Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Coaching-hype lijkt voorbij

wo 12 mei 2010

De populariteit van bedrijfsopleidingen en –cursussen heeft zijn beste tijd gehad: steeds minder organisaties doen een beroep op coaches, en steeds minder vaak. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaans-Britse Novations Group bij 2.000 HR-medewerkers. Van de ondervraagden vertelde ongeveer de helft (48 procent) evenveel, en een derde (33 procent) minder gebruik te maken van bedrijfsopleidingen dan voorheen. Inkrimping van coaching-activiteiten komt dus veel vaker voor dan uitbreiding. De resultaten uit het onderzoek contrasteren sterk met wat zich het afgelopen decennium afspeelde: toen steeg de hoeveelheid investeringen in opleiding en coaching voor personeelsleden dramatisch. Fusies en overnames, maar ook de cultuur in bedrijven, de opkomst van het internet en het bijbehorende tekort aan competenties zorgden voor een enorme behoefte aan coaches. Is daar nu minder behoefte aan? De onderzoekers veronderstellen dat de grotere rol van accountability en kostenbeheersing in bedrijven hierin een rol gespeeld heeft, evenals het toenemende generalisme onder hoger personeel. Overigens relativeert men al in het Novations-onderzoek de eigen conclusies: ongeveer de helft van de grote bedrijven ging nooit echt mee in de ‘coaching boom’ van het afgelopen decennium.

Bron: http://www.dharmaconsult.blogspot.com/ Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst