Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Recensies Tijdschrift voor Coaching april 2015 (deel 3)

vr 01 mei 2015

De verhalen die we leven
Narratieve psychologie als methode
Ernst Bohlmeijer
Boom, 2007/2012
ISBN  978 90 850 6470 1

Veel coaches en counsellors zullen hoogleraar Ernst Bohlmeijer kennen als (co-)auteur van boeken als 'A Beginner's Guide To Mindfulness', 'Psychologie van de levenskunst' en het 'Handboek positieve psychologie'. Eind 2012 kwam 'De verhalen die we leven' opnieuw uit, een boek dat voortvloeide uit zijn promotieonderzoek naar de effecten van live review op depressieve klachten en zingeving bij ouderen.
Life review staat voor een systematische terugblik op het eigen leven. Het boek beschrijft een concrete methode daarvoor in termen van bijeenkomsten, thema's, te stellen vragen en oefeningen. Doel is deelnemers op hun verleden te laten reflecteren. Al doende krijgen zij meer overzicht en maken zij het eigen levensverhaal 'dikker', dat wil zeggen meer genuanceerd en met meer ruimte voor andere interpretaties.
Eén derde van de deelnemers profiteerde sterk van de methode. Vergeleken met een controlegroep namen depressieve klachten af en ontstond een sterker gevoel van zingeving en van controle. Echter, ook één derde van de mensen ondervond geen positieve effecten. Dit roept de vraag op: waarom profiteert de één wel en de ander niet?
Het boek van Bohlmeijer bevat uitvoerige theoretische en wetenschappelijke delen, waarin de lezer kan zoeken naar een antwoord. De diverse hoofdstukken zijn helder en interessant en bieden veel waardevolle inzichten in de maatschappelijke achtergronden, kenmerken en werking van de narratieve benadering. Zij bieden echter geen duidelijk antwoord op de vraag waarom de methode bij de één wel en de ander niet werkt. Er zijn wel ideeën over de werkzame ingrediënten van live review, maar hoe het precies werkt is nog nauwelijks onderzocht.
Levensverhalen geven betekenis aan onze ervaringen en vormen een wezenlijk bestand van onze identiteit. Zij kunnen ons duidelijker maken waar we echt op hopen. Dit geldt zeker niet alleen voor mensen met psychische klachten! Van de andere kant kunnen verhalen van ons leven een drama maken. Live review is volgens Bohlmeijer dan ook geen onschuldige methode, die niet schaadt als zij niet baat. Op een verkeerde manier toegepast, bijvoorbeeld door etiketten te plakken op het verleden, kan zij depressie of angst versterken.
'De verhalen die we leven' biedt de coach of counsellor geen praktische handleiding voor toepassing van de narratieve benadering in een niet klinische praktijk. Het biedt wel een zeer lezenswaardig overzicht van de achtergronden en de wetenschappelijke stand van zaken.

Tom Luken – onafhankelijk onderzoeker en adviseur

Stressvrij leven, als je niet op een bergtop woont
Drs. Roy Matina
Unieboek/het Spectrum, 2015
ISBN 978 90 003 4445 1

