Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

The Work van Byron Katie, oude en nieuwe gedachten

do 20 okt 2016 - Margreet van Persie

 

 1. Welke gedachten (of beelden) komen bij je als je de volgende vijf woorden leest? 
  ‘The Work van Byron Katie’.
 2. Wat zijn de eerste gedachten (of beelden) die bij je opkomen op het moment dat  je naar onderstaande foto kijkt?


   
 3. Welke gedachten (of beelden) krijg je op het moment dat je onderstaand citaat leest?
  “Hoewel  er in de klinische praktijk al veel gebruik wordt gemaakt van de methode Inquiry Based Stress Reduction (IBSR), zowel in Nederland als daarbuiten, is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan.”

   

Zijn er verschillen in je manier van denken over (of kijken naar) de vijf woorden op de eerste regel, de foto en het citaat? En wat als de eerste vijf woorden, de foto en het citaat over hetzelfde gaan?

The Work van Byron Katie is precies hetzelfde als Inquiry Based Stress Reduction (IBSR). IBSR is de professionele benaming die Byron Katie - op verzoek van wetenschappelijk  onderzoekers - heeft gegeven aan The Work.

Allemaal gedachten
Veel coaches zijn bekend met The Work.  Er daadwerkelijk ervaring mee hebben, komt minder vaak voor. Dit leidt tot gedachten die soms niet zoveel te maken hebben met The Work. Zo las ik in het Tijdschrift voor Coaching van maart 2016 een interview van Jikke de Ruiter met Jakob van Wielink waarin zij het o.a. hebben over Katie Byron. Een omdraaiing van de naam. Een kleinigheid. Haar volledige naam luidt Byron Kathleen Mitchell-Reid. Byron Kathleen - afgekort Katie - zijn twee voornamen, waarvan in direct contact alleen de tweede naam Katie wordt gebruikt. In het interview las ik de uitspraak “de positieve psychologie van Katie Byron”. En “dat ik je je verlies gun, omdat je niet anders sterk en compleet wordt. Dat is het proficiat van Katie Byron”. Gedachten en uitspraken die niets te maken hebben met  The Work van Byron Katie. Dat zeg ik vanuit mijn jarenlange opleiding tot en ervaring als ‘certified facilitator’ in The Work.

Wat is The Work?
De kern van The Work is stressreductie op basis van meditatief zelfonderzoek. Dit zelfonderzoek wordt uitgevoerd met een begeleider of op eigen gelegenheid. De begeleider beperkt zich tot het stellen van vier vragen en nodigt de klant uit tot het maken van zogenoemde omkeringen. Er zijn optionele sub vragen en het is essentieel om je als begeleider eerst te leren beperken tot ‘slechts’ vier vragen (informatie: www.thework.com).  Voor professionele begeleiders is dit een grote uitdaging! Zozeer zijn ze getraind in en vertrouwen ze op hun bekende interventierepertoire, zoals samenvatten en doorvragen, benoemen wat ze non-verbaal zien, spiegelen, confronteren, ongevraagd feedback geven e.d. en dit vanuit hun manier van kijken, de eigen interpretaties en aannames.

Vrij van projecties
The Work is een werkwijze waarbij de klant gevrijwaard blijft van de projecties van de begeleider.  Als je als begeleider  de instructies volgt, word je ervan bewust wat je gebruikelijk doet of wilt doen in je coaching. Na verloop van tijd kun je gaan ervaren dat wat je buiten de instructies om doet  of wilt doen - hardop of in gedachten - ook is wat je in het dagelijks leven doet met jezelf en met de mensen om je heen. Bijvoorbeeld iets bij de ander willen bewerkstelligen, daarmee in ‘de zaak’ van de ander zitten, adviseren, onderwijzen of sturen, niet luisteren naar jezelf en niet naar de ander.

Geen ‘quick fix’
Voor klanten is de werkwijze ervaringsgericht. Niemand kan tevoren zeggen hoe het zal zijn en wat het zal opleveren. The Work is geen ‘quick fix’ waarmee je in een paar sessies iets realiseert. Wie met die verwachting aan The Work begint - of je nu begeleider bent of klant - zal teleurgesteld afhaken. De werkwijze van The Work is een (dagelijkse) oefening. En  niettemin kun je in enkele sessies tot verrassend nieuwe inzichten en gedragsverandering komen. Het zelfonderzoek van The Work is pas compleet als ander gedrag in praktijk wordt gebracht met behulp van een zogenoemde levende omkering (‘living turnaround’). Dit werkt het best als de begeleider de ruimte creëert waarin de klant het proces van The Work kan ervaren op verschillende niveaus: mentaal, fysiek, emotioneel en energetisch. Gedragsverandering is dan niet iets wat onthouden of geoefend moet worden, maar een natuurlijk transformatieproces in de klant.

Zonder verzet
‘Loving what is’, is een bekend citaat van Byron Katie. Veel mensen interpreteren dit als volgt: “Als ik van mijn issue af ben, zal mijn leven, mijn relatie, mijn werk of wat dan ook beter worden.” Vaak wordt dit in verband gebracht met positief denken of de positieve psychologie. Byron Katie bedoelt iets anders. Het is zeker niet fijn als er dingen in je leven gebeuren als een ongeluk, het verlies van een geliefde, werkloosheid of ziekte.  En als dat de realiteit is, wat gebeurt er,  hoe reageer je als je je verzet tegen deze realiteit? Hoe reageer je als je blijft malen met  gedachten dat het niet had mogen gebeuren, dat het oneerlijk en onrechtvaardig is, dat iemand je bedrogen heeft, dat mensen niet te vertrouwen zijn? Kortom, wat gebeurt er als je leeft in strijd met dat wat is? Natuurlijk is de timing van deze vraag cruciaal. Niet iedereen is op elk moment eraan toe om  de vragen van The Work te beantwoorden.

Spirituele dimensie
‘Houden van wat is’ is een principe dat in Wijsheid tradities voorkomt. Het houdt in dat ons geluk en ons lijden niet het gevolg zijn van gebeurtenissen en relaties buiten onszelf maar van de manier waarop we naar de realiteit inclusief onszelf kijken.  Als we ons zonder verzet verhouden tot een pijnlijke realiteit, bevinden we ons in een proces van levenskunst. De vrees dat je zonder verzet je ‘vechtlust’ verliest, is ongegrond. Misschien raak je je ‘vechtlust’ kwijt en krijg je er iets anders voor terug, zoals helder bewustzijn, innerlijke stilte, openheid en veerkracht. Dit is de spirituele dimensie van The Work.

Vooroordelen
Nu zit er voor Nederlanders vaak een nadeel aan The Work. En dat lijkt Byron Katie zelf te zijn en de manier waarop zij via boekomslagen, filmpjes e.d. kan overkomen. Dit leidt tot allerlei (voor)oordelen, zoals: ‘Amerikaans’, ‘oppervlakkig’, ‘commercieel’, ‘Zo simpel, dat kan niet werken’, ‘Er ontbreekt wetenschappelijk bewijs’.

In 2009 schreef ik over mijn kennismaking met Byron Katie[1]: “Ik kocht het boek en pas thuis nam ik de tijd om het door te bladeren. De inhoud sprak me niet aan: er stonden alleen gesprekken in, sommige onderwerpen vond ik vrij onnozel, het wemelde van het woordje ‘lieverd’. Mijn oordeel had ik - zonder het boek verder gelezen te hebben - klaar: Dit was oppervlakkig Amerikaans gedoe. Wat een onzin: vier vragen die je leven veranderen. Zoiets kan helemaal niet. Mijn beeld van Byron Katie had ik ook gevormd: een gladde Amerikaanse dame die zich als goeroe gedraagt. Daar wilde ik absoluut niets mee te maken hebben. Haar boek verdween voor jaren ongelezen in mijn boekenkast. Toen ik haar in de zomer van 2006 voor het eerst in levenden lijve zag in Amsterdam, was mijn goeroebeeld nog zeer levendig. Ik had plaats genomen aan het uiteinde van een lange rij.  Als ik maar iets goeroe-achtigs zou zien, dan was ik weg. Ik was zozeer hiermee bezig dat ik Katie niet eens heb zien binnenkomen. Ze was ineens op het podium, ze sprak een paar zinnen en toen was het muisstil in de zaal. Iedereen vulde op haar verzoek een Oordeel-over-een-ander-werkblad in en zo begon een urenlange sessie waarin mijn goeroebeeld van haar verdampte.”

