Want in ons wordt het denken ziek

Auteur('s) Piet Bulteel
ISBN 9789044136906
Jaar van verschijning 2019
Uitgeverij Garant

Dit boek creëert een mentaal kader waarin de vraag naar existentiële zin gecapteerd, geëxploreerd en gecultiveerd kan worden binnen een coachende context. We baseren ons op de theorie van ontologisch coachen maar verdedigen daarbij de stelling dat de wijze waarop de vraag naar betekenis in het leven wordt gesteld niet toelaat een afdoend antwoord te vinden. Verschillende denktradities worden in elkaar verweven tot een mentaal kader waarin de cliënt in de mogelijkheid wordt gesteld zijn narratief te deconstrueren en waardoor de menselijke conditie – het geworpen zijn in een zich voleindigend leven – inspirerend kan werken in de queeste naar de levenszin. Het doel van deze exploratie is te komen tot een verruimd bewustzijn waar de existentiële zin kan verschijnen als een kwaliteit van een levenswandel die zich uitstrekt vanuit de eigen persoonlijke geschiedenis naar een te verwachten toekomst, gerealiseerd vanuit een autonoom handelen en een verbondenheid in melancholie.

Bestellen » « Terug naar het overzicht