Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Oprichting Platform O&O-fondsen een feit

di 26 apr 2011

Het Platform voor O&O-fondsen is opgericht voor professionals op het gebied van opleiding en ontwikkeling. De thema’s waarop O&O-fondsen actief zijn laten de laatste jaren een verbreding zien. Naast een bijdrage in de ontwikkeling van sectorspecifieke scholing is er steeds meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid, levensfasebewust beleid en loopbaanontwikkeling. In de nabije toekomst zullen werknemers zich steeds vaker oriënteren op andere loopbaanmogelijkheden, omdat ze langer moeten doorwerken en hun werk te belastend wordt. Welke mogelijkheden zijn er binnen het bedrijf, binnen de sector, of eventueel in een andere sector. Voor coaches biedt het Platform voor O&O-fondsen inzicht in de ontwikkelingen die binnen sectoren gaande zijn en mogelijkheden om mee te discussiëren. Wat kunnen O&O-fondsen doen om werknemers te faciliteren in hun tweede loopbaan en welke instrumenten zijn er al? Kijk op http://www.platformoeno.nl/ voor meer informatie. Ook staan daar interessante bijeenkomsten waarin de visie van deskundigen wordt gegeven en uitgebreid ruimte is voor discussie.

O&O-fondsen zijn door werkgevers- en werknemersorganisaties opgerichte stichtingen met als doel bij te dragen aan de opleiding en ontwikkeling van de werknemers in de sector. Een O&O-fonds maakt onderdeel uit van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in een sector. De fondsen worden gefinancierd vanuit een jaarlijkse premieheffing bij de bedrijven die vallen onder de cao.Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst