Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Recensies Tijdschrift voor Coaching januari 2015 (deel 1)

vr 30 jan 2015

Omgaan met sociale complexiteit
Professionals in het sociale domein
Hans van Ewijk
SWP Amsterdam, 2014. ISBN 978 90 8850 552 2

De auteur van dit boek was tot voor kort hoogleraar maatschappelijk werk aan de Universiteit van Humanistiek. Hij heeft een veelheid aan artikelen en boeken gepubliceerd over verschillende aspecten van het maatschappelijk werk. Met Omgaan met sociale complexiteit brengt hij zijn gedachtegoed in een handzaam boekje bij elkaar.
Het boek gaat alle kanten uit: van een praktische casusbeschrijving tot de vraag wat wetenschap eigenlijk is, en van een bespreking van Ewijks favoriete filosofen (Polanyi, Bourdieu en Schön) tot adviezen over de rol van welzijnswerk. Er is daardoor voor iedereen wel iets aantrekkelijks in het boek te vinden, maar er zullen weinig mensen zijn die het van voor naar achteren met evenveel plezier zullen lezen. Bijkomend nadeel is, dat de hoofdstukken voor een groot deel zijn opgebouwd uit eerder gepubliceerde artikelen. Voorbeelden en stellingen worden regelmatig herhaald en de samenhang tussen twee hoofdstukken is niet altijd even duidelijk.
Toch zijn alle teksten wel doordrongen van dezelfde, sterke overtuiging. Het betoog van Ewijk is kort samengevat als volgt: de samenleving wordt steeds complexer.  Structuren verdwijnen, er is van alles mogelijk maar je wel de weg in kunnen vinden. Dat vraagt om zelfwerkzaamheid: het vermogen om je eigen leven ter hand te nemen en jezelf steeds weer opnieuw te positioneren, profileren en verbinden. Naarmate de samenleving complexer wordt, worden de eisen aan dit sociale vermogen groter en hebben steeds meer mensen moeite om de dagelijkse complexiteit te managen.
Dat betekent voor het maatschappelijk werk een andere rol en een andere doelgroep. Maatschappelijk werkers moeten in Ewijks overtuiging mensen met name versterken in hun sociale vermogen, door het leveren van zorg en ondersteuning dicht bij mensen zelf, uitgaand van het versterken van hun eigen kracht en het bieden van structuur vanuit de directe omgeving.
Ewijk benoemt in zijn boek de ideeën die ten grondslag liggen aan de huidige veranderingen in de zorg: het inrichten van sociale wijkteams, het benadrukken van eigen verantwoordelijkheid en het inschakelen van buren en andere direct betrokkenen. Daarmee biedt hij een interessante theoretische onderbouwing van de veranderingen waar velen op dit moment mee te maken hebben. Het maakt Omgaan met sociale complexiteit tot een actueel boek, waar ondanks de gebrekkige structuur veel uit te leren valt.

Cécile Wilbers, literatuurcoach

Het zit in de familie
Hoe we ons kunnen bevrijden van negatieve invloeden vanuit de familie
Sara Konrad. Uitgeverij Juwelenschip. ISBN 978 90 766 8113 9

´Het zit in de familie´ is een mooi uitziend boek met een pakkende voorkant, met een afbeelding van matroesjka’s (Russische poppetjes). Het boek bestaat uit vijf delen. De macht van de familie is het eerste deel. Het tweede deel „Wensen van de familie - een zegen of een vloek” gaat over de rollen in een gezin. Wat kan er bijvoorbeeld gebeuren wanneer kinderen de rol van de ouders over nemen? In deel drie gaat het over loyaliteit, de sterke band die bestaat uit dankbaarheid, verplichting en schuld. Deel vier bespreekt de emotionele erfenis, transgenerationele overdrachten (het van de ene op de andere generatie doorgeven van pijnlijke levensthema’s en overwerkte gevoelens) en herhalingen. Het vijfde en laatste deel heet „Je bevrijden van oude lasten”. 
Er wordt geschreven aan de hand van voorbeelden en casuïstiek uit de psychotherapeutische praktijk van Sara Konrad. Volgens de auteur laten deze voorbeeldverhalen zien hoe mensen hun problemen kunnen overwinnen, wanneer ze de parallellen ontdekken tussen hun eigen leven en dat van hun ouders en grootouders; wanneer ze herkennen wat hen tot nu toe op een dwaalspoor gebracht heeft.
Deel één prikkelt me en maakt me nieuwsgierig, het bedraagt 4 bladzijden met een introductie en theoretische achtergrond. Het leest prettig en het is to-the-point.
Vanaf deel twee merk ik dat het steeds moeilijker leesbaar wordt, de voorbeeldverhalen zijn verweven in de tekst. Ik mis kaders en een afbakening tussen theorie en voorbeelden. In beschrijvende vorm wordt een verhaal geheel of deels verteld. De auteur gaat in sommige voorbeelden in op het overwinnen van de problemen. Bijvoorbeeld; door het volgen van relatietherapie wil hij leren om uit de oude rol van het overbelaste kind te stappen en een volwassen, zelfverzekerde partner te zijn. Voor mij persoonlijk zou dit uitgebreider beschreven mogen worden.
Het laatste deel is verrassend genoeg weer kort en bondig, praktisch, nuttig en prettig leesbaar. Hierin beschrijft de auteur in elf pagina’s over het bevrijden van jezelf van oude lasten. Hierbij noemt ze voorbeeld vragen die je jezelf of een coachee kunt stellen en worden er concrete opdrachten benoemd.
Achterin het boek is een uitgebreide literatuurlijst te vinden, wanneer je meer wilt weten over de gebruikte boeken en artikelen of aanvullende literatuur.

Inge Schoenmaker, LifeCoach

Word jezelf
Raad en oefeningen voor het leven
Mark Nepo
Kosmos, 2014. ISBN 978 90 215 5816 5

Wat hebben Eckart Tolle, Deepak Chopra, Paul Coelho, John Gray en Mark Nepo gemeen? Ze hebben alle vijf meegewerkt aan de succesvolle film en boek ´The Power of the Heart´. En daarmee plaats ik Mark Nepo met zijn nieuwste boek ´Word jezelf´ in een lijstje van meest succesvolle spirituele schrijvers van dit moment. Deze Nederlandse titel is een vertaling van ´The Endless Pratice: Becoming Who You Were Born tot Be´.
Het boek is opgebouwd uit ruim 40 reflecties over uiteenlopende onderwerpen/thema’s. Wat mij betreft zijn ze uitstekend geschikt om los van elkaar te lezen. Door hun lengte zijn ze ideaal om er iedere dag eentje tot je te nemen en de kern ervan op je dag mee te nemen. Aan het einde van iedere diepzinnige en tijdloze vraag (zoals Mark Nepo het zelf in zijn inleiding noemt) is een “reflectieve pauze” opgenomen. Het zijn kleine opdrachten. Vaak word je gevraagd in je dagboek iets te beschrijven: een moment, een gevoel. Soms word je gevraagd in gesprek met een ander te gaan over wat je hebt gelezen. Maar er zijn ook meditaties opgenomen. Om heel eerlijk te zijn vind ik die “relfectieve pauzes” wel heel praktisch. Want daarmee zet je jezelf gelijk aan tot verdieping.
Probeer dit boek niet in één keer uit te lezen. Zo’n soort boek is het niet. Het boek is met name geschikt om naast je neer te leggen en als inspiratiebron te dienen op je eigen reis naar je kern, je heelheid tussen lichaam en geest. Je kunt je laten verrassen door de kleine mooie bespiegelingen die Nepo in woorden vat. Want zoals de achterflap aangeeft: “Het leven zelf bepaalt hoe je aardse reis verloopt. Maar hoe behoud je je veerkracht en je vertrouwen als het stormt in je bestaan? Het draait allemaal om de drang te weerstaan jezelf met anderen te vergelijken”.
Ten slotte wil ik nog opmerken, dat het geen boek is voor beginners. Ook ik, met al mijn ervaringen op divers spiritueel gebied moest het boek meerdere keren vasthouden en belemmeringen overwinnen om ervan te gaan houden.

Machteld de Roos

Waarom iedereen luistert als je over seks praat
& tien andere manieren om jezelf krachtig te profileren
Kiki Verbeek, Thema Amsterdam, 2014. ISBN10 9058719359

“Wat lees jíj?” vraagt een vriend met twinkelende ogen. Het boek heeft direct zijn aandacht omdat de titel en kaft seks suggereren. Kiki Verbeek pleit om de principes die meespelen als je over seks praat toe te passen in bedrijfsuitingen waarin je jezelf profileert als een expert, zichtbaar, herkenbaar en superaantrekkelijk. Het groot aantal foto’s zijn verre van sexy en de lay out is modern.
De auteur legt uit dat succesvolle ondernemers voor ‘Simpel’ kiezen. Doe waar je het beste in bent en alleen als dat ook is wat je het allerliefste doet. Als dat niet simpel is? Maar er zijn valkuilen waarvoor de lezer wordt gewaarschuwd zoals angst om te kiezen. Marketing is je zichtbaar maken in al je bedrijfsuitingen op de manier die bij je past. Dit boek leert je profielteksten schrijven. Het schrijven verheldert hoe je denkt en maakt inzichtelijk waar je met je bedrijf voor staat. Het dwingt je tot precies formuleren van al je uitingen. Verbeek stelt dat de helderheid van een verhaal valt of staat bij de helderheid van de denker. Hier zit de kracht van het boek. Voor wie het niet duidelijk is wat hij wil en hoe hij over dingen denkt, is het onmogelijk om overtuigende profielteksten te schrijven. Anders gezegd: schrijven gaat vanzelf als je maar weet wát je wilt schrijven.
In hoofdstuk 2 komen tien manieren om je te profileren als expert aan bod. De vragen zetten je aan het denken. Wat is je bedrijfsmotto, wat beloof je de klant? Ik  voel weerstand als ik de tips lees die mij wel erg aansporen dingen volgens een bepaalde manier te doen: Kies eerst.. Wees zuinig met.. Gebruik geen… De voorbeelden tonen mij echter aan dat dit echt werkt als je kort en bondig wil formuleren. Ik ga de uitdaging aan om een profieltekst te schrijven en sla het boek open als steuntje in de rug.
In het derde en laatste hoofdstuk vraagt Kiki Verbeek: “Wie wil er nou een droombaan?” Ik reageer “ja, natuurlijk.” “Nee” zegt de auteur, “een droombaan houdt je voor de gek omdat een einddoel wordt gesuggereerd. Vind liever wat jou in beweging brengt.” Dan is het voelbaar dat de auteur naast Neerlandica ook filosoof is, ze zet je aan het denken en aan het werk om een helder profiel te schrijven waarmee je als professional zichtbaar bent voor je klanten! Voor iedere zzp´er een boek om mee aan de slag te gaan.

Anita Hoyng, Coaching en Training, voor meer regie over je leven

Hoe word ik echt rijk?
Een frisse kijk op ons moderne bestaan
Karen Walthuis
Het Eerste huis, 2014. ISBN: 978 90 817 7631 8

Waarom doen we onszelf, elkaar en de wereld om ons heen onbewust zoveel zinloos geweld aan? Kan dat ook anders? Deze vragen zijn voor de schrijfster aanleiding tot het schrijven van dit boek. Een actueel thema dus. De oplossing vindt ze in het met werkelijke aandacht contact maken met jezelf, de ander en de wereld om je heen. Het boek bestaat uit 2 delen. In deel 1 worden 10 collectieve illusies uitgewerkt: God, Geloof, Goeroe, Grip, Getallen, Geld, Geweld, Gezin, Geliefde en Geluk. Collectieve illusies, omdat het gaat om allerlei collectieve denkbeelden en overtuigingen waar we aan vast houden, zonder dat het bijdraagt aan onze wezenlijke behoeften. Door het streven naar meer, beter en groter raken we vervreemd van onze eigen drijfveren, behoeften en gevoelens. We zijn geneigd om ons heil te zoeken bij de ander en kijken daarom weg bij onszelf.
In deel 2 komen de 10 alternatieve illusies aan de orde. Daar worden inzichten aangereikt waarmee je bij je eigen kern kunt komen. Via een - meestal pijnlijk - bewustwordingsproces, bereik je vrijheid, rust en duurzame zelfverrijking. Natuurlijk in mentale zin. Het boek is een continue uitnodiging om stil te staan bij je eigen overtuigingen en patronen en zo scherper te zien wat werkelijk belangrijk voor je is. Om dit aan te moedigen zijn er 30 STOPS opgenomen, vragen die je oproepen om contact te maken met je eigen wijsheid via:
STapje terug te doen en stil worden
Observeer jezelf
Pak de draad weer op.
Hier ligt de overtuiging onder dat het opdoen van zelfkennis de meest wezenlijke ontwikkeling is die een mens kan doormaken. Het observeren van je eigen gedrag, gedachten, gevoelens en lichaam leidt tot verrijkende zelfkennis. Alternatieven die worden aangereikt zijn bijvoorbeeld innerlijk leiderschap in plaats van de sterke leider volgen, go with the flow in plaats van grip proberen te hebben, vervulling van emotionele behoeften is niet te koop versus geld vergaren als doel. 
Is dit een coachboek? Het lijkt eerder geschreven als een zelfcoachboek, dat je aanzet tot het overdenken van je eigen patronen en overtuigingen. Natuurlijk kun je die vaardigheden ook inzetten in een coachrelatie. Is het nieuw? Niet echt, maar de ordening die wordt aangebracht maakt het wel heel overzichtelijk en grijpbaar.

Anniek Kramer, HR (beleids)adviseur en coach