Waarom persoonlijke ontwikkeling niet “persoonlijk” genoeg kan zijn

Persoonlijke ontwikkeling in 2023

di 24 jan 2023

Professionele en persoonlijke ontwikkeling. Helaas vindt niet iedereen het even leuk. Maar komt dat doordat sommige mensen zich simpelweg niet willen ontwikkelen? Of is er meer aan de hand? Volgens Studytube valt (bijna) iedereen uiteindelijk wel te enthousiasmeren voor leren en ontwikkelen. Maar dan moet je het wel persoonlijk maken. Het heet niet voor niets 'persoonlijke' ontwikkeling.

Leren omdat het moet…
Traditioneel gezien is leren op school iets dat je doet omdat het moet. Als je hier vroeger goed in was, is de kans groot dat je hier positieve herinneringen aan hebt. En door die positieve ervaringen, blijf je hier vast vol enthousiasme mee aan de slag. Maar als je minder succesvol was in het opnemen en reproduceren van de verplichte leerkost, heb je hoogstwaarschijnlijk wat minder snel zin om iets nieuws te leren. Dat is allemaal vrij logisch.
Maar los van ervaringen met leren en ontwikkelen in het verleden, speelt er nog een factor een belangrijke rol in ieders persoonlijke motivatie om te leren: individuele behoeftes en interesses.

…of leren omdat het leuk is?
Veel van wat we hebben moeten leren op school maakte deel uit van een algemeen, niet gepersonaliseerd lesprogramma. Er lag dus hetzelfde leerkostje op ieders bord. Zowel de leerstof als de lesmethode sloot daardoor lang niet altijd aan op de persoonlijke ontwikkelbehoeften en interesses van de student. Dat maakt het lastiger en een stuk minder leuk.
Hoe kun je dit in het bedrijfsleven nu anders aanpakken zodat het leren weer als iets 'leuks' en stimulerends wordt ervaren? Hoe kun je L&D organiseren zodat het aansluit bij de individu, zonder dat je daarvoor overdreven hoge kosten hoeft te maken?

Hoe je persoonlijke ontwikkeling weer persoonlijk maakt
1. Meer eigen regie over het wat, wanneer en hoe

Voorzie in een makkelijk toegankelijk leeraanbod
Om professionele en persoonlijke ontwikkeling weer leuk te maken, is het belangrijk om voor zoveel mogelijk eigen regie te zorgen. Als je zelf kunt bepalen wat je gaat leren, waar, wanneer en hoe, zorgt dit namelijk voor een betere aansluiting op jouw persoonlijke leerbehoefte, leerstijl en agenda. Hierin kun je als organisatie voorzien door voor een toegankelijk (online) leeraanbod te zorgen, waaruit medewerkers zelf een selectie kunnen maken op het moment dat hen schikt.

Stel een persoonlijk leerbudget beschikbaar
Een (deels) vrij besteedbaar leerbudget kan ook bijdragen aan het (gevoel van) eigen regie. Je kunt daar uiteraard wel bepaalde voorwaarden aan stellen door samen een persoonlijk leerplan op te stellen, maar laat de uiteindelijke keuze voor het leerproduct dan nog steeds aan de medewerker zelf. Dan wordt het minder snel als iets dat ‘moet’ beschouwd en eerder als iets dat ‘mag’.

Zorg voor eenvoud én keuze met handige voorselecties
Voor sommige werknemers zul je er misschien niet aan ontkomen dat er ook een deel verplicht geleerd moet worden. Maar zelfs dan kun je met een brede en makkelijk toegankelijke voorselectie van leermogelijkheden nog ruimte bieden ten aanzien van het wanneer en hoe. Je hoeft hen echter niet te laten zwemmen in een zee van opties. Zorg liever voor eenvoud. Als je het zoek- en boekproces goed faciliteert en ieders leertraject zo persoonlijk en inzichtelijk mogelijk maakt, kun je medewerkers ook bij verplicht leren meer eigen regie geven.

2. Meer eigen leerinhoud die optimaal aansluit op de behoeften van jouw werknemers
Maak leren relevanter en passender
Door zelf cursussen, workshops en e-learningprogramma’s te ontwikkelen die zijn toegespitst op de medewerkers van jouw organisatie, kun je het leren ook leuker maken. Je kan zo precies in alle veel voorkomende leerbehoeften voorzien en werken met herkenbare voorbeelden en casussen. Je kunt de vorm met eigen inhoud ook aanpassen aan jouw medewerkers. Zijn zij bijvoorbeeld vaak op pad? Dan kun je hen tegemoet komen door hapklare “leersnacks” aan te bieden in de vorm van online microlearnings die ze ook onderweg op hun mobiel kunnen volgen.

Voeg spel- of wedstrijdelementen toe
Als je zelf online programma’s maakt, kun je hier ook spelelementen (“gamification”) aan toevoegen of interne competities aan verbinden. De gezonde rivaliteit die je hiermee creëert, zorgt voor meer reuring. Zo gaan medewerkers elkaar ook triggeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit is vanzelfsprekend leuker dan wanneer jouw leeractiviteiten niet of nauwelijks door anderen worden opgemerkt of enkel door leidinggevenden worden ‘opgelegd’.

Maak ambassadeurs van je eigen medewerkers
Met zelfontwikkelde leerinhoud kun je dus meer ambassadeurs voor leren & ontwikkelen in jouw organisatie creëren. Maar dit gebeurt niet alleen door competities op te zetten. Bij eigen leerinhoud zijn het immers jouw eigen medewerkers die als expert of trainer fungeren. Die medewerkers zullen sneller geneigd zijn om hun trainingen met anderen te delen.

3. Zorg voor meer enthousiasme door het leren van anderen
Maak persoonlijke ontwikkeling én expertise zichtbaar in jouw organisatie
Mensen raken doorgaans geïnspireerd om iets nieuws te leren door elkaar te observeren. Je ziet iemand die iets heel goed kan, wat jij ook wel zou willen kunnen bijvoorbeeld. Of misschien heeft een directe collega een skill waar jij in jouw rol ook iets aan zou hebben.
Zorg er daarom voor dat je een podium biedt aan mensen die iets nieuws hebben geleerd of iets heel goed kunnen. Deel het in een nieuwsbrief, op een intranet, of via andere interne kanalen. Zo kunnen medewerkers door elkaar geprikkeld worden. Een leerplatform waarop medewerkers elkaar leeractiviteiten kunnen volgen, zal de zichtbaarheid van persoonlijke ontwikkeling daarnaast ook vergroten.

Bied leeraanbod van inspirerende mensen
Je kunt ook door mensen geprikkeld worden om met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan, die je zelf niet persoonlijk kent. Denk hierbij  aan mensen die in een bepaald veld erg succesvol zijn. 

Breng mensen samen rondom leren met de juiste tools
Ook via directe aanbevelingen van mensen die jij hoog in het vaandel hebt staan, kun je enthousiast worden gemaakt. En zien leren, doet leren. Met de juiste tools die social learning ondersteunen, kun je het leren van anderen in jouw organisatie faciliteren én stimuleren. (bron: Binnelands Bestuur)

Naar het overzicht