Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Overheidssubsidies maken inzet van coaching betaalbaar

di 27 apr 2010

Voor het MKB zijn per regio meer dan 20 kennisleveranciers actief, die ondernemers begeleiden met workshops, seminars, adviezen, trainingen en in toenemende mate met coaching. Coachen wordt door het MKB momenteel als een van de beste instrumenten van begeleiding gezien. De belangrijkste kennisleveranciers van deze grote groep zijn onder andere de Kamer van Koophandel, Syntens, Technostarter, Microstarter, Senternovem, Stichting Zig Zag, MKB Nederland en ZPF.
De activiteiten en de organisatie binnen deze keten kan per regio verschillen. Opmerkelijk is dat er tussen deze organisaties weinig samenwerking en overleg is met betrekking tot de te leveren support. Het resultaat daarvan in de praktijk is een doolhof aan ondersteuning en een groot aantal subsidieregelingen. Weinig daarvan is met elkaar afgestemd in deze keten. Het geval is namelijk dat de betreffende organisaties autonoom zijn en meer gericht op het realiseren van hun omzet doelstellingen, dan op het belang van de ondernemer. Een bijkomende factor is, dat de kennisleveranciers in de meeste gevallen slechts een klein deel van het ondernemersvraagstuk oplossen. Veel ondernemers stranden vroeg of laat daardoor in het zicht van de haven omdat de totaaloplossing ontbreekt.
Dit probleem wordt in Zeeland al onderkend en er wordt nagedacht over een centraal loket (ondernemerssupport) voor alle ondernemersvragen. Ondernemerssupport begeleidt de klant via de kennisleveranciers met inzet van coaches naar de totaaloplossing. Ondernemerssupport faciliteert, coördineert, rapporteert en analyseert. Dit zal voor coaching een belangrijke stap betekenen, gezien de belangrijke rol van de coach in dit nieuwe concept.

Welke subsidieverstrekkers zijn er voor het MKB?
Er zijn op dit moment diverse partijen die subsidies verstrekken. Een belangrijke partij is Syntens met subsidies voor onder andere innovatie. Wellicht dat uw coaching daar een goede bijdrage levert. De OP-Zuid regeling is een gezamenlijke regeling voor de drie zuidelijke provincies (www.op-zuid.nl). Deze regeling is per 1 januari 2010 weer operationeel en verleent subsidie voor onder meer:
a. innovatie
b. slimmer werken
c. talentontplooiing
d. zelfsturende teams
e. dynamisch managen
f. product/markt combinaties
Subsidie voor bovenstaande onderwerpen bedraagt 35% tot een maximum van € 30.000,-

De 6 weken geleden geïntroduceerde adviescheque van de kamer van Koophandel (www.kvk.nl/adviescheque) is bedoeld voor extern advies en coaching. Uit eigen ervaring blijkt dat de coach daar goed gebruik van kan maken. Meer dan 10 ondernemers werden de afgelopen maanden door mij op deze regeling gecoacht. Deze regeling vergoed 50% van de kosten tot maximaal € 2.500,-

Bij Senternovem vindt u uiteenlopende regelingen en subsidies voor de zwaardere projecten (http://www.senternovem.nl/).
Bij technopartner zijn regelingen om creatieve starters te ondersteunen op het gebied van: kennis, kennisbescherming, coaching, netwerken en financiering (http://www.technopartner.nl/).
Is de starter met succes door de screeningscommissie gekomen, dan kan een lening worden verstrekt, waarmee onder andere huisvesting, productondersteuning, advies en coaching ingezet kan worden. Informeer ook eens bij de MKB Servicedesk in uw regio; zij kunnen u informatie verstrekken over hier niet met name genoemde regelingen en subsidies.

Hoe kan de coach gebruik maken van de subsidieregelingen?
Het is van belang ook eens na te gaan welk effect uw coaching heeft op het werk (output) van uw coachee en vervolgens wat dat effect direct en indirect betekent voor de doelstellingen van de onderneming (via nulmeting naar resultaatmeting). U zult dus voorbij uw coachee moeten kijken; naar zijn werk en naar de onderneming waar hij in dienst is. Voor een coach moet het mogelijk zijn de vraag achter de vraag en het belang achter het belang te inventariseren. Zo komt u vanzelf bij de subsidiecriteria uit zoals innovatie, organisatieverbetering, exportbevordering, managen, talentontplooiing, enzovoort. Al snel ontdekt u verbanden met bovenstaande genoemde subsidiecriteria en uw coaching. U gaat dus na wat effectiever werken concreet betekent. Wat bijvoorbeeld een ander gedrag en houding oplevert voor persoon en bedrijf. Vervolgens maakt u een offerte gerelateerd aan de uitgangspunten van de subsidieregeling. Hiermee vraagt uw klant de subsidie aan. In de meeste gevallen krijgt u binnen 1 à 2 weken bericht of de subsidie wordt gehonoreerd.

Het resultaat
U lost in dit geval niet slechts een klein onderdeel (de directe coachvraag) op, maar u bent actief bezig met de totaaloplossing, waarvan de financiering onderdeel is. U bent dus niet slechts coach, maar ook ondernemer. Uw toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen zijn in dit geval duidelijk zichtbaar. Het creatief toepassen van de subsidieregelingen is een win-win situatie, zowel voor coach, coachee als voor de ondernemer.

Leo van ’t Veer, Expert Vermarkten.
www.bedrijfscoachingzeeland.nl  Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst