Motiverende gespreksvoering kan intrinsieke motivatie versterken (Promotie)

ma 26 sep 2022

Online zijn er veel programma’s te vinden die hulp bieden bij het aanleren van een gezondere leefstijl. Maar vaak haken deelnemers na korte tijd weer af. Juul Coumans ontwikkelde MijnLeefstijlCoach, een online programma op maat om mensen te motiveren ook op langere termijn gezond(er) te eten en/of meer te bewegen. 

Zelfdeterminatietheorie en motiverende gespreksvoering
Veel Nederlandse volwassenen voldoen niet aan de aanbevelingen voor gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. Terwijl een gezonde leefstijl juist van belang is voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en welzijn. Het internet biedt de mogelijkheid om tegen lage kosten veel mensen te bereiken met interventies die een gezond voedingspatroon en lichaamsbeweging stimuleren. Maar bestaande (online) interventies hebben vaak slechts een beperkt effect. Vooral om een verandering op lange termijn te bereiken, is de intrinsieke motivatie van een deelnemer een belangrijke factor. Principes uit de zelfdeterminatietheorie (ZDT) en motiverende gespreksvoering (MGV) kunnen handvatten bieden om deze intrinsieke motivatie te versterken. Juul Coumans onderzocht of een programma op basis van de zelfdeterminatietheorie en motiverende gespreksvoering meer effect sorteert op het gebied van voeding, al dan niet in combinatie met beweging. De resultaten vergeleek ze met een controlegroep.

Resultaten van het onderzoek
In het online programma op maat MijnLeefstijlCoach kunnen deelnemers kiezen om een voedingsmodule, beweegmodule, beide modules of geen module te volgen. Het onderzoek toont aan dat er voor de gehele groep deelnemers geen duidelijke effecten zijn. Wel vertoonden mensen die de voedingsmodule intensiever gebruikten, grotere positieve veranderingen in hun voedingsgedrag. Zes maanden na de start aten zij meer groente en fruit en na twaalf maanden aten ze minder vaak een ongezond tussendoortje. Aanvullend onderzoek moet (het gebruik van) het programma verbeteren en de betrokkenheid van de gebruikers vergroten. (bron: Open Universiteit)

Referentie
MyLifestyleCoach: Development and evaluation of a web-based computer-tailored intervention for diet and physical activity guided by self-determination theory and motivational interviewing. Promotie Juul Coumans, Open Universiteit, 29 september 2022.

Naar het overzicht