Naar het overzicht

Opleiding: Geestelijk Begeleider

ma 04 sep 2023

Tijdens de tweejarige beroepsopleiding Geestelijk Begeleider werk je aan de ontwikkeling van theologische, spirituele, psychologische en therapeutische deskundigheid om iemand te begeleiden in zijn of haar relatie tot levensvragen, ziekte en dood en keuzes bij ingrijpende gebeurtenissen. Tevens krijg je kennis en begrippen aangereikt om modellen van geestelijke begeleiding toe te passen in (individuele) cliëntbegeleiding. Daarnaast schenken we aandacht aan de oriëntatie in medisch-ethische discussies, theorieën rondom dilemma’s in de gezondheidszorg en vraagstellingen rondom het levenseinde. De beroepsopleiding Geestelijk Begeleider wordt voorafgegaan door de basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving of de beroepsopleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding. Rechtstreekse toegang tot de opleiding is alleen mogelijk als je in het bezit bent van een wo-bachelor of hbo-diploma Religiewetenschappen, Spiritualiteit of Humanistiek.
Meer info...