Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Geen tijd en geen geld voor een coach

wo 09 jun 2010

Een derde van de predikanten heeft behoefte aan coaching, maar slechts de helft van hen daarvan krijgt die ook. Dat blijkt uit een onderzoek onder 171 predikanten uit vijf kerkverbanden.

Twee CHE-studenten, Lennard Pors en Gerwin Wallet, schreven voor hun afstudeeronderzoek 257 predikanten aan met een enquête over hun coachingsbehoefte. Opdrachtgever was een coachingsbureau. De geënquêteerden behoren tot de Unie van Baptisten, de Protestantse Kerk, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gebrek aan geld en tijd vormen redenen voor de respondenten om geen coach in de arm te nemen. Anderen geven geen prioriteit aan persoonlijke begeleiding. Een groot deel van de ondervraagde coaches stelt echter dat angst predikanten belemmert. Voorgangers durven zich niet kwetsbaar op te stellen, is hun ervaring. Opvallend is volgens de onderzoekers dat geen enkele predikant deze reden heeft aangegeven. De moeite die predikanten hebben met zelfreflectie, kan ervoor zorgen dat zij zich niet bewust zijn van hun angst, zo menen zij.

Ontwikkelingen die de coachingsbehoefte zouden vergroten, zijn onder meer de nadruk op beleving en de vraag naar authenticiteit en subjectivering. Daarnaast kiezen mensen voor lossere verbindingen en voor méér verbindingen dan die met kerk en gezin. De meest voorkomende thema’s in coaching zijn zelforganisatie, leidinggeven en omgaan met verwachtingen en kritiek.

Bron: www.refdag.nl Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:

Paul van Rooijen - woensdag 30 juni 2010

Jammer. In Amerika heeft HeartMath een succesvol traject met predikanten uitgevoerd. Misschien dat dit hen motiveert. http://www.heartmath.org/research/publications.html#organizational_research