Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Recensies Tijdschrift voor Coaching juli 2014 (deel 2)

ma 14 jul 2014

Verborgen wijsheid
Leer de taal van je onderbewuste
Erica Rijnsburger met Dolly Heuveling van Beek. Uitgeverij Transformatie, 2014. ISBN 978 90 824 150 7

'Verborgen wijsheid' gaat over hoe onbewust bewust kan worden. Uitgangspunt hierbij is dat eenieder deze wijsheid in zich heeft, maar onbewust doch doelbewust verborgen houdt. Aan de hand van bewustzijnsleer, die gebruik maakt van inzichten uit verschillende disciplines en principes, wordt uitgelegd hoe je deze onbewuste taal kunt te leren. Zo is bewustzijnsleer geënt op het taoïstische begrip Wu Wei. Maar ook de polariteit Freud - Jung wordt aangehaald bij deze inzichten. Evenals inzichten en technieken van mindfulness en inquiry.
Bewustzijnsleer wordt gedefinieerd als een manier om volledig te ontspannen, zowel op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Door het gevoel toe te laten zoals het zich aandient en de dieperliggende inzichten over het zelf, naar boven te laten komen. Rationeel begrip en inzicht ondersteunen elkaar in dit eigen proces. Wanneer het de lezer lukt om zo meer van zichzelf te voorschijn te laten komen en zo de taal te leren van zijn of haar onbewuste, zal deze ontdekken dat het er niet om gaat jezelf te veranderen, maar het waar laten zijn van het onveranderlijke in jezelf. Het is een uitdaging om mild te zijn naar jezelf. Ook bij de gevoelens, gedachten of neigingen die je afkeurt. Het gaat om acceptatie, wat een ander pad is dan jezelf proberen te verbeteren.
In het boek worden hiertoe bekende (en herkenbare) handvatten in een logische opbouw en hoofdstukindeling behandelt. Die handvatten gaan achtereenvolgens over:

  • Hoe je in het nu kunt blijven door volledige bewustwording van gevoelens, gedachten en sensaties op dat moment.
  • Hoe je dieper tot jezelf kunt komen; de intentie dat om daadwerkelijk meer over jezelf te willen leren helpt.
  • Het herinneren van jezelf; wie ben je zonder aannames, innerlijke criticus, het superego.
  • Het onderscheid tussen individualisme en individualiteit.
  • Hoe om te kunnen gaan met obstakels in het proces van bewustwording.

Bij al deze handvatten worden de termen als inner observer, identiteit, ego en zijn beschermende functie, superego en het voortdurend commentaar, weerspiegeling, waarden, normen, overtuigingen, innerlijk stem, beschermings-/overlevingsstrategieën, leefregels, imago, authenticiteit, 'inhaken', gronden, drijfveren, dissociatie, overgave, zelfrealisatie, containen (omvatten) van gevoelens, lichaamsbewustzijn, flow, compensatiestrategieën, compassie, etc. behandelt. Dit gebeurt aan de hand van persoonlijke verhalen en inzichten, praktijkvoorbeelden en oefeningen en reflecties die de lezer zelf of samen met (een) ander(en) kan doen. De schrijfsters zijn hierbij zeer ruimhartig in het delen van hun opgedane kennis en zien het als waardevol wanneer deze wordt gedeeld (met hun bronvermelding). Zoals zij ook op hun beurt gebruik gemaakt hebben van input van vele anderen. Het boek wemelt dan ook van verwijzingen en bronvermeldingen. Tevens is er een diverse literatuurlijst die aangeeft dat met het maken van dit boek niet over een nacht ijs is gegaan. De vele citaten en wijsheden van de groten en ietwat minder groten zijn hierbij een mooie aanvulling:

"Iets (doen) is hard, doelgericht, met uitsluiting van het andere. Niet(s) doen is zacht, meegaan met het leven, je niet verzetten."

Caroline Nieuwenburg-Serle, communicatie adviseur en Equine Assisted Coach (coaching met behulp van paarden) in opleiding

De zin van onzin
Leren leven met het ongerijmde
Jeffrey Wijnberg, Scriptum Psychologie, 2014. ISBN 978 90 559 4857 4

Dit boek beschrijft het ongerijmde - alles wat niet klopt in het leven - en dat acceptatie van het ongerijmde een belangrijk onderdeel is van de provocatieve therapie. De provocatieve therapeut daagt de cliënt uit door ongerijmd gedrag aan te moedigen, waardoor de cliënt in verwarring raakt en zijn probleem noodgedwongen anders zal bekijken. Dat maakt de weg vrij om veranderingen in gang te zetten.
Het boek bevat 10 hoofdstukken met schijnbare alledaagse tegenstellingen. Ieder hoofdstuk eindigt met de provocatieve visie, waarin benadrukt wordt hoe de provocatieve therapeut de zaken ziet. Daarnaast wordt Wijnbergs betoog afgewisseld met gesprekken tussen therapeut en cliënt - waaruit duidelijk wordt hoe de provocatieve therapeut tijdens therapiesessies reageert - en Sigmund-cartoons, die de leesbaarheid vergroten.
Het wordt duidelijk uit het boek dat de provocatieve therapeut zich kritisch opstelt ten opzichte van het probleem van de cliënt en uitstraalt dat hij het probleem van de cliënt niet oplost. De sfeer tijdens een provocatieve therapiesessie lijkt dan ook kritisch en onbehulpzaam. Ik vraag me af in hoeverre deze houding de therapeut-cliënt-relatie ten goede komt; je mag als therapeut uiteraard een kritische blik werken op wat je cliënt oppert en dat ook gedurende de therapie volhouden, maar provoceren om het provoceren gaat hierbij te ver.
Uiteraard zullen sommige cliënten deze benadering prettig vinden en er baat bij hebben, waardoor ik me afvraag of cliënten met specifieke (persoonlijkheids-)eigenschappen of juist cliënten met een specifieke aandoening deze benadering omarmen. Daarnaast roept het bij mij de vraag op wat de therapeut doet als hij merkt dat de therapie niet aanslaat. Volgens het boek concludeert de therapeut dan dat de cliënt niet voldoende gemotiveerd is om te veranderen en dus nog niet rijp voor provocatieve therapie; een selffulfilling prophecy.
Wijnberg doet in dit boek ferme uitspraken, waarvoor wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Hetzelfde geldt voor de effectiviteit van de provocatieve therapie. Dat is een groot gemis aan dit boek en het zou zijn verhaal en de basis van de provocatieve therapie vele malen sterker maken.
Met de ondertitel van het boek geeft Wijnberg prikkelend aan dat het omarmen van het ongerijmde je gelukkiger maakt. Oftewel: accepteer en relativeer je huidige leven, dan komt het allemaal wel goed. Zulke wijsheden mag natuurlijk iedereen ter harte nemen, hoe moeilijk ook.

Joyce Akse, Opvoedcoach

Stress: preventie, reductie en ontspanning
M. van Kampen en M. Vervaeke. Acco, 2014. ISBN 90 33 495 60 1

‘Het lichaam als tempel van de geest’
Hoe lastig is het heden ten dage om in de waan van de dag rust te vinden. Al snel worden we bevangen door stress. Het boek ‘stress: preventie, reductie en ontspanning’ beschrijft 12 methoden van lichaamswerk om stress te voorkomen en/of te verminderen. Als we goed voor ons lijf zorgen, geven we onze geest ook ontspanning.
De 12 gekozen methoden worden in aparte hoofdstukken helder uitgelegd. Elk hoofdstuk heeft eenzelfde indeling waardoor het boek goed te volgen blijft. Naast dat de methode zelf kort wordt uitgelegd, worden er direct oefeningen meegegeven. Als een methode je aanspreekt kun je dit verder via aangeboden websites en literatuur uitdiepen.
De meerwaarde van dit boek is voor mij dat er gekozen is voor de invalshoek ‘het lichaam’. Als je immers goed voor je lijf en leden zorgt heeft dit tevens een positief effect op je gehele zijn. De methoden zijn laagdrempelig en helder omschreven, zodat dit boek feitelijk voor veel doelgroepen geschreven is. Je kunt het lezen als zelfhulpboek, maar het is zeker ook aan te raden voor begeleiders als coaches, therapeuten etc.
Hoe beter jij je lijf verzorgt, hoe beter je lichaam voor jou kan zorgen!

Hilda Zuidam, hogeschooldocent HRM en Begeleidingskundige

Executive coaching
Hoe business en persoonlijke groei elkaar ontmoeten
José Vos-Boven. Boom, 2014. ISBN 978 90 244 0247 2

Executive coaching is een bijzondere vorm van coaching: het begeleiden van eindverantwoordelijke of senior managers. Hoe zij functioneren heeft een grote impact op de resultaten van een organisatie.
In dit boek staat het Experiential Coaching Model, dat door Vos-Boven is ontwikkeld, centraal. Het Model sluit aan op de persoonlijke ontwikkeling van executives gerelateerd aan hun zakelijke doelstellingen. De ideeën van de gestalt, Kolb, McClelland, Goleman, Jung, Korthagen en de onderzoeken van De Haan vormen de basis. De volgende vijf aspecten zijn de kern van het Model: experientele ervaring of gewaarwording ontwikkelen (het ontwikkelen van zintuigen en gevoelens), inzichten vergroten, leren reflecteren, experimenteren en tot slot voor de executive coach in verbinding met de executive de dialogische relatie. Deze laatste is de kritische succesfactor in coaching volgens Vos-Boven.
Dit model wordt geplaatst binnen de totale context van executive coaching. In het boek wordt dan ook, naast de eerdergenoemde theoretische modellen, aandacht besteed aan visies van verschillende organisaties, coaches en onderzoekers. Het boek kent een chronologische opbouw en start met de vraag ‘Wat is executive coaching’, vervolgens wordt de executive als leider in zijn context geplaatst, gevolgd door de theoretische achtergrond van executive coaching en in het bijzonder het in dit boek door Vos-Boven gepresenteerde Model. Ook de driehoek van executive, executive coach en organisatie krijgt de nodige aandacht; het boek eindigt met het executive coachingsproces en ‘de’ executive coach.
In het boek is een mix van theoretische modellen en praktijkvoorbeelden te vinden, waarbij de praktijkvoorbeelden de diepgang brengen. Daarnaast worden voor de lezer per hoofdstuk een flink aantal reflectievragen gesteld en zijn er enkele bijlagen toegevoegd die de executive coach kan gebruiken bij de coaching.
Het boek bevat een mooi overzicht over executive coaching, waarbij geregeld het onderscheid wordt gemaakt en daarmee ook de relatie wordt gelegd met andere vormen van coaching in organisaties, waardoor het ook voor anderen dan de executive coach een interessant overzicht is geworden.

