Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Recensies Tijdschrift voor Coaching oktober 2014 (deel 1)

do 16 okt 2014

Van crisis naar geluk
Ada Knol. Corazon. ISBN 978 90 821 2690 7

Vanuit eigen ervaringen en haar coachingspraktijk deed de auteur inspiratie op voor dit boek. Ze schreef het volgens de opvatting dat tegenslag je kan helpen om sterker te worden. Met dit boekje wil ze daaraan bijdragen, door theorie en ervaringen te delen. Ook kan de lezer verschillende testjes doen. Ada Knol bouwde het boek in 7 hoofdstukken op, onder andere rond de theorie van Steven Covey over de 4 elementen: Fysieke, intellectuele, emotionele en sociale intelligentie (FQ,IQ,EQ,SQ). Ook andere theorieen komen aan bod en ieder hoofdstuk begint met een mooi, passend citaat en eindigt met een test, een oefening en een interpretatie.
Het boek is vormgegeven in subtiele kleuren en met een prettig lettertype. Dat bevordert de leesbaarheid. Al heeft de tekst dat niet perse nodig, want die is al erg toegankelijk. De thematiek van het boek is boeiend en zal de lezer diverse inzichten kunnen opleveren. Voor mij blijft  blijft de inhoud jammer genoeg teveel aan de oppervlakte. Knol raakt diverse zaken kort aan: REBT bijvoorbeeld, of het kijken naar belemmerende overtuigingen, het Yohariwindow. Om de lezer echt te kunnen helpen een crisis om te buigen naar nieuw geluk is er meer diepgang nodig. Het boekje geeft een prachtige eerste aanzet – het echte werk moet hierna nog beginnen. Erg jammer is dat in het stukje tekst over verliesverwerking het verouderde rouw-model van Kubler- Ross nog genoemd wordt. Er zijn inmiddels zoveel betere en nieuwe inzichten over rouwen. Wel fijn van dit boek is dat je als lezer direct wordt aangesproken. Ada tutoyeert haar lezers en gebruikt taal en metaforen op een laagdrempelige wijze.  “Zoals het afpellen van een ui tranen veroorzaakt, kan het loslaten van egovertoon ook tranen veroorzaken”. Haar eigen ervaringsverhalen brengen de auteur dicht bij de lezer en dat voelt prettig aan. Een tweede deel, met meer duiding en diepgang, zou de zoekende lezer in crisis nog meer op weg helpen.

Maria de Greef

Calimeromarketing 3.0.
De slimme marketingfilosofie voor ondernemers, van zzp tot mkb
Karen Romme. Scriptum, 2014. ISBN 978 90 559 4917 5

Calimeromarketing is een combinatie van drie uitgangspunten,  vijf basisprincipes en  10 spelregels (marketingactiviteiten). Samengevat in het beeld van een vuurtoren,  de metafoor voor de calimeromarketeer.  Elk hoofdstuk begint met concrete aanwijzingen voor een marketingplan. Overal staan naast de teksten de bekende  pictogrammen  die verwijzen naar toepassing op social media en de eigen website.  Er is bewust een brede kantlijn open gelaten om er je aantekeningen te maken.
Aanwijzingen over hoe het boek te lezen en te gebruiken staan verspreid over de pagina’s 13, 24 en 40. In een volgende druk zou daar de lege pagina 8 voor gebruikt kunnen worden. Dat verhoogt de leesbaarheid vanaf het begin.
De grootste kracht van de kleine ondernemer is zijn eigen persoon. Romme leert je daar goed gebruik van te maken in je klantencontact. De 10 spelregels helpen de lezer vat te krijgen op zichzelf als ondernemer, de persoonlijke en bedrijfskeuzes die hij maakt en op (het benaderen van) zijn klantenkring. Deze kring moet wordt onderhouden en uitgebreid m.b.v. de moderne (sociale) media. Daartoe dient de ondernemer zijn huidige en toekomstige clientèle te laten weten wat hij aan meerwaarde kan toevoegen en zal hij ook regelmatig  uit zijn comfortzone moeten stappen.  De laatste spelregel gaat over de dagelijkse praktijk van je plan en jezelf. Je moet als kleine ondernemer kiezen, plannen, evalueren, balanceren en uiteindelijk natuurlijk floreren. Want de belangrijkste P, dat ben je zelf. Romme beschrijft het allemaal in alledaagse taal, alsof ze bij je aan de keukentafel zit. Het boek staat boordevol praktische en direct bruikbare tips. Dat kan ook na verloop van tijd de zwakte worden van het boek, want al die digitale tips kunnen snel verouderd raken. Misschien kan Romme op haar site de lezer dienen met updates totdat Calimeromarketing 4.0 verschijnt.
Door de opbouw is het boek ook heel goed te gebruiken als een handboek voor een geheel eigen - op maat gemaakt -  calimeromarketingplan. Als je de discipline kunt opbrengen om wekelijks een spelregel  te overdenken en  uit te werken, dan heb je binnen drie maanden een gerijpt plan waarmee je op een doelgerichte manier aan klanten komt en deze voor lange tijd kunt behouden. Een aanrader.

