Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Recensies Tijdschrift voor Coaching (deel 3)

do 02 apr 2015

Veel geluk. Het grote geluksonderzoek.
Hoe kunnen we ons geluk en dat van anderen versterken?
Leo Bormans, Prof. Patrick Luyten, Prof. Mia Leijssen, Dr. Jessie Dezutter, Dr. Sara Cacalin, Famke van Meerbergen
Lannoo, 2014. ISBN 978 94 014 2299 4

Psychologen hebben zich lang verdiept in wat mensen ongelukkig maakt, maar sinds begin deze eeuw richten ze hun aandacht ook op waar mensen gelukkig van worden. Dit boek is daar een voorbeeld van. Onderzoekers van de KULeuven hebben 7770 personen bereid gevonden om de inzichten van de positieve psychologie te testen. Eén groep kreeg elke dag een gelukstip, één groep kreeg elke week een gelukstip en er stond een groep op de wachtlijst. Geluk wordt gemeten met de vraag: 'Vergeleken met de meeste van mijn leeftijdsgenoten, beschouw ik mezelf als minder gelukkig (1) tot gelukkiger (7)'.
Het blijkt niet veel uit te maken of een deelnemer iedere dag of iedere week een gelukstip ontvangt. De gelukstips werken het beste bij mensen die zich toch al gelukkig voelen, mensen met een depressie kunnen er nog ongelukkiger van worden. Geluksindicatoren: het gevoel hebben een zinvol leven te leiden, authenticiteit, dankbaarheid, tevredenheid, verbondenheid. De eerste tip die de deelnemers kregen had de meeste impact: schrijf een dankbaarheidsbrief aan iemand die veel voor je heeft betekend, maar die je nooit echt bedankt hebt. Die tip heb ik toegepast, en inderdaad: het ruimt het gemoed flink op.
Perfectionisme blijkt een ernstige hinderpaal voor geluk: je neemt minder risico's omdat je niet wilt falen, je verliest veel energie met kritiek op anderen en met het vermijden van kritiek op jezelf en je bent nooit tevreden, zodat je niet kunt genieten van je succes. Tip: concentreer je op wat je kunt leren, laat toe dat je je misschien een beetje dom of onhandig voelt en durf te stoppen. Toen ik het stuk over perfectionisme met een klant wilde bespreken, bleek een tekortkoming van het boek: alleen een globale inhoudsopgave en geen index, zodat het me een hoop geblader kostte om de paragrafen te vinden.
Geluk blijkt vooral samen te hangen met de capaciteit om stil te staan bij je leven en je keuzes. De combinatie van reflectie en actie helpt je het meest vooruit. Wees wie je bent en word wie je wilt worden. Eigenlijk precies wat wij onze klanten leren.

Joke Tacoma, psycholoog en loopbaancoach, gespecialiseerd in mensen met een technische achtergrond

Heartful leven, mindful werken
Balans in je leven in 7 stappen
David Dewulf
Lannoo, 2014. ISBN 978 94 014 2036 5

Zijn wie je bent en worden wie je kan zijn, zouden we dat niet allemaal willen? David Dewulf laat je aan de hand van 7 stappen ontdekken hoe je een balans kunt creëren tussen de verantwoordelijkheden en de leuke dingen in het leven. Het is een boek wat de lezer aan het denken zet. Je leert om op een totaal andere manier naar jezelf én naar de wereld om je heen te kijken. En dat op een hele praktische, nuchtere manier. Iedere module sluit af met praktische tips of oefeningen. De 1e module in het boek is gericht op bereidheid en eerlijkheid. Op het bewust worden van waar je nu staat in het leven. Zijn het anderen die ons ongelukkig maken, of kunnen we hierin zelf verantwoordelijkheid nemen? Uiteraard zijn dit ervaringen die we allemaal meemaken. Het is echter onze reactie op dit soort situaties die ons stress bezorgen. Deze reactie op situaties gaat vaak automatisch, maar je hoeft ze niet te veroordelen. Het leren begrijpen van je ervaringen wordt daarom behandeld in de 2e module. Aansluitend daarop wordt er aandacht besteedt aan het leren herkennen van je stressreactie, of rode lichtjes zoals ze in het boek genoemd worden. Vanuit dit vertrekpunt wordt er in de 4e module aandacht besteed aan je innerlijke criticus en hoe je compassievoller naar jezelf toe kunt worden. Je leert de waarheidsgehalte van je gedachten te onderzoeken: “ben  ik heel zeker dat deze gedachte waar is?”, “hoe zou een goede vriend ernaar kijken?” Vervolgens beschrijft het boek hoe je obstakels kunt leren zien als waardevolle geschenken en hoe je je gedachten van kritiek kunt verschuiven naar oprechte waardering van anderen. Het gaat immers niet alleen om jezelf, maar ook om de mensen om je heen. De 6e module besteedt ook aandacht aan je overvolle agenda, want hoe komt het dat deze overvol is? Wie heeft hem eigenlijk volgepland? De laatste stap draait om je leven voluit leven. Een boot is veiliger in de haven, maar dat is niet waar een boot voor gemaakt is. Mindfulness draait om leven in het hier en nu. Voor sommigen klinkt dit erg zweverig, maar dit is de basis. Simpelweg omdat het hier en nu het enige moment is wat we hebben.

Farzaana Garib, Maatschappelijk Werker

Echt
Guillaume van der Stighelen
Lannoo, 2014. ISBN 978 94 014 2156 0

Zoals de titel doet vermoeden gaat ´Echt´ over authenticiteit: wat maakt iets of iemand echt en wat maakt iets of iemand onecht? Vanaf de eerste zin stap je in het leven van Van der Stighelen. Hoe hij vanaf zijn jeugd tot en met nu onderzoekt wat echt en onecht is en waarom dit zo belangrijk is voor mensen. Vanuit vele en onverwachte invalshoeken belicht hij deze vragen door het boek heen. Drie aspecten uit zijn leven komen steeds terug: de ontdekking van het Grote Mechanisme als kind, zijn zeilboot en de dood van zijn zoon. En ook deze drie aspecten worden elke keer tegen het licht van echt en onecht gehouden. De 2014-uitgave van ‘Echt’ heeft een aantal nieuwe hoofdstukken, Echter. In Echter komt Van der Stighelen tot wat voor hem de essentie van echt en onecht is. Guillaume van der Stighelen heeft een vlotte en persoonlijke stijl van schrijven. Hij neemt je in zijn denkwereld van echt en onecht mee en zet je daarmee zelf tot nadenken. Hoe ervaar ik dit? Af en toe worden echt en onecht uit wel erg veel verschillende invalshoeken belicht. En juist op zo’n moment grijpt de schrijver terug op één van zijn rode lijnen: het Grote Mechanisme, zijn zeilboot of de dood van zijn zoon. Al met al een boek dat prikkelt en maakt dat je eens op een andere manier naar de wereld om je heen kijkt.

Eline Weijers – trainer en coach

Liefde, een onmogelijk verlangen?
Dirk de Wachter
Lannoo Campus, 2014. ISBN 978 94 014 2133 1

Dirk de Wachter is psychiater en Hoofd Gezinstherapie bij het Universitair Psychiatrisch Centrum Leuven. Daarnaast is hij ook cultuurcriticus. Hij schreef eerder het geruchtmakende boek Borderline Times. Daarin gebruikte hij de kenmerken van de psychiatrische stoornis om onze maatschappij te analyseren. Dat boek is eigenlijk een cultuurkritiek: het toonde scherp de ziekte van de cultuur aan waarin we leven. Het boek dat hij nu geschreven heeft, bouwt daar duidelijk op voort. Hij staat stil bij het menselijke verlangen naar liefde en de moeilijkheden in de (duurzame) vervulling daarvan. Centraal in het boek staat het citaat van Leonard Cohen: There ain’t no cure for love .
Hoe het boek te typeren? Het is geen rechtlijnig betoog van a naar b. Ook al werkt de Wachter aan de universiteit, er mist een heldere wetenschappelijke opbouw. Het  is een soort schotschrift, een pamflet met een sterk persoonlijk karakter. Soms haast een preek. Daarin dan wel vele citaten, met name uit filosofie, poezie en literatuur. Ik telde daaronder minstens tien citaten van Leonard Cohen. Het boek is bijzonder fraai vormgegeven met ook vele afbeeldingen uit de beeldende kunst die het betoog illustreren, of beter gezegd: verdiepen. Zo komen oa. Magritte, Permeke, Ensor, Bacon, Hopper langs.
De Wachter houdt een tegendraads pleidooi ‘om een beetje ongelukkig te zijn’, om het ongeluk en het verdriet te koesteren. Hij pleit voor een herwaardering van ‘het noodlot’ en tragiek. Hij houdt zonder ophouden pleidooien voor ‘het gewone’ en zet zich af tegen de ons omringende kickcultuur. Het gaat erom het verlangen levend te houden. Hij relativeert de rol van hulpverleners en therapeuten bij problemen in de liefde: Soms helpen ze van de regen in de drup. “Mensen komen met een probleem naar de zorgverlener en verlangen dat hij dat probleem weghaalt. Heel vaak zou het echter niet de doelstelling moeten zijn om dat ‘tekort’op te vullen. Het moet een plaats krijgen in je leven, want op een paradoxale manier kan een tekort net een motor zijn”. Dichters, denkers, schilders, componisten en mystici kunnen ons vaak beter helpen. Bij herhaling geeft hij inkijkjes uit zijn eigen praktijk waarbij hij met de mond vol tanden stond. Er is iets nodig van een andere dimensie. Een typerend citaat: “Liefde is passie, een radicaal psychotische staat, een illusoire vlucht uit de werkelijkheid, en tegelijkertijd omarmt ze de alledaagsheid.”

Jan Venderbos, geestelijk begeleider