Het boekje ´Stressvrij leven , als je niet op een bergtop woont´ is geschreven om mensen te helpen vitaal en stressvrij te leven. Het moderne leven vraagt veel van ons, we multitasken, zijn doorlopend bereikbaar en proberen op veel fronten topprestaties te leven. In dit boekje gaat Roy Matina dieper in op wat stress nu eigenlijk is en welk effect het heeft op je gezondheid en vooral wat je er aan kunt doen om hier op een gezondere manier mee om te kunnen gaan. Het is te gebruiken als een soort miniggebruikersgids waarin je uit de 10 concrete stressbusters en heel tips en technieken, die er gegeven worden juist die tips kunt halen waar het voor jou om gaat.
Het boekje begint met een uitleg over stress en dat het vooral de chronische stress is die ons de das omdoet. Goed dat dit zo benoemd wordt en dat acute en chronische stress uit elkaar getrokken wordt. Wat ik daarin als kanttekening heb, is dat het eenzijdig wordt toegewezen aan de wijze waarop je de wereld ervaart en je bijv. zorgen over zaken maakt. Terwijl het in mijn opinie vooral gaat om de balans tussen inspanning en herstel. Als dat langere tijd verstoord is pleeg je roofbouw op je energievooraad en dat geeft allerlei klachten, zowel fysiek als mentaal. Je lichaam komt dan in een soort permanente stressstand en door verhoogde stresshormonen kom je als het ware in een vicieuze cirkel terecht, waardoor mensen, ook al willen ze graag, als het ware niet meer kunnen ontspannen.  
De belangrijkste beslissing waartoe de auteur de lezer uitnodigt is om de afspraak te maken dat jij belangrijk bent en dat je wil investeren in je toekomst en levenskwaliteit. Dat is een commitment waar je je echt aan moet verbinden. In het boekje worden heel veel tips gegeven bijvoorbeeld op gebied van voeding voor je hart, meditatie, noodzaak van beweging, goed slapen, het nut van minivakanties en stressvrij werken. De lezer wordt uitgenodigd om van de tips die aanspreken een actielijst te maken en deze elke avond voor het slapen gaan te lezen, net zolang tot je ze beheerst. Ook wordt verwezen naar de website waar je een gratis audiosessie “loslaten”kunt downloaden.
Al met al een handig gidsje als een soort verzameling en bundeling van vele tips wat kan helpen om meer ontspannen te leven. Wat genoemd en beschreven zal vast niet nieuw of onbekend zijn voor stresscoaches.

Wilma Nijboer, coach en trainer 

Coach jezelf naar succes
101 tips om je doelen te bereiken, thuis en op je werk
Talane Miedaner
Rainbow pockets, 2015
ISBN 978 90 417 1150 2

Een praktisch en verfrissend boek, vol (zelf)coachtips en klantverhalen. Ze geeft inhoud en context dan alleen tips en gaat voor een duurzame aanpak en resultaten. Talane Miedaner is een ervaren Amerikaanse Life-coach voor grote bedrijven. Ze coacht mensen met vragen over geld, inkomen, werk, ondernemerschap, conflicten, relaties en gezondheid. Ze start het boek met te vertellen waar coaching toe dient, en wat een life-coach kan bieden. Het boek geeft volgens haar vooral weer hoe je op je allerbest en succesvolst kunt zijn en wat daar voor nodig is. Ze kijkt daarbij verder dan werkgerelateerd succes.
De context van haar boek is helder. “Alles draait om energie die je kunt versterken of verliezen. Hoe meer energie je hebt, hoe aantrekkelijker en invloedrijker je zult zijn.
Er zijn twee manieren om te krijgen wat je wilt, of je nu op geld, liefde of werk uit bent.
1: Stel een doel en streef dat na. Wij zijn getraind om dat te doen, maar dat werkt vaak niet zomaar. 2: Trek het doel naar je toe, door systematisch energieverspillers uit je leven te bannen en plezierige dingen op te nemen die je versterken. Zo schep je ruimte om kansen op je af te laten komen.”
Miedaner maakt haar belofte waar. Ze heeft zelf - en bij andere coaches – onderzocht wat werkt en wat niet werkt als opmaat naar succes. In 10 hoofdstukken geeft ze 101 leesbare tips, modellen en strategieën die elkaar in een logische volgorde opvolgen. De voorbeelden geven vooral weer hoe haar coachklanten leren ‘de beste persoon te zijn die je op dit moment kunt zijn’. Het is hier en daar wat stellig geschreven, maar ook als ervaren coach haal je er een aantal eyeopeners uit. Ze geeft veel tips en adviezen, maar laat niet na te zeggen dat de lezer zelf in beweging dient te komen. In elk hoofdstuk staat minimaal één voorbeeld van een cliënt die haar tips toepast. Ze eindigt met vragen over hoe coachbaar je bent, wat weer een appel doet op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
Het boek is in 2000 geschreven, dus een aantal tips zijn wat achterhaald. Maar de grote lijn is toepasbaar, professioneel, betrokken en Miedaner zet aan tot actie. Voor € 8,00 een boekje om aan te schaffen.

Marjon te Riele – Soulpower in business coach voor ondernemende vrouwenGeef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst