Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Het belang van een mentor

di 08 jun 2010

Vergeet de formele hierarchie en gebaande paden: iedereen weet dat het hebben van een goede mentor goed helpt tegen het in eenzaamheid tegen de wind in moeten opstomen. Nature vertelt nu bij wie u zich het best als protegé kunt aanmelden.

Protegés hebben het maar makkelijk. Een werknemer met een mentor presteert beter, verdient meer, en klimt sneller naar de top van de apenrots. 

Mentoren bieden hun beschermelingen niet uit puur altruïsme coaching en sociale ondersteuning: via hun netwerk van protegés neemt ook hun eigen nutsfunctie toe, bijvoorbeeld door een bredere machtsbasis of grotere productie. Ook de organisatie als geheel profiteert, omdat protegés loyaler zijn dan mensen zonder mentor en zich vaker solidair en collaboratief opstellen.

In veel traditionele organisaties vormt het mentorschap dan ook een stevige basis. Advocaat-stagairs, trainees, arts-assistenten en promovendi krijgen vaak een mentor, al dan niet institutionaliseerd, en ook in het bedrijfsleven weet een enkeling zich van een goede beschermheer te verzekeren. 

strategisch kiezen
De vraag bleef echter: wat maakt iemand een goede mentor? Zijn het de ervaren grijsaards die de vergadering voorzitten, of juist de jongste professoren die uiteindelijk de grootste wederzijdse voordelen kunnen genereren?

Met behulp van de gegevens over de mentor-protegé-banden van 114.666 wiskundigen schijnen Amerikaanse onderzoekers nu eindelijk licht op die vraag. Uit die enorme bak data waarin de relaties tussen wiskundigen vanaf het jaar 1637 beschreven staan destilleerden ze op uiterst exacte wijze de verbanden tussen de eigenschappen van mentor en leerling en hun academische prestaties. 

De wiskundigen hebben niet alleen netjes bijgehouden wie bij wie in de leer was, maar hebben bovendien het voordeel dat – in tegendeel tot de praktijk in veel andere wetenschapstakken – de mentor vrijwel nooit co-auteur is op de publicaties van zijn beschermelingen, wat de incentive tot het mentorschap minder corrumpeert dan in bijvoorbeeld de medische sector.

mentorkleinkinderen
De beste mentor is een jonge professor met een beperkt aantal protegés, blijkt uit de in Nature gepubliceerde studie. Als een maat voor succesvol mentorschap namen de auteurs het aantal mentorkinderen dat de protegé uiteindelijk zelf had – een goede maat, zeggen ze, want wiskundigen met een groot aantal protegés publiceren meer en zitten gemiddeld vaker in prestigieuze wetenschappelijke organisaties. 

Een protegé van een relatief jonge mentor krijgt zelf 29% meer mentorkinderen dan het gemiddelde van 10, terwijl het hebben van een oudere mentor die in het laatste derde deel van zijn carrière zit het aantal tweedegraads beschermelingen van zijn protegé met 31% omlaag haalt. Bovendien geldt: studenten van een mentor met een ondergemiddeld aantal protegés presteren bovengemiddeld, waarschijnlijk omdat de tijd van een mentor ook eindig is. 

Hoe toepasbaar deze regels over het mentorschap zijn op andere wetenschapstakken, de politiek of overheid, op het bedrijfsleven en op het nationale voetbalteam is natuurlijk onduidelijk, maar het bewijs dat een dynamische rising star een betere adviseur is dan een autoritaire grijsaard was in ieder geval hard genoeg om voor Nature geaccepteerd te worden. Mocht u dus ambitieus zijn en die impetus ooit ook met uw eigen volgelingen willen delen, dan weet u nu op welke karakteristieken u in een potentiële patroon moet letten.

Bron: www.925.nlGeef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst