Mentale gezondheid en welzijn werknemers lage prioriteit voor HR

ma 24 jan 2022

Hoewel de coronacrisis heeft gezorgd voor een enorme druk op het mentale en fysieke welzijn van mensen, hebben nog niet veel bedrijven hun personeelsaanpak daarop aangepast. Slechts 14% van de HR-beslissers is van mening dat initiatieven op het gebied van de mentale gezondheid en het welzijn van werknemers de komende 12 maanden een topprioriteit heeft voor HR. Slechts 12% zegt dat initiatieven rond de bedrijfscultuur prioriteit hebben.

Dit blijkt uit recent onderzoek door HR-softwareleverancier Personio.

Discrepantie prioriteiten werknemers en werkgevers
Deze cijfers staan in schril contrast met de mening van werknemers – die benadrukken juist dat ze het heel belangrijk vinden dat ze zich gelukkig en gezond voelen op het werk. Voor ruim vier op de tien (43%) Nederlandse werknemers is een goede werk/privé-balans een prioriteit. Voor 39 procent is een goede arbeidscultuur een prioriteit. Deze cijfers wijzen op een duidelijke en zorgelijke discrepantie tussen de prioriteiten van werknemers en werkgevers.

Het onderzoek benadrukt ook dat het welzijn van werknemers en de bedrijfscultuur belangrijk zijn voor de productiviteit en om talent te behouden. Maar liefst 34% van de Nederlandse werknemers zegt dat een verslechtering van de werk/privé-balans een reden zou zijn een andere baan te zoeken als dat in de komende 12 maanden zou gebeuren. Voor 11% is een verslechtering van de arbeidscultuur een reden om te vertrekken.

Productiviteit
Kijkend naar de productiviteit, geeft 78% van de werknemers aan dat een goede arbeidscultuur hen helpt om productiever te zijn. Daarentegen noemen ze een lage motivatie en moreel (20%), ‘zoom-vermoeidheid’ (19%) en slechte communicatie met collega’s (18%) als de drie belangrijkste factoren die hun productiviteit negatief beïnvloeden. (bron: HRpraktijk)

Naar het overzicht