Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Flexibiliteit op de werkvloer

Het nieuwe werken in 7 trends

ma 21 jun 2021

De wereld is onomkeerbaar veranderd in de afgelopen anderhalf jaar. Alles wat we ooit als normaal beschouwden is verdwenen en we hebben ons op alle aspecten moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit.

De verschuiving van een gecombineerd model van thuiswerken en werken op kantoor zorgt volgens Microsoft voor een verschuiving. Het bedrijf heeft daarop een eigen hybride werkstrategie ontwikkeld voor hun ruim 160.000 werkenden over de hele wereld en signaleert 7 trends:

1. Flexibel werk is een blijvertje
Volgens Microsoft wil 70% van de werkenden de mogelijkheid hebben op afstand te blijven werken. Tegelijkertijd wil 65% meer tijd met hun collega´s. Oftewel: de werkvloer moet opnieuw ingericht worden om beter tegemoet te komen aan hybride werkomgevingen. Maar ook elders moet geïnvesteerd worden: na een jaar thuiswerken zegt 42% van de werkenden dat ze thuis geen essentiële kantoorbenodigdheden hebben, en 1 op de 10 heeft zelfs geen adequate internetverbinding om zijn werk te doen. Toch zegt meer dan 46% dat hun werkgever hen niet helpt met de kosten van thuiswerken. Managers moeten zorgen dat werkenden zowel de tools als de flexibiliteit krijgen om te werken waar en wanneer ze willen.

2. Afstand tussen werkenden en managers neemt toe
Waar managers zich goed voelen, zich meer verbonden voelen met collega´s en productief zijn, voelen werkenden dat hun organisatie in een tijd als deze te veel van hen vraagt. Die kloof is er niet alleen tussen de verschillende posities tussen organisaties: waar mannen, met name de meer ervaren en oudere werkenden, zich beter voelen, hebben vrouwen, met name zij die net beginnen of nog jong zijn, het meest moeite gehad in het afgelopen jaar.

3. Hoge productiviteit verhult uitgeput personeel
De productiviteit is voor veel werkenden het afgelopen jaar gelijk gebleven of gestegen, maar dit gaat ten koste van een menselijk verlies. 1 op de 5 respondenten van Microsofts enquête zegt dat hun werkgever zich niet bekommert om het evenwicht tussen werk- en privéleven. Werkenden voelen zich overwerkt, uitgeput. Met name digitale communicatie, via Zoom, Slack, Teams of Whatsapp, draagt eraan bij. Ondanks de overvloed aan vaak ongeplande vergaderingen en chats, reageert 50% van de mensen binnen vijf minuten of minder op Teams-chats. Dit bewijst dat de intensiteit van onze werkdag, en dat wat er in die tijd van werkenden wordt verwacht, aanzienlijk is toegenomen.

4. Gen Z is in gevaar en moet nieuwe energie krijgen
Een over het hoofd geziene generatie lijkt het momenteel zwaar te hebben: 60% van deze generatie – die tussen 18 en 25 jaar oud is – zegt het op dit moment moeilijk te hebben. Deze generatie is vaker alleenstaand en staat aan het begin van een carrière, waardoor de kans groter is dat ze de gevolgen van isolement voelen, moeite hebben met motivatie op het werk of niet over de financiële middelen beschikken om thuis een goede werkplek te creëren. Ze hebben vaker moeite om werk en privé in balans te houden, om zich betrokken of enthousiast te voelen bij het werk, en weten niet hoe ze een woordje kunnen meespreken tijdens vergaderingen en nieuwe ideeën op tafel te kunnen leggen. Dat is een gemis, want nieuwe generaties bieden frisse perspectieven en dagen de status quo uit. Hun bijdragen zijn van cruciaal belang, en als de eerste generatie die op zo'n grote schaal in een volledig afgelegen omgeving aan de slag gaat, zal hun ervaring de verwachtingen en de houding ten opzichte van werk in de toekomst bepalen.

5. Inkrimpende netwerken brengen innovatie in gevaar
Het door pandemie veroorzaakte isolement dat mensen in hun persoonlijke leven voelen, gebeurt ook op het werk. Hoewel communicatie met directe collega´s toeneemt, neemt de communicatie met collega´s die verder weg staan af. Ons netwerk wordt kleiner, of eenvoudig gezegd, organisaties raakten meer verzuild dan voor de pandemie. En hoewel interacties met onze hechte netwerken nog steeds frequenter zijn dan voor de pandemie, toont de trend aan dat zelfs deze hechte teaminteracties in de loop van de tijd beginnen af te nemen. Het is dan ook belangrijk om te onthouden dat werken op afstand leidt tot meer afgescheiden teams. Leiders moeten op zoek gaan naar manieren om de samenwerking tussen teams en de spontane uitwisseling van ideeën te bevorderen, die al tientallen jaren de drijvende kracht is achter innovatie op de werkvloer.

6. Authenticiteit zal de productiviteit en het welzijn stimuleren
Iets anders wat veranderde, is dat werk menselijker werd. We leerden elkaars huisdieren kennen, we huilden samen, en zagen elkaars kinderen. Deze interacties met collega's kunnen bijdragen aan een werkplek waar mensen zich meer op hun gemak voelen om zichzelf te zijn. Vergeleken met een jaar geleden zegt 39% van de mensen dat ze op het werk meer zichzelf kunnen zijn en 31% schaamt zich minder als hun privéleven op het werk zichtbaar wordt. En mensen die meer dan voorheen met hun collega's omgaan, ervaren niet alleen sterkere werkrelaties, maar melden ook een hogere productiviteit en een beter algeheel welbevinden.

7. Talent is overal in een hybride werkwereld
Een van de meest positieve kanten van de verschuiving naar werken op afstand is dat het de markt voor talent verruimt. Het aantal vacatures op LinkedIn is tijdens de pandemie meer dan vervijfvoudigd, en dat wordt opgemerkt. 46% van de telewerkers die we hebben ondervraagd, is van plan dit jaar naar een nieuwe locatie te verhuizen omdat ze nu op afstand kunnen werken. Mensen hoeven niet langer hun bureau, huis of gemeenschap te verlaten om hun carrière uit te bouwen, en dat zal ingrijpende gevolgen hebben voor het talentenlandschap. Nieuwe kansen dus! (bron: HR Tech Review, Microsoft)