Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Artikel: Herbronnen na corona

ma 22 jun 2020 - Leonie Linssen

De coronacrisis daagt ons uit tot herbezinning rondom onze manier van relateren. Waar voorheen samenkomen, handen schudden, samen sporten of eten gewoon waren, worden we geacht 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Is dat wel normaal? Door de coronacrisis zijn verbindingen onder druk komen te staan. Hoe kunnen we verder met elkaar zonder essentiële en existentiële behoeften te moeten onderdrukken? Een persoonlijk verslag.

De manier waarop mensen zich met elkaar verbonden voelen kun je indelen in tenminste tien verschillende soorten verbindingen:

 1. Emotionele verbinding. Deze uit zich in aspecten als vertrouwen, veiligheid, wederzijds respect, waardering, intimiteit, openheid, plezier, zorgzaamheid, humor en saamhorigheid.
 2. Fysieke verbinding. Deze uit zich in lichamelijk en/of seksueel contact.
 3. Recreatieve verbinding, door het delen van dezelfde hobby’s, of dezelfde dingen leuk vinden om te doen of ondernemen.
 4. Economische verbinding: het delen van economische middelen zoals het leven in dezelfde woning of het gezamenlijk gebruik van een auto.
 5. Familiaire verbinding
 6. Spirituele verbondenheid: een verbinding op zielsniveau, door het delen van een geestelijk bewustzijn, zoals voor zichzelf en de ander, de natuur, of een hogere werkelijkheid.
 7. Intellectuele verbinding: het delen van intellect en specifieke kennis, waarbij men elkaar uitdaagt en van elkaar leert.
 8. Passionele verbinding: het delen van passie voor een gezamenlijk doel, product of creatie, waarbij men elkaar inspireert en aanmoedigt om dit te bereiken of te bewerkstelligen.
 9. Culturele verbinding, door deel uit te maken van dezelfde cultuur, dezelfde geloofsovertuiging en/of achtergrond met bijbehorende gezamenlijke gewoonten en gebruiken
 10. Esthetische verbinding: het samen genieten van schoonheid van kunst en esthetiek.

De overheid en mainstream media zijn gericht op het ontwikkelen van een vaccin en het beleid is erop gericht om elkaar niet aan te raken. Wat doet dit met ons als mens? Als alleen wonende single, betekende de lockdown voor mij het afscheid van een aantal verbindingen: de fysieke, de culturele en de recreatieve verbinding.

Als hsp'er ben ik me uiterst gewaar van de energieën van andere mensen om mij heen. Naar de supermarkt toen de crisis begon, zorgde voor extreme vermoeidheid omdat ik voelde hoe de omgeving gehuld was in een donkergrijze, zware deken van angst. Zelf ervoer ik die angst niet zo. Sinds mijn genezingsproces van borstkanker in 2011 waarbij ik koos voor een Taoïstische benadering en het werken met energie, leef ik vooral vanuit mijn lichaamsbewustzijn. Het is mijn graadmeter en sturingsmechanisme geworden. Hoe sterk dit werkt, werd door corona pas echt duidelijk.

Mijn aandacht was aanvankelijk vooral gericht op de verbindingen die ik door de crisis moest ontberen. Met behulp van het Verbindingswiel© (Figuur 1), bracht ik in kaart wat de invloed is van de coronacrisis op verbindingen met mensen in mijn wereld. Hierdoor werd ik me bewust dat een aantal verbindingen juist is vergroot door de crisis!

Afgenomen verbindingen

 1. Fysieke verbinding. Aanraking is een essentiële levensbehoefte. Door liefdevolle aanraking maken we het verbindingshormoon oxytocine aan waardoor mensen kunnen ontspannen en compassievoller worden.
 2. Culturele verbinding. Het ontberen van het samenkomen met anderen en genieten van elkaars gezelschap, zorgde voor teruggeworpen worden op mijzelf.
 3. Esthetische verbinding. Door het sluiten van musea en het stoppen van concerten, viel deze verbinding weg.
 4. Recreatieve verbinding. Samen wandelen, fietsen, sporten, sauna of een dagje uit was er niet meer bij.
 5. Economische verbinding. Ik deel geen huishouden met iemand, maar de economische verbinding tussen mij en winkeliers, ondernemers en hun klanten, werd opeens verbroken of verkleind.

Toegenomen verbindingen

 1. Passionele verbinding. Ik voelde meer vuur voor mijn passie en wat klopte voor mij. Dat betekende verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen gezondheid, door meer te bewegen, wandelen in de natuur, stoppen met alcohol drinken en gezond eten. Deze manier van leven was voor mij gewoon, maar nu voel ik de passie om mijn ervaringen te delen op sociale media.
 2. Emotionele verbinding. Mijn emoties vierden aanvankelijk hoogtij. De crisis raakte de kern van mijn existentiële angst om niet meer te kunnen aanraken en aangeraakt te worden, tenzij ik koos voor liefde. Het is bekend dat mensen in sociale deprivatie 50% meer kans hebben op overlijden dan mensen met sociale contacten.
 3. Familiaire verbinding. De familiaire verbinding met mijn zussen versterkte zich. Videobellen werd een geschenk.
 4. Intellectuele verbinding. Door mij te verdiepen in de werking van virussen en de bestrijding ervan, het luisteren naar video-interviews, voelde ik me verbonden met artsen en wetenschappers. Ik voerde uitgebreide, inhoudelijke gesprekken.
 5. Spirituele verbinding. De spirituele verbinding met mijn gidsen en innerlijke leiding is er altijd en deze verbinding is toegenomen. Wat er ook gebeurt, ik weet dat ik hier altijd op kan vertrouwen. Deze verbinding is de leidraad van mijn werk als coach op zielsniveau, bij trauma’s vanuit karma of een familiesysteem.


Herbronnen met het Verbindingswiel©
Door corona worden mensen gedwongen uit verbinding te gaan. Begrenzen en begrensd worden, macht en onmacht, veiligheid en vertrouwen zijn thema’s die telkens in beeld komen. Weggestopte of onderdrukte emoties in relaties komen alsnog naar boven en willen doorvoeld en geheeld worden. Hoe kunnen we dit doen vanuit een volwassen bewustzijn? We mogen ons opnieuw verhouden tot de wereld waar een gezamenlijke vijand ons lijkt te bedreigen. Hoe kunnen we de verbinding met onszelf verstevigen? Hoe kunnen we herbronnen?

We worden uitgenodigd te voelen wat onze passie in ons leven activeert en onze wil te vergroten. Wie geneigd is te pleasen, zal zichzelf opnieuw tegenkomen en wordt uitgenodigd zich een eigen plek toe te eigenen. Wie geneigd is het leven in alle vrijheid zelf in te richten, wordt uitgenodigd zich opnieuw te verhouden tot regels en wetten, en grenzen van anderen.

Relaties en het leven opnieuw vormgeven
Het Verbindingswiel© laat zien wat de impact van corona is op onze manier van relateren en omgaan met elkaar. Het nodigt ons uit tot reflectie. Hoe kunnen we de ander blijven zien en erkennen in het anders zijn? Hoe kunnen we elkaar echt horen? Hoe kun je jezelf laten zien, in een omgeving die het anders wil? Het zijn vragen die ons de komende periode zullen blijven achtervolgen. We mogen terug naar de basis, de bron in onszelf. Een geweldige kans voor coaches om mensen in crisis door corona te begeleiden in het veranderen van hun wereld.

Vragen die je kunt stellen bij het gebruik van het Verbindingswiel©

 1. Welke verbindingen zijn nu voor jou essentieel? Verdeel 100% over de diverse verbindingen.
 2. Welke verbindingen ervaar jij op dit moment met de ander(en)? In welke percentages?
 3. Welke verbindingen zijn veranderd sinds Corona? Welke verbindingen zijn toegenomen? Welke verbindingen zijn afgenomen?
 4. Welke verbindingen zijn belangrijk voor je partner(s) of collega(s)?
 5. Wat is er voor nodig om een bepaalde verbinding opnieuw tot stand te laten komen?
 6. Hoe zou je anders naar de verbindingen in jouw leven kunnen kijken?Leonie Linssen werkt als relatiecoach en traumadeskundige bij haar bedrijf Verander Je Wereld. Ze is als docent en ontwikkelaar opleiding Relatiecoach verbonden aan Sonnevelt. Ze ontwikkelde het Verbindingswiel© als instrument bij relatiecoaching en schreef samen met Stephan Wik en Loes Koot het boek Love Unlimited: Liefde delen in de praktijk met dertien coachverhalen uit de praktijkwww.veranderjewereld.nl en www.liefdedelen.nl