Jan Aalbers, trainer en adviseur

Coachingskalender 2015
Aty Boers. Uitgeverij Boom Nelissen. ISBN 978 90 244 0304 2

Na 13 jaar kunnen én willen we er blijkbaar nog steeds niet omheen: de Coachingskalender. Editie 2015 volgt de bekende formule: elke dag een spreuk die aanzet tot nadenken. Toch is die opzet beslist niet sleets. De spreuken op de voorzijde van elk scheurblad zijn onverminderd prikkelend. En nog steeds maken die spreuken nieuwsgierig naar de verdiepende teksten op de achterzijde. Coachingskalender 2015 heeft nog niets ingeboet aan scherpte, optimisme, speelsheid, humor en nuchterheid. De kalender is toegankelijk geschreven en gericht op ‘iedereen die coacht, gecoacht wordt of geen coach meer kan zien’.  Nuttig instrument bij organisatieontwikkeling en persoonlijke groei. En een bron voor stille hints aan jezelf, je collega’s of gezinsleden.
De Coachingskalender daagt de gebruikers uit om per dag scherp te zijn op een thema. Wie daarbij de diepte in wil kan aan de slag met de verwijzingen naar filmpjes, boeken en websites.
Fijne punten van Coachingskalender 2015: het maandoverzicht op de voorpagina (ontbreekt bij veel soortgenoten), het standaardje achterin om de kalender neer te zetten, en niet in de laatste plaats de gratis digitale kalender en app. Deze kun je met je eigen unieke code opvragen. Met deze digitale extra’s zorg je voor een dagelijkse spreuk in je mailbox of op je telefoon. En als je je – zoals de kalender adviseert – ‘helemaal losgescheurd hebt van 2015’, kun je op de app toch nog even terugbladeren in de tijd. Lastig punt: hoe maak je tijd voor een kalender?

Heleen Dierdorp, communicatieprofessional

De reflectieve professional
Marie-José Geenen. Coutinho, 2014. ISBN 978 90 469 04039

