Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Kan motivatieverlies worden tegengegaan?

di 29 jan 2013

Het is moeilijk om de motivatie constant op hetzelfde hoog niveau te houden, maar het fenomeen blijkt over een brede waaier van sectoren een opmerkelijke wetmatigheid te kennen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Andrea Bonezzi, professor marketing aan de Stern School of Business van de New York University. De Amerikaanse onderzoeker stelde vast dat de motivatie ongeveer halfweg tot een dieptepunt terugvalt en zich ook niet meer herstelt tot het doel in zicht komt.

“De motivatie kent een algemeen en voorspelbaar patroon,” merkt Andrea Bonezzi op. “Bij het nastreven van een doelstelling blijkt de motivatie halverwege het parcours in belangrijke mate weggesmolten te zijn. Pas wanneer het einddoel echt in zicht komt, wordt opnieuw een stimulans ervaren. In het midden van het parcours zijn immers zowel het startpunt als het einddoel het verst verwijderd, waardoor de indruk ontstaat dat het streven de inspanning niet de moeite waard is of toch geen resultaat zal opleveren.”

Het fenomeen kan volgens Bonezzi worden vastgesteld in alle sectoren waar doelstellingen naar voor worden gebracht. “Mensen die willen afslanken of beginnen aan een omvangrijk boek, zullen in de helft van hun traject beide met dezelfde problemen worden geconfronteerd,” voert de Amerikaanse wetenschapper aan. “Wanneer men dicht bij het einde van een boek is gekomen, lijken tien extra bladzijden het doel heel dichtbij te brengen. In het midden van het boek hebben tien bladzijden echter geen enkele impact.” 

Bonezzi merkt op dat onder meer in het bedrijfsleven de nodige aandacht moet worden besteed aan het probleem. Onder meer met tussentijdse doelstellingen en beloningen kan volgens Bonezzi het verlies aan motivatie worden tegengegaan.

Bron: Express.be