Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Recensies TvC september 2013 (deel 2)

do 26 sep 2013

Binnenwereld
Het begrijpen van emoties en de psyche
Ineke Suijkerbuijk. SWP, 2012. ISBN-nummer 978 90 885 0370 2

Dit boek is pragmatisch geschreven en richt zich op ons reflectie- en handelingsvermogen. ‘Binnenwereld’ gaat over veranderen.

De auteur Ineke Suijkerbuijk neemt ons in haar inleiding mee naar het jaar 1994 waarin ze psychologie studeert, moeder is van twee kinderen en het huishouden runt. Ze rookt op dat moment veel, drinkt net wat teveel koffie en alcohol en slaapt te weinig. Vervolgens beschrijft ze de klachten die ze kreeg en de afweermechanismen die ze met terugwerkende kracht bij zichzelf herkent.

Wat Ineke kort over haar eigen proces beschrijft, behandelt ze uitvoerig in de hoofdstukken die volgen. De werking van het zenuwstelsel en hoe stresshormonen, beschermingsmechanismen en driften werken. Wat gevoelens zijn en wat emotie is en wat je kunt doen om inzicht te verkrijgen en te weten wat je graag wil. Ze sluit dan ook af met bewustzijn en praktische oefeningen.

In het boek staat een door haar ontwikkeld model om naar psychische problemen te kijken. Hoe dieper je gaat in het zelfonderzoek, hoe meer zelfkennis je krijgt. Ze kijkt daarbij naar de invloed van gebeurtenissen (stress life events) en hoe je met problemen omgaat. De invloed van de opgebouwde buffer, van de persoonlijkheid, van je omgeving en tot slot hoe erfelijkheid een rol speelt.

Ineke onderscheidt gevoelens en emoties omdat ze een verschillende route afleggen in je lichaam. “Het woord emotie betekent letterlijk ‘doen bewegen’ ‘of opjagen’.  Ze zette je aan tot actie. Het heeft ook een sterk fysiologische reactie in je lichaam. Emoties kun je onderscheiden in tien basisemoties (bang, bedroefd, blij en boos, afschuw, verbazing, schuld, schaamte, verlegenheid en afgunst). Gevoelens bestrijken een groter gebied dan emoties. Daar hebben we ook veel meer woorden voor. Denk aan ‘ik voel warmte of kou, ik voel me niet lekker of voel me opgewonden’. Over het algemeen zijn gevoelens minder krachtig dan emoties.

In het boek worden bestaande modellen aangehaald en aangevuld met voorbeelden van cliëntervaringen. Dat maakt dat dit boek heel goed leesbaar is. Het is heel begrijpelijk geschreven en daardoor erg goed om aan te bevelen aan je cliënten om te lezen.

Carla van Loon, coach, counselor en integratief therapeut (i.o).

 

Breinleiderschap
Verbeter je leiderschap met kennis uit de neuropsychologie
Ria van Dinteren & Judith Droste. Boom/Nelissen, 2013. ISBN 978 90 244 0207 6

Dit boek voert de lezer mee in het leven van een cursist van de Basistraining Breinleiderschap. Stap voor stap wordt inzichtelijk hoe Anna, de cursist, haar week beleeft en wat de invloed van de training is op haar leiderschap.
Het boek is opgesplitst in twee delen: een verhalend deel dat het leven van Anna volgt, en een theoretisch deel met de literaire onderbouwing van de geleerde lessen. Een slimme keuze, in die zin dat het onderscheidend is van andere managementboeken. Daar waar andere boeken soms geforceerd bronnen en dergelijke in het verhaal verwerken, krijgt de literatuur in het boek van Droste en Van Dinteren simpelweg een apart hoofdstuk. Het boek leest als een dagboek, is enorm toegankelijk en speciaal geschreven voor ‘praktische, selfmade leidinggevenden (..) die op zoek zijn naar kennis die ze direct kunnen toepassen in hun praktijk.’

We volgen Anna vanaf maandagochtend en krijgen zo een inkijk in haar dagelijks leven; hoe zij haar bijscholing voor zichzelf belangrijk heeft gemaakt. Anna worstelt gedurende het verhaal met het combineren van dagelijkse werkzaamheden, de voor de training te bestuderen literatuur en het meteen toe willen passen van de opgedane kennis. Een worsteling die veel sympathie oproept, waarschijnlijk omdat een ieder die enigerlei onderwijs volgt dit herkent. Het boek leest wel als een trein, maar een echte verdiepingsslag of een doorbraak ontbreekt. Het minimaliseren van de theorie in het verhaal komt de leesbaarheid enorm ten goede, maar kost ons als lezer helaas wat gehoopte eyeopeners.
De theorie over breinleiderschap is bondig, duidelijk, gemakkelijk leesbaar en een goede basis. Een licht geoefende lezer van neurowetenschappelijke literatuur zal hier echter niet veel nieuws meer tegenkomen. Grote meerwaarde zijn Anna’s ontdekkingen over. het direct toepassen van de opgedane breinkennis.

Guido de Regt

 

Elke dag meer mindfulness
Rob Brandsma. Scriptum, 2013. ISBN 978 90 559 4297 8

Deze zomer volgde ik ‘de achtweekse’, de officiële mindfulnesstraining. “Ja, die wil ik ook nog doen”, reageerde een vriendin. Mindfulness is populair, bijna een ‘moetje’. Maar het heeft dan ook veel voordelen. Mindfulness helpt je omgaan met stress, depressie en angst. Als vitaliteitscoach gebruik ik mindfulness-oefeningen om mijn cliënten met meer aandacht te laten eten en drinken. Zo genieten ze meer en (over)eten ze minder.

