Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Recensies TvC oktober 2013

do 10 okt 2013

Kies je doelgroep
meer succes voor zzp’ers door te focussen op een niche
Erno Hannink. Bruna, 2012. ISBN: 978 90 229 9881 6

Met de uitspraken “Ik geloof dat je altijd moet kiezen. Een keuze zorgt voor duidelijkheid. De keuze is altijd goed” en “Kies je klant en de klant kiest jou” opent zelfstandig ondernemer Erno Hannink zijn boek met de dekkende titel ‘Kies je doelgroep; meer succes voor zzp’ers door te focussen op een niche’. Hij verhaalt in zijn boek de wegen die hij heeft bewandeld om de ondernemer te worden die hij nu is. Daarbij schroomt hij niet om openhartig zijn fouten te beschrijven en het onderzoek bij zijn ‘strijd’ in het kiezen van een doelgroep waar hij het liefst mee werkt. Hannink gaat nog verder terug in de tijd toen hij nog geen zelfstandig ondernemer was. Daaruit wordt duidelijk dat de omschakeling tot succesvol ondernemer na ruim tien jaar ervaring in management-, marketing- en salesfuncties bij verschillende bedrijven beslist niet eenvoudig is.

Eén van de belangrijkste beslissingen die je voor je bedrijf kunt maken, is kiezen voor een bepaalde doelgroep. Velen durven deze beslissing niet te nemen omdat ze vanuit hun “reptielenbrein” geneigd zijn om te willen behouden wat ze hebben (aversie tegen verlies). De logische gedachte die hierachter zit, is de angst dat je klanten kwijt raakt en minder omzet maakt. Het tegendeel is echter waar. Door te focussen op één doelgroep en op enkele producten wordt het gemakkelijker om je volledig op het probleem van je ideale klant te richten en er over te praten in woorden die zij zelf graag horen. Je communicatie wordt eenduidig, je website duidelijker en netwerken gaat beter. Kortom: je wordt succesvol terwijl je meer tijd over hebt voor je gezin. Daarnaast worden klanten blij van jou als specialist, die producten/diensten levert die hen helpen hun probleem op te lossen.

Erno Hannink presenteert zich als iemand die zijn ervaringen openhartig deelt met anderen. Dit doet hij niet alleen in dit boek, maar ook via zijn nieuwsbrief en de sociale netwerken helpt hij vele ondernemers om klanten te vinden en te binden. Deze middelen zijn vermoedelijk voor velen dankbare tools om stappen te zetten in hun eigen ondernemerschap, want dat is “veel meer dan het hebben van een eigen bedrijf. Het is een reis, een zoektocht die geplaveid wordt met ervaringen gebaseerd op ervaringen van je leermeesters naar de allerbeste versie van jezelf”.

Ger Daane, zelfstandig ondernemer met Fysiotherapie Daane en Ergo Support.


Beter leren denken
Joke Van Velzen. Garant, 2012. ISBN 978 90 441 2868 0

Er is al heel wat geschreven over denken. Dat komt door onze interesse voor het denken. Denken is een belangrijke menselijke vaardigheid. Ook in onze huidige kennismaatschappij worden we voortdurend aangemoedigd om te blijven leren, denken en innoveren. Daarnaast kent onze huidige maatschappij een dergelijke stroom aan informatie dat goed kunnen nadenken een vereiste is om duidelijkheid te verkrijgen over de essentie van informatie en om essentiële informatie goed te kunnen relateren. Door de vele afleidingen via televisie en internet bestaat wel de kans dat het goed kunnen nadenken in de verdrukking komt, want nadenken vergt mentale inspanning. En door de afleidingen zou men minder snel geneigd zijn om tijd en inspanningen te leveren voor het denken. Daarmee is het trainen van het denken extra belangrijk geworden.

En dat kan. Systematische training kan je denken bevorderen. De aandacht die aan het leren denken wordt besteed is veelal eenzijdig, betoogt auteur Joke Van Velzen. Zij is gastonderzoeker bij het onderzoeksinstituut van de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Er is relatief veel aandacht voor het maken van logische afleidingen, denk maar aan alle braintrain-apps en programma’s. In verhouding is er weinig aandacht voor het kritisch leren afwegen van mogelijkheden. Zo zijn er bijvoorbeeld nauwelijks programma’s die ons leren om niet direct tevreden te zijn met het eerste antwoord dat ons te binnen schiet. We leren nauwelijks om zaken aan een nadere beschouwing te onderwerpen. En daarover gaat dit boek.

In de hoofdstukken één tot en met drie wordt het onderwerp ‘denken’ geïntroduceerd. In de hoofdstukken vier tot en met zes is een beschrijving gegeven van de denkvaardigheden. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, veelal toegelicht via verschillende denkopdrachten, wordt ingegaan op concentratie, onthouden, verbale en visuele verwerking, denkstrategieën en argumenteren. De toelichting wordt afgesloten met een hoofdstuk over de kenmerken van denkopdrachten. Vervolgens wordt in de hoofdstukken zeven tot en met negen het denkproces beschreven, waarin het metacognitieve denken een belangrijke rol speelt. Aan de hand van voorbeelden wordt toegelicht wat de plaats is van het metacognitief denken en waarom het denken pas sterk zal verbeteren wanneer het metacognitief denken wordt aangesproken.

Door de vele denkopdrachten in dit boek wordt niet alleen het betoog ondersteund en jezelf als lezer uitgenodigd tot denken, maar wordt een lastig onderwerp als het denken zichtbaar gemaakt.

Wim Annerel, Trainer-Coach


Hoe erger hoe beter
Provocatieve psychologie
Jeffrey Wijnberg, Scriptum Psychologie, 2013. ISBN 978 90 5594 356 2.

Wie eerdere boeken van Jeffrey Wijnberg heeft gelezen zal enige herhaling bespeuren bij het lezen van ‘Hoe erger hoe beter‘. Wijnberg is immers dé therapeut op het gebied van provocatief coachen. Voor degenen die nog weinig van Wijnberg hebben gelezen en degenen die een degelijk inzicht zoeken in het effect van macht en angst op relaties is dit boek een aanrader. Wijnberg gaat eerst in op het toenemend maatschappelijk belang van therapeuten en de noodzaak om in therapiesessies snel en aantoonbaar resultaat te boeken bij cliënten. Vervolgens behandelt hij een aantal veel gehoorde excuses die cliënten gebruiken om niet in beweging te hoeven komen, hoe cliënt en therapeut hierin gevangen kunnen zijn en de meerwaarde van een provocatieve interventiestijl.

In het tweede deel gaat Wijnberg in op de rol van macht in relaties en misbruik hiervan onder de titel ‘de kunst van het kwetsen’. Vol verve beschrijft hij de werkwijze van pestkoppen, hun strategieën en het verwoestend effect op hun slachtoffers. Hij geeft het belang van macht in relaties aan, hoe dit wordt misbruikt en hoe hiermee om te gaan. Zoals in het hele boek gebruikt Wijnberg in elke paragraaf een korte inleiding op een thema en werkt dat met een uitgebreide opsomming uit. Hoewel dit een duidelijke structuur geeft aan het betoog, laat het na verloop van tijd een wat mechanisch gevoel bij de lezer achter. De praktijkvoorbeelden zijn echter een feest van herkenning. Na het wat langdradige hoofdstuk over kwetsen zal de lezer echter een goed inzicht hebben in de meer of minder subtiele wijze waarop pestkoppen te werk gaan en concrete handvatten hebben hoe hier in de praktijk mee om te gaan.

Het derde en laatste deel van het boek gaat in op de rol van verborgen agenda’s en waarom velen gevangen zitten in een leven van vermijding en onmacht. Vervolgens gaat Wijnberg in op het ontstaan van angst, twijfel en onzekerheid en het langetermijneffect hiervan op gedrag en welzijn. Met voorbeelden die iedereen in het dagelijks leven zal herkennen, legt hij het voordeel van provocatieve interventies uit. ‘Hoe erger hoe beter‘ is geschikt voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de manier waarop relaties worden gevormd en hoe deze relaties op een prikkelende en creatieve manier in beweging zijn te krijgen.

Sheila Gemin, Leadership & Talent consultant


Multifocus
Anders kijken, anders doen
Gitta en Lenneke Overmaat. Thema, 2013. ISBN 978 90 587 1638 5

Ooit hield een goede vriend mij voor: “Je reageert op jouw perceptie van de werkelijkheid. Nooit op de werkelijkheid zelf. En jouw perceptie, is ‘het verhaal’ over de werkelijkheid dat jij gelooft”. Aan deze wijze woorden moest ik voortdurend denken bij het lezen van het inspirerende boek ‘Multifocus‘ van Gitta en Lenneke Overmaat. Niet voor niets heeft het boek als ondertitel: ‘Anders kijken, anders doen’. Want precies daarin ligt de sleutel voor effectiever functioneren: het ligt er maar precies aan door welke bril je naar de werkelijkheid kijkt. Zet je een andere bril op, dan zie je iets anders en dan zul je dus ook anders reageren en handelen.

Multifocus is gefundeerd op een aantal klassieke theorieën die hun nut inmiddels ruimschoots hebben bewezen: de zes denkhoeden van De Bono, de kernkwadranten van Ofman, de teamrollen van Belbin, de neurologische niveaus van Bateson en Dilts. De beide auteurs integreren deze theorieën in een aantrekkelijk vormgegeven model van zes perspectieven (focussen) met evenzoveel kleuren. Elke focus heeft duidelijk onderscheiden kenmerken.

Het fijne van het boek is dat het niet louter een nieuwe theorie introduceert maar dat het verder gaat en uitdaagt dóór te pakken naar concrete toepassing in de praktijk. Achterin het boek zijn daarvoor handzame matrixkaarten opgenomen die het gemakkelijk maken om er meteen mee aan de slag gaan. Het boek is logisch opgebouwd en ingedeeld en na een korte uitleg van het idee achter de theorie, nemen de auteurs je achtereenvolgens mee langs de onderwerpen ‘persoonlijke verandering’, ‘teamontwikkeling’, ‘organisatieverandering’ en ‘gespreksvoering’. De vele praktijkvoorbeelden die hier zijn opgenomen verhelderen de theorie. De tips zijn concreet en zeer toepasbaar.

Iedere professional op het gebied van ontwikkeling en groei zal in dit boek een schat aan informatie en tips vinden om toe te passen in de eigen praktijk. Het is lang geleden dat ik een boek in handen heb gehad dat zo direct inspireert om ermee aan het werk te gaan. Mijn handen jeuken om te zien hoe het uiteindelijk zal werken. Ik hoop dat het inzicht dat mijn goede vriend mij ooit heeft gegeven met de aantrekkelijke uitwerking in dit boek voor veel meer mensen de sleutel zal zijn voor een grotere effectiviteit, meer succes en uiteindelijk, meer plezier in werk én daarbuiten.

Marius Schalkwijk, trainingsacteur


Opkrabbelen
Opkrabbelen nadat je op je bek bent gegaan
Karin Ramaker. Scriptum, 2011. ISBN 978 90 559 4840 6

In haar boek weet Karin Ramaker met een aanstekelijke dosis optimisme, actiegerichtheid en humor te prikkelen tot zelfreflectie en stimuleert ze het aan de kaak stellen van eigen overtuigingen. In de 14 hoofstukken komen diverse thema’s aan bod, die je uitdagen, prikkelen en stimuleren om het eens anders te doen. Het gaat onder andere in op assertiviteit, intuïtie, perfectionisme, piekeren en geleefd worden door emoties en verwachtingen. Zonder heel theoretisch te worden, zit er wel stiekem een hoop praktisch gerichte wijsheid in elk hoofdstuk. Oefeningen voor de lezer om zelf te proberen en verder te experimenteren wat voor de lezer zelf werkt.

Karin Ramaker is persoonlijk en openhartig, maar laat ook ruimte voor hoe het bij de lezer anders kan zijn. Dit wordt versterkt doordat zij meerdere gasten heeft die hun ervaringen en kwetsbare kanten delen. Dat is prettig normaliserend en geeft ruimte voor diversiteit en eigen invulling.

Elk hoofdstuk heeft leuke anekdotes, mooie vormgeving en doe-oefeningen die reflectie stimuleren. Ze laten de inhoud van het boek meer doordringen, of wakkeren de creativiteit aan. De creatieve vormgeving werkt ook aanstekelijk om voorbij eigen kaders en belemmeringen te kijken, het bevestigt dat meer kan dan bedacht. Wellicht dat niet iedere oefening de lezer aanspreekt, maar het zit er gelukkig vol mee. De oefeningen nodigen uit om uit je comfort-zone te stappen, juist eens wat geks te doen. Soms met gek doen als doel. Soms ook serieuzer, om anders met persoonlijke uitdagingen om te gaan.

Het is een prikkelend boek wat oproept tot zelfacceptatie en eigenzinnigheid. Leuk en effectief leesvoer voor een ieder die sterkere dalen dan pieken ervaart. Of meer wilt gaan varen op eigen (emotionele) kompas. Of meer regie over eigen emoties en overtuigingen wilt krijgen. Het is een oproep om de lat hoog te leggen van wat je van het leven verwacht, in plaats van wat je van jezelf verwacht. Door het boek heen is de boodschap dat leven ook menselijkheid en kwetsbaarheid inhoudt. Dat betekent niet alleen rationaliseren, maar ervaren, voelen, doen, vallen en weer opkrabbelen…

Arjan van Houwelingen


De Spiegel
Krachtig coachen vanuit gestalt- en oplossingsgericht denken met aandacht voor zelfreflectie
Chris van Dam. Academia Press, 2013. ISBN 139 78 903 8220628 (San: check ISBN aub)

Als je coach bent, ontkom je niet aan een van de belangrijkste aspecten van coaching: zelfreflectie. Zowel je coachee als jijzelf als coach doen er goed aan regelmatig te reflecteren. De coachee omdat het helpt beter en grondiger door het proces te gaan, jijzelf als coach omdat het je simpelweg een betere coach maakt. Je hebt daar verschillende manieren voor. Chris van Dam heeft in zijn boek ‘De Spiegel’ de ruimte genomen dit onderdeel van coaching in een breder perspectief te plaatsen en met een op het eerste oog simpele techniek te voorzien van concrete handvaten voor iedere coach.

Het boek ‘De spiegel’ heeft als ondertitel “Krachtig coachen vanuit gestalt- en oplossingsgericht denken met aandacht voor zelfreflectie”. Door het thema zelfreflectie in een breder kader neer te zetten, breek je door het cliché van ‘ja, maar dat weten we wel’. Want inderdaad, de meeste coaches weten dat zelfreflectie een belangrijk onderdeel van het proces is. Maar hoe geef je dat vorm in je begeleidingstraject? Het boek is opgebouwd uit drie delen. Deel 1 bespreekt de kaders van coaching: wat is het, wat is het verschil tussen personal coaching en teamcoaching en wat zijn de basisuitgangspunten? Deel 2 gaat in op de aanloop naar de spiegel en de spiegel zelf. Wat zijn de bouwstenen van een begeleidingstraject, waarom is verbinding zo belangrijk, hoe zorg je voor een concrete contractering en doelstelling. En uiteindelijk twee hoofdstukken waarin de auteur ingaat op de aspecten van de spiegel en een mogelijke uitwerking van het proces waar je doorheen gaat als je de Spiegel zo concreet inzet. Deel 3 gaat over inspirerende denkkaders: het eerder genoemde gestalt- en oplossingsgericht denken.

Van Dam schrijft vanuit een sterke persoonlijke visie, en dat maakt het boek heel toegankelijk. Hij neemt de ruimte zaken concreet te maken en tools te beschrijven zodat je een idee hebt hoe dit zelf toe te passen in je praktijkvoering. Veel denkbeelden en begrippen zijn absoluut niet nieuw of wereldschokkend. Dat neemt niet weg dat dit boek dieper ingaat op het belang van (zelf)reflectie dan de meeste andere boeken. En dat is een meerwaarde. Aan het einde vind je de ‘toolbijlagen’. Sommige van de uitgewerkte tools zijn wat bekender, zoals werken met de schaalvraag. Maar een andere tool maakt weer een vertaalslag: Schaalwandelen is voor mij redelijk onbekend. De toolbijlagen geven je wederom handvaten om de aangeboden denkkaders in de praktijk te brengen. In het boek staat daarover: “Tools maken deel uit van het begeleidingstraject, niet meer of minder”. Deze zin omschrijft niet alleen de bijlagen, maar ook vooral de visie van het boek: hoe je zaken aanpakt, heeft invloed. Maar het is voor je intentie en de visie waarmee je te werk gaat, die doorslaggevend zijn voor een succesvol begeleidingstraject.

Marjolein Boeren, kinesiologisch coach