Hoe wellbeing en duurzaamheid op de werkvloer hand in hand gaan

di 19 mrt 2024

Duurzaamheid op het gebied van corporate wellbeing gaat verder dan alleen het aanbieden van wellbeingprogramma's en fitnessruimtes op de werkvloer. Het gaat over het creëren van een werkcultuur waarin het welzijn en de menselijke aspecten centraal staan.

“Het draait kortom om het erkennen van de menselijke behoeften en het bieden van een ondersteunende omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd, gehoord en gerespecteerd voelen.” Maar wat betekent duurzaamheid op menselijk vlak precies?

Isabelle Hoebrechts, expert in wellbeing en auteur van onder meer Positieve Impact, geeft tekst en uitleg.

1. Authenticiteit en verbondenheid
“Duurzaam corporate wellbeing begint bij het creëren van een cultuur waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich verbonden voelen met hun collega's en de organisatie”, steekt Hoebrechts van wal.
Het gaat erom dat er een werkomgeving wordt gecreëerd waarin openheid, eerlijkheid en authenticiteit worden aangemoedigd, zodat jij je als medewerker vrij kan voelen om je gedachten, gevoelens en ideeën te delen zonder angst voor enige afstraffing of veroordeling.

2. Emotionele intelligentie en empathie
Leiderschap op het gebied van corporate wellbeing vereist een hoge mate van emotionele intelligentie en empathie.
“Het gaat erom dat leidinggevenden worden aangemoedigd om zich in te leven in de gevoelens en behoeften van hun teamleden, en om een ondersteunende en begripvolle benadering te hanteren bij het omgaan met uitdagingen en problemen”, aldus Hoebrechts.

3. Transparantie en open communicatie
“Duurzaamheid op menselijk vlak omvat ook het bevorderen van transparantie en open communicatie binnen de organisatie”, weet Hoebrechts.
Het gaat erom een cultuur te creëren waarin informatie vrijelijk wordt gedeeld, besluitvormingsprocessen worden uitgelegd en feedback wordt verwelkomd en gewaardeerd.

4. Flexibiliteit en werk/privé
Een duurzaam corporate welzijnsbeleid erkent het belang van flexibiliteit en het behoud van een gezonde autonomie aangaande werk en privé. “Het gaat erom medewerkers de mogelijkheid te bieden om hun werkuren en -locatie aan te passen aan hun individuele behoeften en verplichtingen, wat kan leiden tot een grotere tevredenheid en betrokkenheid op de lange termijn”, legt Hoebrechts uit.
“De uitdaging is uiteraard om te zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen én dat we kunnen spreken van maturiteit.”

5. Ondersteuning en ontwikkeling
“Ten slotte gaat duurzaamheid op menselijk vlak ook over het bieden van ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan medewerkers”, besluit Hoebrechts. “Het gaat erom te investeren in training, coaching en mentorprogramma's om de persoonlijke en professionele groei van medewerkers te bevorderen en hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken. ‘Levenslang leren’ dus.”

Heeft jouw baas oog voor een duurzaam corporate welzijnsbeleid?
Hoe je kan weten dat jouw leidinggevende streeft naar een duurzame corporate wellbeing? Wel, dat is het geval wanneer hij/zij...
... actief luistert naar je behoeften en zorgen, én jouw feedback serieus neemt.
... zorgt voor duidelijke communicatie over het welzijnsbeleid en de beschikbare ondersteuningsbronnen.
... een cultuur van erkenning en waardering stimuleert, waarin medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.
... een flexibele werkregelingen aanbiedt om werk & privé te ondersteunen, en stress op beide vlakken te verminderen.
... investeert in training en ontwikkeling om de emotionele intelligentie, emotieregulering en het leiderschap van leidinggevenden te verbeteren. Zelfleiderschap is daarbij de start.
... regelmatig welzijnsactiviteiten en evenementen organiseert om de verbondenheid tussen medewerkers te bevorderen.

“Door te streven naar duurzaamheid op menselijk vlak in corporate wellbeing, kunnen organisaties niet alleen het welzijn en de tevredenheid van hun medewerkers verbeteren, maar ook de algehele prestaties, betrokkenheid en veerkracht van de organisatie vergroten”, voegt Hoebrechts nog toe. “Daarvoor start men dus best met de cultuur van de organisatie.” (bron: Jobat)

Naar het overzicht