Verzuim door psychische klachten neemt langzaam toe

ma 26 sep 2022

Het verzuim door psychische klachten neemt langzaam toe. De afgelopen periode lag dit circa 10% hoger dan in dezelfde periode in 2019. Het gemiddelde verzuimpercentage daalde wel. In augustus naar 4,0% ten opzichte van 4,5% in juli 2022. Daarmee ligt het gemiddelde verzuimpercentage nagenoeg op het gebruikelijke niveau van vóór corona in augustus 2019. 

Hoewel dit percentage al jaren hoog is, is deze stijging in lijn met de trend zoals de arbodiensten die al voor corona zagen. Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare: “Ongeveer een derde van het totale langdurend verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Twee op de duizend werknemers krijgen jaarlijks de diagnose burn-out van de bedrijfsarts en zijn dan gemiddeld 279 dagen uit de roulatie. Dat hakt er flink in, zeker in deze tijden waar al sprake is van hoge werkdruk door onder andere krapte in de arbeidsmarkt.”

Kantoorberoepen grootste stijging
“Het gemiddelde psychisch verzuim is niet representatief voor verschillende sectoren en subpopulaties, waar de onderlinge verschillen groot zijn”, licht Penders verder toe. In sectoren met voornamelijk kantoorberoepen zien ArboNed en HumanCapitalCare relatief de grootste stijging tot 20% in het verzuim door stress-gerelateerde klachten in de sector Informatie en Communicatie. Terwijl dit in de Gezondheids- en welzijnszorg begin 2022 ongeveer 10% hoger lag dan voor corona. En in het onderwijs, voor corona de sector met het meeste stress-gerelateerde verzuim, daalde het verzuim door stress vanaf de start van de pandemie, maar steeg het vanaf begin 2021 weer naar pre-corona niveau.

Inzicht in risico's van uitval
Het is nog onduidelijk hoe corona zich verder ontwikkelt, maar de krapte op de arbeidsmarkt blijft bij veel bedrijven zorgen voor uitdagingen in de bezetting en kan de werkdruk verhogen. Belangrijk is dat werkgevers inzicht krijgen in de risico’s van uitval, zodat je daar actie op kunt ondernemen voordat iemand uitvalt. Bijvoorbeeld via het Preventief medisch onderzoek (PMO). Penders: “Houd signalen van stress goed in de gaten. Blijf in gesprek met elkaar, organiseer individuele aandacht en geef ruimte voor zaken waar werknemers energie van krijgen. En schakel op tijd hulp in.” (bron: HRpraktijk)

Naar het overzicht