Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Onderzoek: Wat zijn de mechanismen waardoor coaching werkt?

di 25 mei 2021

De populariteit van coaching groeit gestaag en daarmee ook de behoefte aan wetenschappelijk onderzoek ernaar. Verschillende metastudies suggereren dat coaching inderdaad positieve resultaten boekt. Minder onderzoek is gedaan naar de vraag: hoe dan? Wat zijn de mechanismen waardoor coaching positieve effecten heeft? De Open Universiteit start een onderzoek om antwoord te geven op die vraag. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Nederlandse Orde van Beroepscoaches NOBCO.

Motivatie en werkrelatie tussen coach en coachee
Coaching omvat een heel scala aan technieken en interventies. Die vinden plaats in diverse settings (individueel, teams, organisaties) en in diverse contexten (bijvoorbeeld executive, gezondheids- of life coaching). Deze grote variatie heeft ertoe geleid dat onderzoek naar de effectieve componenten van coaching ook heel divers is. Veel onderzoek richt zich op factoren die specifiek zijn voor bepaalde technieken of interventies, maar er vindt ook onderzoek plaats naar factoren die gemeenschappelijk zijn voor verschillende vormen van coaching. Met name motivatie en de werkrelatie tussen coach en coachee worden herhaaldelijk naar voren geschoven als belangrijke gemeenschappelijke factoren die mogelijk van invloed zijn op de uitkomsten van coaching.

Coachtrajecten verbeteren
Voor zowel coaches als coachees is het van wezenlijk belang dat coaches meer inzicht krijgen in de factoren die bijdragen aan succesvolle uitkomsten van een coachtraject. Het promotieonderzoek dat de Open Universiteit gaat starten wil dan ook dit inzicht vergroten. Het baseert zich daarbij onder andere op de zelfdeterminatietheorie, die stelt dat bevrediging van de universele behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid ten grondslag ligt aan optimale ontwikkeling. Met de inzichten uit dit onderzoek kunnen coaches hun coachtrajecten verbeteren, wat uiteindelijk zal leiden tot meer effectieve uitkomsten, bijvoorbeeld op het gebied van welbevinden, functioneren en (werk)prestaties. (bron: Open Universiteit)