Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Geproefd: Opstellingen vanuit kernkwaliteiten

ma 09 aug 2010

Geproefd: Opstellingen vanuit kernkwaliteiten
Workshopleider: Nanny op ‘t Hoog
Datum: Vrijdag 28 mei 2010
Proever: Renée Krol

Een opstelling is een methodiek die inzicht geeft in het krachtenveld binnen een organisatie, een familie of loopbaan. Indien een systeem in onbalans is, kan met behulp van een opstelling inzicht worden verkregen in de verstoring. De workshop Opstellingen vanuit kernkwaliteiten verschaft je inzicht in de wijzen waarop je je eigen kracht kunt inzetten door middel van een opstelling.

Na een voorstelrondje laat Nanny op ’t Hoog de vijf cursisten een paar oefeningen in opstellingen ‘voelen’: Hoe voelt het voor jou aan als je in een rij staat op leeftijd? En wat gebeurt er met je als je als jongste ineens op de plek van de oudste wordt neergezet?

Opstellingen
Vervolgens werden de aanwezigen op basis van een coachvraag van een cursist uitgenodigd om deel te nemen als representant aan een opstelling. De representanten visualiseren de kwaliteit en valkuil van de cursist. Op basis van het gevoel van een representant en de terugkoppeling van de cursist wordt de opstelling aangepast. Als een representant bijvoorbeeld met zijn rug naar de ruimte staat, kan dit ervaren worden als ‘in een hoek gezet’ of  ‘niemand ziet mij’. Door de representant letterlijk om te draaien, kan het aanvoelen als een wijde blik, openheid; mensen mogen mij zien. Door de gevoelens van de cursist en de representanten ‘te lezen’ en hierop te reageren, staat na enige tijd de opstelling op de juiste plaats. Voor iedereen voelt het dan goed!  Door een dergelijke opstelling verwerft de cursist inzicht in zijn/haar coachvraag. Ook de rol die je als representant speelt geeft je inzicht in jezelf. Tot ongeveer 48 uur na een opstelling, daalt de ervaring bij mensen in en geeft het je hernieuwde inzichten. Opstellingen raken aan de werkwijzen van de Transactionele Analyse (zie kader).

Meditatie
De opstellingen werden afgewisseld met een geleide meditatieoefening, oefeningen in voelen en een oefening waarbij je een knuffel mag uitzoeken die jouw kwaliteiten vertegenwoordigt.

DeelnemersIneke Claassen (C&S Communicatie Coaching), psycholoog met ruim 30 jaar ervaring als zelfstandig gevestigd trainer, organisatieadviseur en coach nam deel aan de workshop uit collegiale nieuwsgierigheid. Zij vond de workshop een mooie toepassing van systemisch werk in de ontwikkeling van competenties. Mari Jos Verleun, webdesigner, docent computervaardigheden en energy coach, volgde de workshop om dieper in te gaan op de valkuil van haar kwaliteit en inzicht te krijgen in haar blinde vlek. Zij gaf aan dat de representanten in haar opstelling (sterkte, kwetsbaarheid, vrolijkheid en lef) heel inzichtelijk hadden gemaakt, waar zij mee aan het worstelen was. Door van buiten af naar deze situatie te kunnen kijken, zag zij dat het niet ‘f/f’ maar ook ‘n/n’ kon zijn. Toen zij aan het einde zelf in de opstelling werd gebracht, voelde zij de energie van zowel de sterkte als de kwetsbaarheid in zichzelf samensmelten; een prachtig gevoel en eigenlijk ook heel logisch.

Ten slotte
In deze workshop Opstellingen vanuit kernkwaliteiten leer je te voelen en te vertrouwen op je gevoel. Nanny op ‘t Hoog hanteert deze werkwijze om mensen inzicht te geven in hun eigen functioneren en vanuit een ander punt naar zichzelf te kijken. Nanny heeft deze dag op een professionele wijze begeleidt, wat alle aanwezigen nieuwe inzichten gaf. Een verbeterpunt voor deze workshop zou kunnen zijn om de evaluatie niet mondeling, maar schriftelijk te houden. Aan het eind van de dag werd een evaluatieronde gehouden waarin alleen positieve dingen naar voren kwamen. Als dit schriftelijk en anoniem zou zijn geweest, zouden mensen wellicht eerder hun mening geven. Persoonlijk vond ik de veilige sfeer van de hele dag mij er niet van weerhouden om mijn goede gevoel over de gehele dag te uiten!

Renée Krol, werkt als coördinator Regie bij Rijkswaterstaat en als coach via de interne coachpool voor RWS’ers met een coachvraag.


Kader
Transactionele analyse of TA is de term die gebruikt wordt voor de persoonlijkheidstheorie en tevens psychotherapeutische behandelmethode zoals deze is ontwikkeld door Eric Berne in de jaren 50 van de twintigste eeuw. De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten (ik ben niet OK, jij bent niet OK) terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben (ik ben OK, jij bent OK). Er worden drie soorten scripts onderscheiden, die van de winnaar, de verliezer en de niet-winnaar. Deze drie typen scripts kunnen zich ook afspelen binnen één en dezelfde persoon. Behandelmethoden zijn erop gericht de scripts te analyseren en door gedragsveranderingen te proberen het script om te buigen. Hiertoe wordt een contract afgesloten met de behandelaar waarin therapie-doelen zo concreet mogelijk worden omschreven. De manieren waarop de doelen worden bereikt (de daadwerkelijke behandelmethoden) zijn uiteenlopend.Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst