Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Redactielid TvC ontmoet Desmond Tutu!

wo 24 okt 2012

“Umuntu Ngumntu Ngabantu…” is de essentie van Ubuntu.

It is about the essence of being human. It is part of the gift that Africa will give the world. De diepgewortelde Afrikaanse levensfilosofie, die in essentie betekent: “Een mens is een mens omdat er anderen zijn” Oftewel nog krachtiger: “Ik ben omdat jij bent”.
We believe that a person is a person through another person
that my humility is caught up, bound and inextricably in yours.
When I dehumanize you, I inexorably dehumanize myself.
The solitary human being is a contradiction in terms and therefore you
seek to work for the common good because your humanity comes into its own in belonging.”

Een van de personificaties van Ubuntu is Desmond Tutu en het zal de afgelopen weken niemand ontgaan zijn: Desmond Tutu was in ons land! Ik had, samen met mijn man, als founder van de Stichting Ubuntu Nederland, de grote eer om uitgenodigd te zijn bij de uitreiking van zijn eredoctoraat aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 24 september j.l. en om hem te ontmoeten!

“Alleen door Vergeving en Verzoening kunnen we boven onszelf uitstijgen!” was een van de kernachtige zinnen van Desmond Tutu tijdens zijn rede. En met dit ‘boven onszelf ’uitstijgen bedoelt hij, dat we uiteindelijk ons gekwetste ego in of na conflicten kunnen loslaten en onze natuurlijke menselijkheid weer kunnen herwinnen. Dit is geen opgelegde norm van bovenaf, cultureel of door een Godsdienst bepaald, maar omdat ons ‘onderling verbonden IK’ naar volledige menselijkheid, naar heelheid streeft. En volgens het Afrikaans bewustzijn worden we juist volledig mens als we goed zijn voor anderen. It embraces hospitality, caring about others being able to go the extra mile for the sake of others.

Het moeilijkste is het volgens Desmond Tutu om vanuit dit eenheidsbesef, the one-ness of Ubuntu altijd te handelen. Het gaat in ons leven immers niet alleen maar om het beseffen, het cognitieve denken. Dat is ook , waarom hij zegt: “Als er iets is wat we leren van de geschiedenis, dan is het…dat we niet (genoeg) leren van de geschiedenis!”

De vraag: “Hoe komt het toch dat we vaak weten wat goed voor ons is en dat we, op spannende momenten, toch niet handelen naar dit ‘weten wat goed is’? Collega Marjo Korrel  houdt zich hiermee in haar werkleven al jaren bezig en ontdekte de ‘waarde onder de weerstand’. Collega Ien van der Pol  ontwikkelde de Value Based Transformation op  overtuigingen en waarden-niveau. Collega Adriaan Hoogendijk laat in zijn Bezielingsspel het licht schijnen op onze ‘innerlijke hindernissen’ en Marinus Knoope ontKnoopt de helende werking van ongewenste emoties. In familie- en organisatie-opstellingen helen we breuken uit het verleden. Desmond Tutu zegt: “Awareness of inter-connectedness is iets anders dan ‘weten met je hoofd’.

Als coaches hebben we dus niet voor niets als basale grondhouding de 4 AAAA’s: Aansluiten bij de Ander, Aandacht geven, Accepteren zonder ordeel en Authenticiteit. Met liefde maak ik er 8 AAAAAAAA’s van. Immers dat wat geldt voor de ander geldt tegelijkertijd voor en in onszelf. Maar wat is deze twee-ledige grondhouding vaak moeilijk!!

Het gaat dus om het doorlopend ontwikkelen van onze morele kompas. In onze Westerse cultuur willen we ons binnenste IK zich laten ontwikkelen door ‘gesprekken met het IK’. In de Afrikaanse cultuur wordt binnen het IK de verbinding en heling gezocht juist in gesprekken en verbinding met anderen. Vanuit dit perspectief is de relatie dus cruciaal in de ontwikkeling van jezelf en de ander. Deze Afrikaanse levensovertuiging raakt heel diep mijn eigen bezieling in mijn leven en werken als ‘coach in leiderschapsontwikkeling’, alsmaar geinspireerd door de spirit van Ubuntu!

Het Tijdschrift voor Coaching wijdt in het decembernummer een en al aandacht aan Global Thinking, waaronder ook een interview van ondergetekende met de Zuid-Afrikaan Kevin Chaplin. Vanuit deze nieuwsbrief doe ik van ganser harte een oproep tot niet alleen Global Thinking, maar nog liever fundamenteel naar Global Awareness. Pas wanneer we echt beseffen dat we wereldwijd met elkaar verbonden zijn op dezelfde planeet kan er mijns inziens een intrinsieke motivatie als een natuurlijke behoefte op gang komen.

De cruciale vraag, die ik als coach doorlopend aan mijzelf en aan mijn coachees zou moeten en willen stellen is: “Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt en op langere termijn nodig heeft?!” Deze vraag gaat namelijk niet over de vraag wat en hoe we coachen, maar op grond waarvan?

Ik ben ervan overtuigd dat we nog heel veel kunnen leren, juist van anderen. Gefascineerd en geinspireerd door Zuid-Afrika, door Ubuntu en door een mens als Desmond Tutu hoop ik dat we in de nabije toekomst met meer respect naar Zorg, Onderwijs, Integratie en Ontwikkelingssamenwerking gaan kijken. Een ethiek, the ethic of care,  die zo fundamenteel nodig is in onze beschaving en mens-zijn, maar die op de helling dreigt te staan zolang we alleen maar de crisis vanuit economisch perspectief zien. “Dream dream, dare to dream!!” zei Desmond Tutu als voorbeeld van missie, passie en bezieling in het werken aan een betere wereld voor ons allen! Dank U, Desmond Tutu.

Om op onderzoek uit te gaan wat Ubuntu in ons (werk)leven kan betekenen gaan we eerste week november met 9 leiders  op Ubuntu- Studiereis naar Zuid-Afrika. Samen met Uitgeverij Kloosterhof/Tijdschrift voor Coaching organiseert Stichting Ubuntu Nederland op 10-10-2013 in Nederland het eerste Symposium Ubuntu Experience! Noteer alvast de datum in je agenda!

Annette Man-Mul is founder van KernTact & Partners (www.kerntact.nl) en Stichting Ubuntu Nederland (www.ubuntu-nl.nl) en redactielid van Tijdschrift voor Coaching (www.tvc.nl)Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst