Naar het overzicht

Trainen van teams: training groepsdynamica en teamcoaching

ma 17 jun 2024

Programma van opleidingscentrum het Balkon o.l.v. René Meijer en Lex Mulder, auteurs van het boek De hei op! Een groepsdynamische aanpak voor teamontwikkeling. Dit ervaringsgerichte programma zoemt in op een groot aantal onderstromen dat zich in teams kan voordoen: ontwikkeling van normen en rollen, conflicten, macht, zondebokmechanismen, weerstand, groepsfasen, angst en verlangen, autonomie en verbondenheid e.d. Reflectie op eigen ervaringen met deze fenomenen vormt het uitgangspunt van deze training. We gaan in op de opzet en werkwijze van een teamtraining. Vervolgens bieden we je invalshoeken om effectief te interveniëren in lastige teams. Er is ruimschoots gelegenheid eigen teams in te brengen. Je oefent met interventies en met alternatieve benaderingen. Een training geschikt voor trainers, coaches, adviseurs, managers en andere professionals die met teams werken. Duur: 1 blok van 4 dagen.
Meer info...