Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Weggeefactie: Bore-out

Een praktische handleiding voor begeleiders

do 24 jun 2021

Wat is bore-out?
Bore-out is het gevolg van chronische verveling tijdens het werk. De oorzaak kan zowel kwantitatief (te weinig werk) als kwalitatief (inadequaat werk) zijn of een combinatie van beide. Doordat het fenomeen nog weinig bekendheid geniet, wordt het vaak hetzelfde benaderd als burn-out, wat niet heilzaam is voor de mensen die ermee te maken hebben. Ze zijn niet geholpen met nog meer rust, maar moeten juist aangespoord worden om zowel lichamelijk als geestelijk weer in actie te komen. 
Dit misverstand wordt veroorzaakt doordat de fysieke en psychische symptomen bij beide ziektes veel overeenkomsten vertonen, evenals de gedragsmatige problemen.

Andere invalshoeken
Behalve werkomstandigheden zijn er ook andere invalshoeken mogelijk. Denk aan werkloosheid, te vroege pensionering, hoogbegaafdheid et cetera.

Onbekendheid leidt tot onbegrip
Mensen die bore-out raken begrijpen hun klachten niet. Ze weten dat ze niet burn-out kunnen zijn, doordat hun werkomstandigheden daar niet toe konden leiden. Ze hebben niet te hard gewerkt, zijn eerder bang van luiheid te worden beschuldigd, voelen zich schuldig en beschaamd en houden zich daarom zo lang mogelijk gedeisd. Zo worden ze niet geholpen, maar gaat hun situatie van kwaad tot erger.

Doelgroep
Nederlandstalige literatuur is er nog vrijwel niet over dit onderwerp. Dit boek is daarom vooral bedoeld voor coaches en therapeuten die deze mensen begeleiden.

Coronapandemie
De coronapandemie maakt het extra noodzakelijk, dat er kundige begeleiders zijn voor mensen met bore-out. Velen hebben maandenlang geen werk, compenserende activiteiten staan grotendeels op de waakvlam, financiële problemen stapelen zich op, het dagritme valt weg. Al met al een goede voedingsbodem voor bore-out.

Metaforen en verhalen
De theorie wordt in het boek regelmatig onderbroken door anekdotische casuïstiek die laat zien hoe het fenomeen zich manifesteert in de dagelijkse praktijk. Na de uitleg over behandelmethodes vindt men 32 erbij aansluitende oefeningen voor begeleiders. Ook tref je regelmatig reflectievragen aan om de theorie even wat dieper door te laten dringen.

 

 

Auteur
Drs. Marjo Crombach (1954) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde te Nijmegen. Ze volgde daarna opleidingen op het gebied van persoonlijke coaching en training, onder andere bij Phoenix Opleidingen in Utrecht. In het Voortgezet Onderwijs was ze werkzaam als docent, faalangsttrainer, brugklascoördinator en tenslotte vooral als psychosociaal coach en trainer van collega’s. Tegenwoordig is ze schrijver, coach en trainer in haar bedrijf Ereprijs Training en Coaching. Ze schreef dit boek niet alleen als coach, maar ook als ervaringsdeskundige in de hoop mensen met (dreigende) bore-out hulp te bieden op hun weg naar passend en bevredigend werk en daarmee een gelukkiger en meer vervuld leven.

 

In samenwerking met auteur Marjo Crombach mogen we drie exemplaren van dit boek weggeven. Deze weggeefactie loopt tot en met woensdag 7 juli. Winnaars worden via e-mail geinformeerd. 

Klik hier om mee te doen aan deze weggeefactie. 

 

Let op: reacties via onderstaand veld worden niet meegenomen.