Onderzoek: Een positieve draai aan pijnlijke herinneringen

ma 27 mei 2024

Kinderen die een nare ervaring hebben gehad kunnen veel baat hebben bij 'rescripting'. Daarbij wordt een beeld uit de herinnering opgehaald en in de verbeelding aangepast om er een positieve draai aan te geven. Dat blijkt uit een studie onder leiding van Ellin Simon, onderzoeker bij de Open Universiteit.

Het was al bekend dat het oefenen met het herbeleven en aanpassen van vervelende herinneringen positieve effecten kan hebben op volwassenen. Je beeldt je dan een gebeurtenis uit het verleden opnieuw in en oefent met een meer positieve afloop geven aan de herinnering. Kinderen zouden bij dit zogenaamde rescripting zelfs nog meer baat kunnen hebben omdat ze nog meer dan volwassenen ervaringen visueel verwerken. Nare herinneringen minder pijnlijk maken kan heel belangrijk zijn om te voorkomen dat een kind er later nog veel last van heeft. Het gaat dan om negatieve levensgebeurtenissen zoals een scheiding van de ouders, problemen op school, of rouw. Verontrustende mentale beelden komen vaak voor na zulke gebeurtenissen zoals in nachtmerries.

Veelbelovende resultaten rescripting bij kinderen
Onderzoekers van de Open Universiteit en Hogeschool Saxion, onder leiding van universitair hoofddocent Klinische kinder- en jeugdpsychologie Ellin Simon, deden een verkennend onderzoek naar rescripting bij kinderen. De resultaten waren veelbelovend. Aan het onderzoek deden 35 kinderen mee van 5 tot en met 18 jaar die een negatieve levensgebeurtenis hadden meegemaakt en daarvoor hulp kregen van een coach die training had gevolgd om de rescriptingmethode toe te passen. Daarbij gebruikten de deelnemende coaches een protocol met vaste vragen. Voorafgaand en na afloop van de oefeningen gaven de kinderen in een kort testje aan hoe ze zich voelden.

Effecten op emotionele ervaringen
Het 'herschrijven' van de nare herinnering had duidelijke effecten op de emotionele ervaringen van de kinderen. Ze voelden zich na afloop van de interventie minder angstig, minder verdrietig, gelukkiger en (een beetje) minder boos.

Nadeel van de onderzoeksopzet was het ontbreken van een controlegroep, met kinderen die precies dezelfde procedure doorliepen alleen dan zonder het in de verbeelding aanpassen van de nare ervaring. Dat is wel nodig om zeker te weten dat de resultaten ook echt daarmee samenhangen. Het onderzoek was dan ook bedoeld als pilot, en de onderzoekers hopen op basis van de positieve resultaten een grotere studie te kunnen opzetten mét een controlegroep. Daarom gingen ze ook meteen na of de kinderen en coaches het makkelijk vonden om de interventie uit te voeren, en ook daarover waren ze over het algemeen positief. (bron: Open Universiteit)

Lees het hele artikel
Ellin Simon*, Jurian Beeftink, Babelle van 't Hullenaar, Susan van Hooren (2024). An imagery rescripting based intervention in children and adolescents who endured a negative life event: A pilot study, satisfaction and feasibility survey. In Journal of behavior Therapy and Experimental Psychiatry, sept 2024.

 

Naar het overzicht