Anita van Duin - toezichthouder, interimmanager, adviseur, coach

30 minuten: Charisma en charme
Adele Landauerl Van Duuren Psychologie, 2014. ISBN 978 90 896 5216 4

In ‘30 minuten: Charisma en charme’ lees je hoe je waarnemingsblokkades uit de weg kan ruimen, een harmonische lichaamstaal kunt ontwikkelen en met adem- en stemtraining je presentatie kunt verbeteren.
Het boekje begint met een beschrijving van wat charisma nou eigenlijk is, welke niveaus er zijn en hoe dit ontwikkelbaar is. Daarna volgt informatie over de sleutel tot aanwezig zijn en uitstraling, zendingsbewustzijn, non-verbale communicatie. Op gebied van non-verbale communicatie worden een aantal oefeningen weergegeven, die de lezer kan doen om zijn of haar non-verbale communicatie te verbeteren.  Ook oefeningen om professioneler te spreken komen aan bod, evenals hoe je bij elke gelegenheid zelf kunt bepalen hoe je overkomt.
Hoewel ik zou adviseren een training te volgen als je je presentatievaardigheid wilt verbeteren, geeft dit boekje een aardig beeld van waar je aan kunt werken als je jezelf op een professionelere manier wilt laten zien. Een training meer dan een boek biedt optie tot (oefening en) feedback, wat ik een belangrijke toegevoegde waarde vind als je met dit thema aan de slag gaat. De auteur is er goed in geslaagd de essentie weer te geven.
Het boek maakt me nieuwsgierig naar de training die de auteur ontwikkeld heeft, en dat is vast ook de bedoeling. Toch ben ik zeker meer te weten gekomen over de facetten die je charisma en charme kunnen verbeteren. Als je daar ook nieuwsgierig naar bent, is dit boekje een aanrader.

Carla Sinnema

Klikt ‘t wel of klikt ‘t niet
Chemie tussen mensen
Henk van ’t Klooster. Kosmos, 2013. ISBN 978 90 215 5500 3

Wie wil niet weten of ‘t klikt of niet, en hoe fijn zou het niet zijn als de chemie die je door je lichaam voelt gaan, een indicator zou kunnen zijn voor de mogelijke klik. Zou het kunnen dat de chemie tussen mensen bepalend is voor een bestendige klik? Hoe merk je dat dan bij jezelf en kan je vertrouwen op die chemie?  Wat bij blijft bij het lezen van dit ogenschijnlijk dunne boekje is de enorme verborgen hoeveelheid aan informatie die achter de verschillende links schuil gaan. Het is een goed naslagwerk voor vele testen, tips, en namen van ontwikkelaars die hun stempel hebben weten te drukken op het thema communicatie en verbinding. De inhoudsopgave laat een zestal hoofdstukken zien, met een grote hoeveelheid subhoofdstukjes. Het is niet altijd eenvoudig om de logica tussen hoofdstuk en aanvullende paragrafen te onderkennen. Wat aanspreekt in het boek is dat het uitnodigt om door te gaan met zoeken naar meer aanvullende en verhelderende informatie. Er zijn verschillende testen zoals de  Myers Briggs Typologie die meerdere malen de revue passeert. Het lijkt alsof de auteur een voorkeur heeft voor deze test. Opvallend is dat de auteur nergens echt de diepte in gaat. De lezer verdiept zich vrij vlot in de eenvoudige stijl van schrijven en als lezer word je gemakkelijk meegenomen in de boeiende inhoud. Onverwachts eindigt echter een (sub)hoofdstuk. Aanvullende informatie is te vinden met de QR-code die verdieping geeft. In het hanteren van de QR-code is een handigheid wel nodig om de juiste code geactiveerd te krijgen. De veelheid aan onderwerpen maakt nieuwsgierig om door te gaan. Ook het feit dat de hoofdstukjes kort en krachtig zijn, maken het doorlezen en uitlezen van dit boek aantrekkelijk. De codes die zijn geactiveerd geven veel informatie met juiste Youtube filmpjes en goede aanvullende informatie. Het is daarbij handig om de Engelse taal eigen te zijn. De uiteindelijke inhoud gaat wellicht een encyclopedie te boven. Het is een aanrader voor iemand die af en toe snel iets wil opzoeken terwijl je met iemand aan tafel zit. Wat geschreven staat klopt in korte krachtige taal en nieuwsgierige mensen komen aan hun trekken door de praktische toepasbaarheid van de QR-code.

Drs. Erica Gasseling