Eerste serieuze Nederlandse boek
Voor professionals is er nu iets nieuws. Recent is in Nederland het eerste serieuze boek verschenen dat een waardevolle aanvulling vormt op de boeken van Byron Katie zelf. Het Nederlandse boek heeft als titel ‘Inquiry Based Stress Reduction’. Met als ondertitel  ‘The Work van Byron Katie in psychotherapie’ (uitgever Hogrefe). De auteurs zijn MarieOdiel van Rhijn en Esther Leuning. De grote meerwaarde van hun boek is dat het The Work van Byron Katie haalt uit de hoek van ‘zweverig, alternatief’ of ‘Amerikaans gedoe’. MarieOdiel van Rhijn is psychotherapeut en supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. Zij is ook ‘certified facilitator’ in The Work. Inmiddels heeft zij meer dan 500 Nederlandse psychologen getraind in The Work en/of leertherapie gegeven met behulp van The Work. Esther Leuning is kinder- en jeugdpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, dialectisch gedragstherapeut, EMDR practitioner. Zij heeft tweemaal  deelgenomen aan de 9-daagse School for The Work. Vanuit haar ervaring bevat het boek informatie hoe The Work kan worden toegepast bij kinderen en jongeren. [2]

Waardevol
Een groot aantal van de door Van Rhijn opgeleide GGZ-psychologen  begeleidt cliënten met uiteenlopende problematieken met behulp van The Work. Vele – uitgewerkte - voorbeelden uit de therapeutische praktijk staan in het boek. De thema’s in de GGZ zijn anders dan in coaching, het begeleidingsproces is vergelijkbaar.

Het boek is waardevol en niet voor beginners in The Work. Essentieel is om eerst zelf het proces te doorleven, voordat je ermee met klanten gaat werken. Anders laat je een techniek los op de ander – soms lijkt het dan meer op ‘hersengymnastiek’ - en dan zal het niet werken. Voor degenen die The Work hebben ervaren en doorleefd, biedt het boek goede achtergrondinformatie, uitgebreide toelichting hoe met The Work te starten (op basis van ‘informed consent’), een sessie vorm te geven en een traject van meerdere sessies. Ook wordt helder beschreven wat de functie en toegevoegde waarde is van de vragen van The Work in vergelijking met andere werkwijzen.

Onderzoek naar effect
Een andere verdienste van de auteurs is dat zij bestaande en lopende onderzoeksgegevens over de effectiviteit van IBSR hebben verzameld. De auteurs pleiten voor meer onderzoek om aan te tonen dat IBSR een voor psychotherapie waardevolle en mogelijk zelfs betere behandelmethode is dan bestaande methoden. Momenteel loopt in Nederland een vergelijkend onderzoek naar het effect van IBSR bij mensen met depressieve klachten. Zeker niet onvermeld mogen blijven de onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd door neuropsycholoog Eric Smernoff en dr. Shahar Lev-Ari, onderzoeker en hoofd van het laboratorium voor kankeronderzoek in het Tel Aviv Souraksy Medical Center in Israël. Zij hebben meerdere onderzoeken uitgevoerd onder honderden deelnemers aan de 9-daagse School for The Work. Dr. Shahar Lev-Ari, zelf ‘certified facilitator’ in The Work, heeft op zijn eigen werkplek de effecten van IBSR onderzocht onder overlevenden van borstkanker. In alle groepen is sprake van een aantoonbare verbetering van psychisch en lichamelijk welbevinden na deelname aan de 9-daagse training, deelname aan individuele en/of groepssessies op basis van IBSR. In Nederland heeft psycholoog Janneke Gaanderse (2011) een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar het effect van IBSR bij conflicten of ongewenste gebeurtenissen op het werk met positieve resultaten: de ervaren stress en het negatieve oordeel over de collega namen significant af.

Nieuwe fase
Byron Katie heeft  The Work in de wereld gezet en hopelijk gaat ze daar nog een tijd mee door. De 9-daagse School for The Work die Katie zelf geeft, trekt elke keer honderden deelnemers uit de hele wereld. Deze zomer was een avondworkshop met Byron Katie in Amsterdam met 1.200 deelnemers in twee dagen tijd uitverkocht. Er is een sterk groeiende belangstelling voor The Work van professionele begeleiders, wetenschappelijk onderzoekers, de business wereld, het onderwijs enzovoort.  In diverse Europese landen zijn er nationale ‘communities’ die een kwalitatief goed Work-aanbod doen voor iedereen die belangstelling heeft. Dat gebeurt in landen als Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk en Spanje. Naar verwachting zal Nederland in 2017 volgen met een officiële Nederlandstalige community.

Margreet van Persie, EMCC Master Practitioner Coach en ‘certified facilitator’ in The Work

[1] Gepubliceerd in tijdschrift Inzicht, nummer 1, 2009.
[2] In Amerika loopt een project om jongeren van verschillende leeftijden in contact te brengen met The Work. Dit levert aantoonbaar positieve resultaten op. “Integrating The Work in curriculum helps students think critically, creatively and approach difficulty with an open mind.” Zie: www.thethinkingproject.org