De rol van een liefdevol thuis in creativiteit op het werk (onderzoek)

ma 24 jan 2022

Hoe meer echtgenoten van hun partner houden, hoe meer hulpbronnen zij thuis met hen delen waardoor creativiteit op het werk van de partners wordt gestimuleerd. Dat blijkt uit onderzoek van organisatiewetenschapper Jakob Stollberger. Hij onderzoekt hoe werk-familiesteun, ontvangen van collega's op het werk, kan worden doorgegeven en gedeeld met partners thuis.

“Sharing is caring”, aldus Stollberger. Hoe meer je de steun die je krijgt op je werk meeneemt naar huis, hoe creatiever jij én je partner zijn op het werk. Uit zijn onderzoek blijkt dat werkgerelateerde creativiteit beïnvloed wordt door factoren die zich zowel op het werk (zoals werk-familiesteun van collega's) als thuis bevinden (liefde voor de partner). Werk-familiesteun vanuit werk is gericht op het oplossen van problemen zowel op het werk met collega’s als thuis met de partner.

Deze steun kan vele vormen aannemen. Denk aan emotionele steun, zoals praten over stressvolle ervaringen in het werk en het gezin, of instrumentele steun zoals collega’s die bijspringen wanneer iemand naar huis moet om voor een ziek kind te zorgen. En hoe groter de liefde thuis is, hoe sneller deze werk-familiesteun met elkaar gedeeld zal worden, benadrukt Stollberger.

Creativiteit als de basis voor innovatie is cruciaal voor organisaties om een concurrentievoordeel te behouden in de kenniseconomie. Stollberger benadrukt met zijn onderzoek dat werkgerelateerde creativiteit niet alleen kan worden gezien als iets dat uitsluitend op het werk wordt gestimuleerd, maar dat voor een deel ook afhankelijk is van een liefdevolle en ondersteunende thuisomgeving.

Gerichte werk-gezininitiatieven zullen volgens hem daarom steeds meer noodzakelijk worden. Organisaties doen er goed aan om te investeren in initiatieven die werk en gezin ondersteunen. Niet alleen om het evenwicht tussen werk en privéleven van werknemers te ondersteunen, maar ook om de creativiteit van hun personeel te bevorderen.

Tweeverdieners vormen bovendien de meerderheid van de huishoudens in hoge-inkomenslanden, wat betekent dat een groot deel van de werknemers in organisaties een tweeverdienerssituatie heeft. Hoewel veel onderzoek de donkere kanten van een tweeverdienerssituatie heeft belicht in de zin van een hogere werkdruk en meer stress, is er betrekkelijk weinig onderzoek gedaan naar de mogelijke positieve kanten zoals of een dergelijke situatie kan worden benut om creativiteit op het werk te bevorderen. (bron: VU)

Referentie
Stollberger, J. (2021). Sharing is caring: The role of compassionate love for sharing coworker work–family support at home to promote partners’ creativity at work. Journal of Applied Psychologyhttps://doi.org/10.1037/apl0000985

Naar het overzicht