Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Column: Komt een cliënt bij de coach

Chaos en 'korte-lontjes-op-pootjes' 

ma 24 aug 2020 - Marjo Korrel

“Dag coach”, zegt de cliënt. 

“Dag cliënt”, zegt de coach. “Wat kan ik voor u doen?”

“Ik lijd aan chaos”, zegt cliënt, “aan chaos in mij en chaos buiten mij. Deze wereld is mij vreemd, verhuld en niet te bevatten. Ik begrijp de anderen niet meer, net zomin als dat ik mijzelf begrijp. Ik raak de wereld kwijt. Ik kan ook mezelf niet meer vinden. Alles lijkt verloren. Ik ben alleen. Ik voel mij vreemd, vervreemd, afgescheiden en geïsoleerd. Ik hoor er overduidelijk niet meer bij. Waar zou ik nog bij kunnen horen? En hoe kan ik daar dan weer bij horen?”

“Goede vragen”, antwoordt de coach, “en u bent bij mij aan het juiste adres. Ik hoor namelijk bij de Garde van de Waarderende Benadering en binnen de gangbare concepten van deze stroming bent u al op de goede weg. Niets kan misgaan en niets gaat ooit mis. In uw vraag ligt het antwoord. Helemaal prima. U bent er bijna. U gebruikt in ieder geval al de juiste taal. Chaos, lijden, onbegrip, kwijtraken, isolement en afgescheiden, zijn de woorden voor de richting die u zoekt. Dat u hier bent is natuurlijk precies de bedoeling. Ik heb hierop gestudeerd, ben hierin gespecialiseerd en heb voor u het zo nodige en gewenste recept.”

“Welk recept is dat dan?”, vraagt cliënt.

“Het recept Hoe word ik een kort-lontje-op-pootjes”, antwoordt de coach, “want dat is namelijk de ontwikkeling die noodzakelijk is om erbij te horen in een gemeenschap waarin niemand ergens bij hoort, in een wereld waar niemand zich meer thuis voelt. Het is het recept voor hoe u daar dus werkelijk weer bij kunt horen.”

“Vertel!”, roept de cliënt.

“Oké”, zegt de coach, “hier volgt het recept”:

Stap 1. Neem waar wat er om u heen gebeurt
Begin dichtbij, in uw eigen omgeving en breid dan, middels alle media die beschikbaar zijn, uw waarnemingen zo ver mogelijk uit tot u het totale wereldtoneel kunt overzien of in ieder geval op z'n minst totdat u uzelf ervan kunt overtuigen dat u dat kunt overzien. Let daarbij vooral op de verschillen tussen wat mensen prediken en wat zij praktiseren, en op het feit dat zij die kloof daartussen te allen tijde met verve ontkennen. Dan zult u alles zien wat discongruent is, alles wat tegenstrijdig en in samenhang totaal onbegrijpelijk is of op het eerste gezicht onbegrijpelijk lijkt.  

Stap 2. Definieer dit geheel van tegenstellingen als crises en als chaos 
Geef beide begrippen uitsluitend een negatieve interpretatie. Waak voor enige positieve connotatie. Nee, we gaan crises in uw geval dus zeker NIET als kansen zien en chaos NIET beschouwen als welk creatief of transformerend en ordenend principe dan ook. Denk uitsluitend in termen van rampen, dood en verderf, en zie enkel perspectieven van oneindige uitzichtloosheid en eeuwigdurende depressies, op alle fronten. 

Stap 3. Focus op de effecten van uw stressreacties
Zoom in op de werking van de amygdala – dat amandelvormige onderdeel direct gesitueerd in de buurt van uw hersenstam; evolutionair een overblijfsel van het zogenaamde reptielenbrein – en word bang, bezorgd en angstig. Ga met uw aandacht NIET naar andere, wat verder gelegen, gebieden in uw hersenen en zeker NIET naar uw 'gezonde verstand'.

Stap 4. Vergroot alle angstgevoelens door deze fysiek te ondersteunen
Adem kort en oppervlakkig, bal uw vuisten, priem uw ogen of zet ze op steeltjes, span kaak-, nek-, maag-, buik- en bilspieren zoveel mogelijk aan. Beteugel – symptomatisch, maar ontken dat dit symptomatisch is – tegelijkertijd diezelfde gevoelens door de wereld weer enigszins behapbaar en overzichtelijk te maken. Doe dit door alles en iedereen in hokjes, vakjes en voorzien van etiketten onder te brengen en door genuanceerde meningen te reduceren tot zo simpel mogelijke oneliners waar geen speld tussen te krijgen is of, indien er wel een speld tussen te krijgen lijkt, door het geheel onder te verdelen in 'voor' of 'tegen'... voor of tegen wat dan ook. 

Stap 5. Kies en benut de beschikbare opties
Kies vervolgens van de vecht-, vlucht- en bevriesopties van het reptielenbrein, de vechtoptie in de omgang met anderen, de vluchtoptie als het gaat om enige neiging tot zelfreflectie en de bevriesoptie om dit patroon vast en in stand te houden.

Stap 6. Be- en veroordeel dat het een lieve lust is 
Ga dan vooral uw eigen ongebreidelde goddeloze gang in het beoordelen en direct veroordelen van iedereen die iets anders vindt dan u en verwijt, beschuldig en polariseer zo veel en zo vaak als u kunt. Gebruik daartoe vooral ook alle media die nu beschikbaar zijn en vermijd persoonlijk contact.

Stap 7. Identificeer uzelf met uw angst en stress
Gebruik alle hierdoor opgeroepen en gemobiliseerde spanning en stress als voeding voor de amygdala van uzelf en die van anderen. Identificeer uzelf met uw angst en stress. Word die angst en stress. Leef als een kort-lontje-op-pootjes. 

En tot slot de bijsluiter: bij elk signaal van mildheid, rust, ontspanning, nuancering, humor, zelfreflectie of liefde... stop deze verdwaling en begin onmiddellijk opnieuw bij de eerste stap.

“Dit is het voor nu”, besluit de coach, “hier laat ik het bij. De nota voor dit consult kunt u middels ons contactloze betaalsysteem voldoen bij de receptioniste achter het plexiglazen scherm bij de balie.” 

“Oké, dat zal ik doen”, antwoordt de cliënt, “met enige tegenzin, want helaas geloof ik nog niet zo in de goede werking van dit recept als antwoord op mijn vragen. Ik heb toch associaties met 'van regen in drup' en 'dweilen met open kranen', dus hier ga ik nog eens kritisch naar kijken.” 

“Helemaal prima. Uw reactie bewijst mijn gelijk en de effectiviteit van mijn coachingsmethodiek. U komt er wel, daar ben ik van overtuigd!”


Marjo Korrel is coach en helpt mensen om zinvolle veranderingen te realiseren. www.deinthe.nl