Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Gratis artikel: De druk van de heksenketel

ma 25 jan 2021 - Andries Baart & Sijtze de Roos (Red.)

Het lijkt er tegenwoordig op dat mensen of helemaal geen erkend en betaald werk hebben, of juist veel te veel. En niet alleen te veel, maar ook buitengewoon belangrijk werk waar van alles van af hangt, dat vorige week al af had moeten zijn en waar hoge druk van uitgaat.

Vroeger of later krijgen velen daar genoeg van of loopt de organisatie onder druk van al die drukte vast. Geen wonder, dus, dat ‘werkdruk’ een veel besproken thema is. In de loop van hun (drukke) werk krijgen ook coaches daar mee te maken. En zo kwam ‘werkdruk’ als thema terecht op de Dag van de Coach van september 2020.

Eén van de keynotes lichten we hier uit, en wel De druk van de heksenketel van andragoloog, theoloog, filosoof en hartstochtelijke onderzoeker Andries Baart, bekend van de presentietheorie. In zijn vakgebied, ‘presentie en zorg’, richt hij zich op goede zorg voor kwetsbare mensen, in het  bijzonder waar de problematiek complex is. Daarom stelt hij belang in coaching. Zo vraagt hij zich af wie daar nu eigenlijk mee geholpen is en onderzoekt hij wat we nu precies bedoelen met het begrip werkdruk en hoe het met druk in coaching zit.

De (voorlopige) neerslag daarvan presenteerde hij op de Dag van de Coach (september 2020) en de uitgeschreven versie treft u hierbij aan. Ter wille van de vlotte leesbaarheid is de vermelding van geraadpleegde literatuur, anders dan in de oorspronkelijke voordracht, strikt geminimaliseerd. 

Waarom deze uitgave? Al tijdens de conferentie zelf drongen veel deelnemers aan op een schriftelijke versie van deze keynote, liefst zo gauw  mogelijk. Andries Baart en Kloosterhof wilden aan die oproep gehoor geven. Daarom ligt er nu dit artikel. Deze tekst is samengesteld uit de lezing, de presentatie, de slides en de aantekeningen van Andries Baart, bezorgd door Sijtze de Roos en nog weer eens herzien en aangevuld door Andries Baart. Het geheel wordt opgeluisterd met afbeeldingen van schilderijen van de in 1934 in Guyana geboren, Britse schilder Frank Bowling, die inmiddels met tentoonstellingen in onder andere Tate Modern (Londen) tot de groten van de beeldende kunst gerekend mag worden. 

Op ProfessioneelBegeleiden.nl kunt u deze uiteenzetting gratis downloaden. Veel kijk-, lees- en studiegenoegen. En tot de volgende Dag van de Coach, hopelijk in van corona bevrijde omstandigheden.