Formaat: een lekker in de hand liggend zakboekje. Inhoud: korte prikkelende stukjes over reflectie. Prijs aantrekkelijk. Omslag en binnenwerk: eenvoudig vormgegeven.
Dit boekje leest lekker weg. Er staat veel in, kort beschreven maar meestal in begrijpelijke taal. Vier hoofdstukken: over het 'wat', het 'hoe', het 'waarom'en het 'met wie' van reflectie. Doelgroep: hbo-opgeleiden uit de sociale beroepen.
Het hoofdstuk 'Wat' behandelt de vraag ''wat is reflectie?'' Alle belangrijke begrippen worden in kort bestek besproken zoals: verborgen weten, hier en nu reflectie, evidence based practise, kritische reflectie enz. Als je dit goed uit je hoofd leert ken je als professional de basics.
Het hoofdstuk 'Waarom' breidt dit begrippenkader verder uit. Nog meer theorie. Reflectie raakt je in je ziel schrijft Geenen. Hoezo? Hoe moet ik me dat voorstellen, als manager in de welzijns- en zorgsector? Een voorbeeld graag, liefst nog meer.
Hoofdstuk 3 gaat in op het 'hoe'. Daar blijkt een heleboel theorie een rol bij te spelen. Dat levert zinnen op als: je leert reflecteren door te doen; door het onderzoeken van je doen, denken, voelen en willen. Doe dat maar eens! Maar er staan in dit hoofdstuk ook aardige praktische uitwerkingen als die van de modellen van Korthagen. Tot slot het hoofdstuk 'Met wie'. Eigenlijk is dit meer het hoofdstuk 'hoe', deel 2. Dit is het hoofdstuk waar de theorie het meest de ervaring raakt. Maar steeds blijft de vraag: hoe oefen ik dat wat op deze bladzijde uitgelegd wordt? Wat doe ik met ervaringen waardoor ik tot echt reflecteren kom? Ik heb dan steeds die professionele manager/leidinggevende voor ogen die dit boekje gebruikt om te reflecteren. Gaat dat zomaar, zonder hulp, zonder praktikum? Zonder voorbeelden en oefeningen? Ik betwijfel het.
Een tweede vraag dringt zich overigens op: waarom is de doelgroep van dit boekje alleen maar de professional in zorg/welzijn/onderwijs? Juist in het bedrijfsleven bestaat voor reflectie in groeiende mate aandacht en daar is dit boekje uitstekend voor geschikt.
Samengevat: een aardig compact en bruikbaar boekje, met een beperkte hoeveelheid wolligheden. Voor zeer veel sectoren bruikbaar, ook buiten het segment welzijn/zorg, ook voor studenten. Aristoteles zegt het in dit boekje als volgt: ''De dingen die we moeten leren, voordat we ze kunnen doen, leren we door ze te doen.'' Denk daar maar eens over na.

Jeroen Hendriksen trainer/coach in ruste

De levenscode
Over het geheim van vitaal oud worden
Albert Sonnevelt. Uitgeverij Educure. ISBN 978 90 818 5652 2

Wanneer je Albert Sonnevelt eens hebt horen spreken, is de kans groot dat je geraakt en gefascineerd bent geweest door zijn ontspannen, kundige, authentieke en sympathieke voorkomen en toegankelijke wijze van kennis en kunde overdragen. Een man met een missie. Bevlogen en bescheiden tegelijk. Als inspirator, trainer, eigenaar van een groot opleidingsinstituut en executive coach heeft hij veel mensen geïnspireerd op het gebied van vitaliteit. Zo interviewde Sonnevelt de afgelopen dertig jaar honderden vitale ouderen, waarbij hij zijn bevindingen vergeleek met wetenschappelijke onderzoeken rondom vitaliteit. Hier waren diverse gemeenschappelijke kenmerken uit te halen, zie in een zogenoemd vitaliteitsmodel zijn verwerkt. Het hier besproken boek verschaft een inkijk in een deel van deze gespreken, waarnaast vele praktische tips, oefeningen, leerzame tests, leefstijladviezen en handreikingen worden gegeven.
Het boek is ingedeeld, na een voorwoord en inleiding, waarin eveneens een wetenschappelijke stand van zaken aan de hand van cijfers rondom vitaliteit gegeven wordt, in 10 hoofdstukken. Ieder hoofdstuk begint met een opgetekend verhaal van een vitale oudere. Deze verhalen raken. Ze wekken verwondering op, zijn warm, energiek en stimulerend. Het zijn verhalen waar je blij van wordt en die kracht geven. Verhalen die je hart beroeren.
Hoeveel energie heb jij? is onderwerp van het eerste hoofdstuk. Sonnevelt beschrijft hoe hij Anna voor het eerst bezoekt. Zij is dan 86 jaar en de etensgeuren komen de auteur bij binnenkomst tegemoet. Al gauw komt het gesprek op Anna’s liefde voor het werken in haar keurig aangelegde moestuin en hij krijgt een rondleiding in haar paradijs, waar zij de ladder in klimt om een peer voor hem te plukken. Het geheim van haar levensenergie? Ik haal diverse mooie elementen uit haar verhaal. Soberheid, in beweging zijn en blijven, een positieve instelling, maar toch vooral: dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat het leven haar geeft. En dat zit al in boontjes die de natuur schenkt.
Na een dergelijk prachtig en waar verhaal, volgt een test waarmee je zelf kunt nagaan hoe de stand van zaken is met betrekking tot het betreffende onderwerp. Dan volgt een informatief deel, waarna de paragrafen die volgen steeds ingaan op een bepaald aspect van de betreffende vitaliteitsbron en je allerhande vragen, overdenkingen en oefeningen aangereikt krijgt. Lichaamswerk, schrijfopdrachten, het inbrengen van humor, voedingsadviezen, beweging, ontspanningsoefeningen, oefeningen op het gebied van hartcoherentie, relaties.
De navolgende hoofdstukken gaan in op respectievelijk het in eigen handen nemen van gezondheid, het leiden van een zinvol leven (bezieling), het aangaan en onderhouden van ondersteunende relaties, positief denken, het nemen van voldoende rust- en herstelmomenten, actief bewegen en optimale voeding. Hoofdstuk negen is voorbehouden aan hoe je vitaliteit levend houdt (liever wilskracht, dan discipline) en in het laatste hoofdstuk presenteert Sonnevelt een uitgewerkt zes-weken-vitaliteitsplan. Wat een rijkdom in één werk!                                                                             

