Ik zoek een...

Actueel - Proeverij

Geproefd: Communicatie en Sociale gedragsstijlen

di 31 mrt 2015 - Angelique Cras

Communiceren of juist niet communiceren is vaak een bron voor conflicten. Hoe komt het dat ik met de ene persoon een goed gesprek kan voeren en mij op mijn gemak voel, terwijl ik bij de ander het gevoel krijg dat ik Chinees spreek en weerstand voel? Wat maakt dat ik gesprekken start met een persoonlijk relaas voordat ik ‘to the point’ kom? Dezelfde taal spreken waarbij je ook je gedrag aanpast, kan wonderen doen. Angelique Cras, stiefgezincoach, ontdekte dat wonder tijdens de training Communicatie en Sociale gedragsstijlen. In drie dagen werd ze ondergedompeld in vier communicatiestijlen met bijbehorend gedrag dat mensen laten zien. Hoezo is iedereen uniek? We zijn als mens prima in vier hokjes onder te brengen als het gaat om communicatie.

De training
De eerste trainingsdag voelt voor mij als een nieuwe schooldag, best spannend. De groep is divers: mannen, vrouwen, jong, wat rijper, zelfstandig ondernemer, werknemer. Een aantal deelnemers volgt deze training in het kader van de Beroepsopleiding tot Eclectisch Coach. Voor anderen is het een aanvulling of verdieping op eerdere opleidingen. Ondanks alle verschillen blijken we veel overeenkomsten te hebben.

Els van Rixoort is de trainer. Ze heeft een juiste balans tussen kennisoverdracht en inspelen op wat er speelt binnen de groep. Ze neemt ons voortvarend mee in de communicatiestijlen van een promotor, analyser, supporter en controller. In een aantal oefeningen laat ze zien dat iedereen zijn eigen filter heeft, zijn eigen standpunt en zienswijze. Dit heeft invloed op hoe je met elkaar communiceert. Versta en begrijp je elkaar echt?

Op de eerste dag doen we een test om je eigen communicatiestijl te bepalen. We kiezen woorden die het beste bij ons passen, waardoor een verdeling ontstaat in formeel en informeel, dominant en afwachtend. Ik blijk aan de hand van deze test een 'controller' te zijn. De groep wordt in vieren gedeeld en de grootste groep bestaat uit promotors. En als ik hen aankijk kan ik mij dat helemaal voorstellen. Het zijn personen die je niet zo snel over het hoofd ziet en over het algemeen zijn ze informeel, luid en dominant. Op een leuke manier uiteraard.

We krijgen de opdracht om in een bepaalde volgorde informatie te lezen en als ik hiermee klaar ben, komt Els op mij af. Ze doet dit blijkbaar nooit, maar ze heeft sterk het gevoel dat ik niet in de juiste groep zit. “Kijk eens naast je en naar de overkant. Volgens mij hoor je aan de overkant thuis.” Als ik kijk, zie ik wat ze bedoelt. Enigszins lacherig pak ik mijn stoel op en loop naar de groep promotors. Als ik de tekst nog een keer lees herken ik mezelf, maar blijkbaar ervaar ik mijzelf anders. Nu ik ‘onder soortgenoten’ ben, valt er een rust en acceptatie over me heen. Dat blijkt het startsein te zijn om mijn ‘promotor zijn’ vanaf dat moment volledig te omarmen.

Er zijn grote verschillen tussen de vier stijlen en dat levert soms hilarische momenten in de groep op. Over het algemeen drukken controllers alles in tijd en resultaat uit. Tijd is geld. Wat is het resultaat, wat levert het op? Dat staat haaks op hoe promotors hiermee omgaan. Tijd? Alle tijd! Eerst een kop koffie, dan een persoonlijk praatje en dan, als alle ideeën en gedachtes gedeeld zijn, aan het werk.

Tijdens de training is er volop gelegenheid om met elkaar te oefenen. Het zijn werkvormen die ons uitdagen om in de andere stijlen te communiceren en te gedragen. Dat blijkt voor de meesten best pittig te zijn.

Medecursisten
Sebastiaan is een promotor pur sang. “Ik ben een echte promotor. Dat was ik me niet bewust. Ik was geneigd om wat mensen te bellen om te zeggen dat ze gelijk hadden.” Zijn tegenpool in het communicatiestijlenkwadrant is controller Theo van Oort. De kennis over de vier communicatiestijlen heeft hem veel opgeleverd: “Waar het bij het in beeld brengen van de communicatiestijl van een controller één groot feest was, was het voor mij tamelijk schokkend om te zien en te horen hoe de overige communicatiestijlen 'werken’. En dan bedoel ik vooral dat ik direct de vertaling maakte hoe ik tot op heden met mensen gecommuniceerd had (of geprobeerd had) die niet controller zijn. Tijdens de trainingsdagen flitsten er nogal wat gesprekken met mensen door mij heen, waarvan ik nu begrijp waarom ze niet zo lekker liepen.”

Voor analyser Camiel Hoekstra waren het zeer leuke en leerzame dagen. “Deze training heeft mij veel meer rust gegeven in mijn dagelijkse leven.” Deelneemster Hilde Kemker heeft de supporterstijl. Ze ervoer de training als zeer prettig. Het ritme, de opbouw en informatie waren goed op elkaar afgesteld. Ook de oefeningen waren volgens Hilde duidelijk en effectief. Deze training heeft haar veel inzicht in haar eigen communicatie gegeven. “Daarnaast leerde ik met tools werken om in verschillende situaties met de andere stijlen te communiceren. Hierdoor voelde ik mij gesterkt en op mijn gemak.”

Tot slot
In deze drie dagen leerde en ontdekte ik veel over mijzelf, over mijn interacties met familie, collega’s en cliënten. Dankzij een rollenspel kreeg ik zicht op onbewust verdriet en teleurstelling waarmee ik nu aan de slag kan. De inhoud van de training is zeer waardevol, de oefeningen zijn effectief en de trainingsdagen waren intensief en lang. Voor mij was de eerste dag zelfs té lang. Ik herken nu veel meer als het gaat om communiceren en gedrag. Onlangs lukte het me tot mijn verbazing om een verzoek vervuld te krijgen bij een controller. Wat vind ik het toch fijn om een promotor te zijn.

Workshop: Communicatie en Sociale gedragsstijlen
Trainer: Els van Rixoort
Organisatie: Amethist, www.amethist.nl

Angelique Cras coacht sinds 2012 (stief)ouders die vastgelopen zijn in hun stiefgezin naar meer harmonie in hun gezin.