Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Aanpassing onderwijsvrijstelling BTW

di 25 mei 2010

Alle ZZP’ers moeten vanaf 1 juli 2010 verplicht 19% BTW factureren. Het Belastingplan 2010 geeft aan dat de huidige nationale BTW-vrijstelling voor het verstrekken van beroepsonderwijs per 1 juli 2010 zal wordt aangepast. Dit heeft gevolgen voor ZZP’ers en ondernemers die niet-wettelijk erkend beroeps-onderwijs en/of kortlopende beroepsmatige cursussen verzorgen. Dit betekent dat je als ZZP’er die diensten verleend die vallen onder ‘wettelijk erkende beroepsopleiding’ of ‘overige (niet-wettelijke erkend) beroepsonderwijs’, over hun diensten voortaan omzetbelasting moeten factureren. Maar ook dat de BTW welke de ZZP’ers in rekening gebracht krijgen in aftrek gebracht kan worden. Wanneer je vooral trainingen geeft voor BTW-plichtige opdrachtgevers, is de vrijstelling niet nodig. Je kunt dan beter met 19% BTW factureren. Als je voornamelijk beroepsopleidingen verzorgt  voor zorg- en onderwijsinstellingen c.q. vrijgestelde BTW ondernemers was de vrijstelling wel gunstig voor de afnemers en zul je in overleg met het trainingsbureau moeten zorgen dat het bureau staat ingeschreven in het register en dat de overeenkomst met het trainingsbureau wordt aangepast.

Aanpassing BTW-vrijstelling per 1 juli 2010 voor niet-wettelijk erkende beroepsonderwijs en kortlopende beroepsmatige
De vrijstelling voor deze opleidingen gaat alleen gelden als deze worden verzorgd door:
- daartoe erkende instellingen die zijn opgenomen in het nog door de betrokken brancheorganisaties op te richten ‘Register Kort Beroepsonderwijs’;
- door de bekostigde instellingen die zijn genoemd in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (WHW) of bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Wat zijn de gevolgen voor de ZZP er? De vrijstelling geldt voortaan alleen voor de instellingen/trainingsbureaus die zich op hebben laten nemen in het Register Kort Beroepsonderwijs (http://www.crkbo.nl/) dan wel voor de instellingen die zijn genoemd in de WEB of in de bijlage bij de WHW. ZZP’ers kunnen zich daar vooralsnog niet inschrijven… Het CRKBO en Den Haag zijn nog aan het nadenken wat te doen met ZZPers…

Huidige BTW-vrijstelling voor beroepsonderwijs (tot 1 juli 2010)
In beginsel vallen alle diensten onder de omzetbelasting en zijn belast met 19% omzetbelasting. Het beroepsonderwijs wordt op dit moment in algemene zin vrijgesteld van BTW. Daarbij wordt het volgende onderscheidt gemaakt in de aard van beroepsopleiding:
- Wettelijk erkende beroepsopleidingen. Dergelijke beroepsopleidingen zijn vrijgesteld op grond van de Wet op de omzetbelasting.
- Overige (niet-wettelijk erkend) beroepsonderwijs. Dit beroepsonderwijs is vrijgesteld op grond van het Uitvoeringsbesluit bij de Wet op de omzetbelasting.
- Kortlopende beroepsmatige cursussen. Op grond van een beleidsbesluit heeft de Staatssecretaris van Financiën in het verleden goedgekeurd dat instellingen die kortlopende beroepsmatige cursussen verzorgen, een keuzemogelijkheid hebben om de betreffende cursus al dan niet met BTW te belasten. Voorbeelden hiervan zijn: automatiseringscursussen, managementcursussen, het coachen van mensen en andere cursussen/workshops/seminars die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring.

Bron: Jean-Pierre van Duppen, RSW Accountants en belastingadviseurs, HelmondGeef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:

M.H.Shawkat - zaterdag 12 maart 2011

Ik geef bijles wiskunde voor leerlingen van vmbo, havo ,vwo . moet ik btw betalen? groeten

Ariëlla Krijger - zondag 30 mei 2010

Voor wie onderwijsadvieswerk doet o.a. door middel van trainingen hoop ik van harte dat de overheid met een regeling op maat komt voor ZZP-ers. Erkenningen en accreditaties zijn voor 'eenpitters' buitenproportioneel kostbaar. Niet fair dus!

Franklin - vrijdag 28 mei 2010

Het zou fijn zijn als er meerdere (belasting)deskundigen deze ontwikkelingen voor zzp'ers in de gaten blijven houden. Heb ik eindelijk de moed gevonden om iets voor mezelf te beginnen, krijg je dit gedoe weer.

Stef de Beurs - vrijdag 28 mei 2010

Er dreigt rechtsongelijkheid en oneerlijke mededinging, indien voor zzp’ers en bureaus in de branche die werken onder de rechtsvorm eenmanszaak, geen oplossing komt. Groen Links heb ik o.a. hierover aangesproken en zij houden de vinger aan de pols. Het kan geen kwaad als meer collega-bureau’s aktie ondernemen richting politiek.

Miranda Apeldoorn - vrijdag 28 mei 2010

Dit artikel begint met 'Alle zzp'ers moeten vanaf 1 juli verplicht 19% btw factureren', maar dit is misleidend. Wellicht wordt bedoeld: alle als coach werkende zzp'ers, want ook met deze verandering in de onderwijswereld, blijven er nog genoeg vrijstellingen voor btw overeind staan. Componisten, schrijvers en journalisten bijvoorbeeld, die als zzp'er werken, hoeven nog steeds geen btw te factureren. Of begrafenisondernemers, ja ik noem maar even een paar beroepen. Alle vrijstellingen vind je op deze pagina van de Belastingdienst: http://is.gd/csKna. Zonnige groet, Miranda (coach voor zzp'ers)