Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Flexibiliteit, een vloek of een zege?

di 26 okt 2010 - Bas Hoorn

Uit ons werkdrukonderzoek is gebleken dat wij heel flexibel zijn. We zijn zelfs zo ontzettend flexibel dat bijna 87% van de deelnemers hun plannen kunnen veranderen als dat nodig is. 52% van de deelnemers aan ons werkdrukonderzoek scoort een voldoende tot ruim voldoende en bijna 35% scoort zelfs goed tot heel goed. Prachtig zo’n hoge score zou je denken. Of is er een kanttekening bij te plaatsen!?

Flexibiliteit en Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken – of flexibel werken zo u wilt - biedt werknemers de kans om op een slimme manier werk en privé flexibel te combineren. Als alleenstaande vader kan ik over de zegeningen van Het Nieuwe Werken uit eigen ervaring meepraten!

Wanneer we ook nog eens kijken naar de maatschappelijke voordelen die het kan bieden: denk bijvoorbeeld aan reductie van fileleed en ruimere mogelijkheden tot arbeidsparticipatie zou je denken dat een dergelijke vorm van flexibiliteit een zege is voor dit tijdperk: we passen onze plannen op het werk aan omdat onze persoonlijke omstandigheden erom vragen en we passen onze privéplannen aan omdat het werk nou eenmaal flexibiliteit van ons verlangt…

Het gevaar is echter dat men een monocultuur ontwikkelt waarbij men continu het gevoel heeft niet van vrije tijd en ontspanning te kunnen genieten en dat men tijdens het werken ook een paar privéballen hoog te houden heeft. Niet goed! Werken en privéleven worden op deze wijze tot een grauwe brei gekneed doordat er geen duidelijk onderscheid meer te herkennen is tussen werk en vrije tijd. Dit kan leiden tot een gevoel van continue werkdruk zonder evenredige vooruitgang.

De flexibele realiteit is weerbarstig
Uit ons onderzoek is ook gebleken (zie mijn vorige artikel) dat we moeite hebben om op tijd ons werk af te ronden.  Tevens zien we in ons onderzoek we dat respondenten die goed scoren alsmede deelnemers die laag scoren op taakmanagement allemaal zo flexibel zijn dat ze makkelijk hun plannen kunnen wijzigen als dat nodig is. Maar wat is nodig!

Mensen die laag scoren op taakmanagement doen er goed aan om zich minder vaak flexibel op te stellen en zich met meer koersvastheid op de realisatie en uitvoering van taken en plannen te richten.

Het Nieuwe Werken (of flexibel werken) vraagt meer dan ooit om discipline. En als u dat een vervelend woord vindt dan mag u wat mij betreft ook spreken over focus. Omdat we flexibel werken is er minder sprake van sociale controle en is er minder mogelijkheid om de eigen voortgang te staven aan de omgeving. Men zal dus een heldere lijn moeten uitzetten, deze vast moeten houden en ernaar handelen!

Is flexibiliteit kostenbesparend of –verhogend?
Wijziging van plannen, soms ontkom je er niet aan: door voortschrijdend inzicht, calamiteiten, marktontwikkelingen, onvoorziene invloeden, etc. kan het altijd voorkomen dat plannen worden gewijzigd. We zeggen dan: Liever ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald. Prima verder!

Besef echter wel dat iedere wijziging tijd kost. Niet alleen de tijd om te wijzigen, ook de tijd die al is geïnvesteerd en niet meer wordt benut of gekapitaliseerd.

Men zou eens voor zichzelf moeten uitrekenen hoeveel tijd als gevolg van een verkeerd soort flexibiliteit (of gebrek aan koersvastheid) verloren is gegaan.

Bas Hoorn is directeur van trainingsbureau BasHoorn.nl. Samen met zijn medewerkers verzorgt hij trainingen en adviseert hij organisaties op het gebied van persoonlijke effectiviteit en productiviteit, Het Nieuwe Werken en stressreductie. Zijn bureau is gevestigd in Nederland en België. Voor meer informatie over Bas Hoorn, timemanagement en werkdruk kunt u hier terecht.Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst