Ik zoek een...

Actueel - Proeverij

Geproefd: Natuurcoaching

De natuur als coach

ma 27 jan 2014

Op zaterdag 11 januari 2014 nam ik deel aan de proeverij Natuurcoaching, verzorgd door Mirjam Bossink en Sandra Ramaekers van Coachingspraktijk Spiegeling. In deze vorm van coaching zet je de spiegelwerking van de natuur in bij de begeleiding van mensen. De krachtige werking van synchroniciteit van natuur en mens staat hierbij centraal. Je betrekt bij natuurcoaching actief de omgeving en de symbolen van de natuur.

Start proeverij te Austerlitz
Op deze helaas wat druilerige zaterdagochtend kom ik vanuit Amsterdam wat gehaast aan op de parkeerplaats van Austerlitz, waar de proeverij start. De groep deelnemers is compleet en bestaat uit ruim 15 personen, man en vrouw, jong en oud. Na een korte introductie door de trainsters Mirjam en Sandra vertrekken we richting bos.

Stilte en zintuigen
De eerste oefening die we doen is een wandeling in stilte. We richten ons alleen op onze zintuigen; ik wil ruiken, maar. ik ruik niets! De drukte in mijn hoofd lijkt me welhaast af te sluiten van de impulsen van mijn zintuigen. Ik schrik er een beetje van. Het wordt gelukkig beter wanneer we verderop in het bos ontspannen gaan zitten op in een cirkel opgestelde boomstronken (‘Stonehenge’ stellen we grappend vast). Ik ruik het winterse bos weer!

We stellen ons zelf kort voor en delen kort onze ervaringen van zojuist. De groep blijkt zeer divers, maar de grote gemene deler is wel de liefde voor de natuur, hetgeen uiteraard niet zo verrassend is. Een deelneemster geeft overigens aan dat de natuur haar dikwijls ook beangstigt, wanneer de natuur haar verwoestende kracht laat zien. Een terechte aanvulling op al onze loftuitingen op de natuur.

Natuur en je kwaliteiten
Dan gaan we weer op pad, op zoek naar voorwerpen of symbolen uit de natuur die onze kwaliteiten verbeelden. Op een open plek in het bos maken we van deze voorwerpen vervolgens een stilleven, dat we in tweetallen bespreken, om en om in de rol van coach en coachee. Mijn stilleven bestaat uit een flinke boom, met aan de voet ervan wat prachtig frisgroen mos met wat frisse, jonge uitschieters (dat in de winter!). We worden gevraagd eerst feitelijk te beschrijven waaruit ons stilleven bestaat en daarna pas wat het ons zegt.

Mijn boom weerspiegelt mijn rust, kracht en evenwicht en het mos met de groene uitschieters mijn oog voor ontwikkeling, groei en ondernemingszin. Dat gecombineerd is voor mij opnieuw de bevestiging dat ik in mijn werk als coach op mijn plek ben. Dit is ook precies wat ik van mijn coachees terug krijg. Ik heb verder een zeer geanimeerd gesprek hierover met mijn 'natuurcoach'. We zijn eigenlijk heel snel tot de kern gekomen van onze kwaliteiten, stellen we samen vast. Bijzonder, want we ontmoeten elkaar voor het eerst. Uit de gezamenlijke bespreking achteraf blijkt dat de meesten dat ook ervaren hebben.

De natuur als coach
Hoe snel deze vorm van coaching werkt naar aanleiding van een coachvraag blijkt eens te meer uit de laatste, wat meer uitgebreide oefening Op weg naar een nieuwe plek in het bos (beide trainsters Mirjam en Sandra kennen het bos op hun duim) bedenken en bespreken we in tweetallen een (coach-)vraag die we hebben. Mijn vraag is zeer actueel en heeft betrekking op mijn werk. We beschrijven ieder kort feitelijk de huidige situatie en de gewenste situatie. Wanneer we op de bedoelde plek zijn proberen we plaatsen in de natuur te vinden die beide situaties verbeelden en vooral ook de weg van de huidige naar de gewenste.

Op foto 1 is de huidige situatie door de natuur verbeeld, of liever nog, ik stel mijzelf als het ware op ten opzichte van de natuur. De onrust die ik ervaar is zeer duidelijk op deze plek. Wanneer ik op zoek ga naar de plek die mijn gewenste situatie weerspiegelt, ben ik snel daar. Ik had hem al eerder gezien en gevoeld: een prachtig licht, open en breed pad door het bos met mooie zachtgroene en bruine kleuren, dat in de horizon achter een heuvel verdwijnt (foto 2).

De onrust verdwijnt en ik ontspan me, ik ervaar ruimte en zie de toekomst op het ingebrachte punt helder voor me, de weg ernaar toe wordt me meteen duidelijk. Om het verschil goed te ervaren loop ik met mijn 'coach' nog even terug naar de plek die de huidige situatie weergeeft. Onmiddellijk voel ik de onrust weer terugkomen.

Mijn 'coachee' heeft geen concrete vraag, maar herkent in een plek een situatie die haar bezighoudt. De plek geeft haar heel helder haar huidige vraagstuk weer. Ook de huidige situatie en wat daar aan vooraf ging ontdekt ze verderop in het bos. Interessant om te zien hoe haar gedrag en houding daar verandert ten opzichte van de plek van de gewenste situatie.

Verschillende lagen
Ook nu stellen we allebei vast hoe helder en verbluffend scherp de situaties die ons bezighouden in de natuur worden weerspiegeld en hoe snel je daar op inspeelt en op reageert. Natuurcoaching werkt in verschillende lagen en heel direct naar de kern. Je kunt als het ware niet ontsnappen aan wat je ervaart en wat de natuur je in jezelf laat zien. Het beeld dat je krijgt werkt energetisch krachtig en blijft je bij.

Als coach kom je in een andere rol dan je gewoon bent terecht: je 'mag erbij zijn', maar je inbreng is aanzienlijk beperkter dan tijdens 'reguliere' coaching. Je hoeft niet zoveel te zeggen of te vragen. Het gaat welhaast als vanzelf. De natuur is de coach en jij mag hooguit het proces begeleiden. De natuur laat je alles zien.

Synchroniciteit of toeval?
Dat de wind opsteekt als ik op mijn 'onrustige' plek sta en het gaat regenen als mijn 'coachee' op haar 'groeiplek' staat wijt ik vooralsnog maar even aan het toeval. Zit mijn ratio me nog wat in de weg? Of is hier sprake van synchroniciteit?

Boeiend en inspirerend
Het was een buitengewoon boeiende en leerzame middag. De trainsters zijn zeer betrokken en oprecht en -net als de deelnemers- inspirerend. Ze geven ons veel ruimte voor vragen en overladen ons niet met kennis, maar laten ons ervaren wat de natuur in coaching te bieden heeft. En dat is heel veel! Mirjam en Sandra, hartelijk dank voor deze bijzondere kennismaking met Natuurcoaching!

Deelneemster Nicole is ook erg enthousiast over de proeverij; "natuurcoaching werkt snel en direct en laat je alles eigenlijk zien, het is verbluffend hoeveel inzichten het je oplevert!'

Auteur: Joost van Rossum, coach en jurist
Gevolgde training: Kennismakingsworkshop Natuurcoaching
Organisatie: Coachingspraktijk Spiegeling www.spiegeling.net
Trainers: Mirjam Bossink en Sandra Ramaekers
Prijs: €65 incl. 21% btw voor particulieren, voor ondernemers €75. incl. koffie en thee.