Audrey de Jong

Verbeeldingen
De kunst van jezelf motiveren
Naar een concept van Myriam Heinsen. Fotografie Rachel Stone
Gebruikershandleiding en 40 kaarten met foto’s en tekst. Thema. ISBN 978 90 587 1750 4

Maak je er weleens gebruik van? Fotokaarten die zo prachtig aan kunnen sluiten bij het thema waar een cliënt mee bezig is of precies datgene in die laag van het onbewuste kunnen raken, waardoor antwoorden als vanzelf naar de oppervlakte komen? Bij metaforen gaat het om de herkenning van iets in de buitenwereld waarmee een parallel getrokken wordt naar iets van jezelf, de context waarin je je bevindt, de situatie die je herkent of naar je eigen binnenwereld. Een creatieve en vaak verhelderende manier om naar jezelf te kijken of een cliënt te helpen bij het vinden van eigen antwoorden of oplossingen.
Op de hier besproken beeldkaarten zijn afbeeldingen te vinden die raken. De kaarten zijn aan twee zijden bedrukt, waarbij in een roestbruine of lentegroene balk eveneens een tekst te vinden is. De bruine kleur verwijst naar situaties, gevoelens of gedachten waarin je vast kunt blijven zitten, waar de groene kleur correspondeert met manieren die een nieuwe start in kunnen luiden naar analogie met het ontkiemen van inspiratie en motivatie. Deze kant verwijst naar de activerende kracht in jezelf.
Hoe de kaarten te gebruiken, staat vanzelfsprekend vrij. Soms zul je willen werken met de tekst en een ander moment zijn de beelden beter passend. De kaarten zijn goed binnen een sessie te gebruiken, bijvoorbeeld door de cliënt een huiswerkopdracht mee te geven ten aanzien van het gekozen beeld in relatie tot zijn/haar actuele thema op de kaart. Dit kan en soort reflectiemoment zijn, een beeld ter overdenking, maar ook gepaard gaan met een gerichte oplossingsgerichte opdracht als: Vind twee manieren aan de hand van dit beeld die je kunnen helpen je gewenste gedrag te laten zien. Je kunt er ook voor kiezen een van de werkvormen uit de (beknopte) handleiding in te zetten.
Voordat de werkvormen gedeeld worden, deelt de auteur de basistechniek die aan deze kaartenset ten grondslag ligt met de gebruiker, waarbij zij ingaat op verschillende werkwijzen bij het werken met beelden. Mooi is hoe de auteur aandacht besteedt aan het uitdrukken van gevoelens middels beelden, waarbij het actief omgaan met wat je ziet, raakt of tegenkomt aangemoedigd wordt. Denk hierbij aan het maken van foto’s met de smart Phone, het werken aan een moodboard et cetera.
En de beelden? Ik zal eens een kaart trekken. Een jongedame met hand op haar hoed, stoer. De tekst in de bruine balk: Ik vind dat ik altijd sterk moet zijn.  Ahum.. De lentegroene zijde? Een kindje met een speelgoed knuffel in haar armen en de tekst: Ik laat mijn kwetsbare kant aan anderen zien […]. Voor kinderen, volwassenen en het kind in jezelf.                           

Audrey de Jong