Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Onderzoek: Wat is coaching en werkt het?

ma 23 sep 2013 - Tim Theeboom

Coaching is een hot-topic. Het aantal coaches blijft gestaag groeien (momenteel zo’n 40.000) en de International Coach Federation schat dat er internationaal zo’n twee miljard dollar per jaar omgaat in de coachingindustrie. Een dergelijke ‘booming busines’ roept onvermijdelijk scepsis en een aantal vragen op. De meest basale van die vragen: werkt coaching eigenlijk wel? Om die vraag te beantwoorden besloten Theeboom, Beersma en Van Vianen* een meta-analyse uit te voeren waarbij ze hebben gekeken naar de effecten van coaching die binnen een werkcontext wordt aangeboden. Daarbij hebben ze een onderscheid gemaakt tussen verschillende uitkomsten zoals prestaties/vaardigheden, welzijn, veerkracht (coping), attitudes (denk aan werktevredenheid) en het bereiken van doelen. Hoewel meer (methodologisch solide) onderzoek absoluut noodzakelijk is, zijn de resultaten van de meta-analyse hoopgevend. Coaching blijkt sterke positieve effecten te hebben op alle onderzochte uitkomsten.
 


Tim Theeboom doet promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam en werkt als coach en trainer voor het Instituut voor Positieve Psychologie waarvoor hij regelmatig schrijft over coaching gerelateerde onderwerpen. Tevens maakt Tim onderdeel uit van de werkgroep Coachingpsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen. 

*Referentie:
Theeboom, T., Beersma, B., & van Vianen, A. E. (2013). Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context. The Journal of Positive Psychology, (ahead-of-print), 1-18.