Rob Brandsma is mindfulnesstrainer en heeft al diverse (hand)boeken hierover geschreven. ‘Elke dag meer mindfulness’ is het vervolg op ‘Elke dag mindfulness’. Het is een mooi vormgegeven boek dat de lezer aan de hand van compacte teksten meeneemt naar de dagelijkse praktijk van (informele) mindfulness. Weg van je (formele) meditatiekussen kun je zo toch een houding van mindfulness, van opmerkzaamheid creëren.

Het boek opent zich aan de lezer onder andere via ‘routebeschrijvingen’. De routes leiden je door het boek terwijl je een bepaald thema onderzoekt. Daaronder zijn veel thema’s uit de coachingspraktijk: stress, verandering, inzicht, automatische piloot, oefenen, piekeren, pijn.

‘Elke dag meer mindfulness’ daagt de lezer uit. Door vragen te stellen, door de lezer zijn eigen manier van kijken, denken, voelen op te laten merken. Elke pagina bevat een citaat of aforisme, afkomstig uit een rijke bron van dichters, wetenschappers, wereldleiders, boeddhistische leraren. Maar ook van Ernie (bewoner van ‘Sesamstraat’) en uit ‘Futurama’ (tv-serie van de makers van ‘The Simpsons’) - inspiratie en mindfulness zijn overal te vinden. Zie ook de gratis digitale ‘Mindfulness Reminders’ van Brandsma via www.aandachttraining.info.

Het taalgebruik is beeldend en soms poëtisch: ‘Je voelt je als een orgelboek dat wordt afgedraaid: alle gaatjes zijn al uitgestanst.’ Dat zal niet iedereen aanspreken. Hetzelfde geldt overigens voor de mindfulnesspraktijk zelf: je moet blijven oefenen, moeite willen doen, om het effect van mindfulness te blijven ervaren. Zoals Brandsma het verwoordt: mindfulness is geen luxe, geen toetje. ‘Niet wanneer het uitkomt is mindfulness van belang, maar juist als het erop aankomt.’

‘Elke dag meer mindfulness’ is een koffietafelboek met een rijke inhoud die je laat nadenken. Wellicht is de lezer eerder de coach zelf, dan haar coachees. Hoe dan ook: elke dag een stukje van de route afleggen, brengt elke dag meer mindfulness.

Marielle Habraken helpt mensen met het aanleren van een gezonde leefstijl en is zelf een enthousiast meditator

 

Spiegel aan de top
Over de praktijk van executive coaching
Yvonne Burger. Mediawerf, 2013. ISBN 978 94 904 6326 7

Spiegel aan de top is een uitgebreid verslag van een vijftiental gesprekken met bestuurders, executive coaches en commissarissen: hoe kijken zij tegen de praktijk van executive coaching aan? Niet theorie staat centraal, de gesprekken vormen gezamenlijk een verkennend onderzoek en vanuit sociaal-constructivistisch perspectief.

Het boek bestaat uit drie delen: deel 1 omvat 7 gespreksverslagen met bestuurders over hun ervaring met executive coaching en hun visie erop, aan de hand van een zestal thema’s, waaronder de effectiviteit en de do’s en don’ts van executive coaching. Deel 2 is het verslag van gesprekken met 5 executive coaches. Deel 3 bevat tenslotte 3 gespreksverslagen met commissarissen. Na elk gesprek geeft de auteur een korte samenvatting van het gesprek. De gespreksverslagen in de verschillende delen vullen elkaar goed aan een bieden een gevarieerd palet aan visies over en ervaringen met coaching. Het boek sluit af met een kort samenvattend deel: lessen uit de praktijk van executive coaching, met tips die gedurende de gesprekken gegeven zijn door de gesprekspartners.

De kracht van het boek is dat het een oordeelloze weergave vormt van de gevoerde gesprekken en daarmee een goede bron voor reflectie voor (executive) coaches. Jammer genoeg komt de professionele mening van de auteur (zelf ook executive coach tevens als hoogleraar aan de VU verantwoordelijk voor de postgraduate-programma Executive Coaching) in het laatste, te summiere hoofdstuk over geleerde lessen niet aan bod. Dat is jammer, een kritische beschouwing met conclusies (al zouden die alleen maar voorlopig zijn), een meer gedetailleerde uitwerking van de kunst van het coachen en aanbevelingen voor coaches, hadden het boek verrijkt.

Evenals een aantal vragen voor verder onderzoek: Wat betekent het dat de meningen van coaches en hun klanten afwijken over wat werkzaam of nodig is, wat onderscheidend aan executive coaching is? Wat betekent het voor de professie dat de bestuurders accreditatie in zijn geheel niet als criterium gebruiken om de kwaliteit van een coach te toetsen? Wat is de consequentie voor de discussie over evidence based coaching van het feit dat bestuurders methodieken, vragenlijsten en huiswerkopdrachten over het algemeen als trukendoos bestempelen? Wat betekent het voor de reikwijdte van de professie als bestuurders het bespreken van gedragspatronen (die vaak van jongs af aan opgebouwd worden) aan het toelaatbare vinden grenzen en eerder aan psychotherapie dan aan coaching koppelen?

Leona Aarsen. Zingever (coach) & hoopverlener (psychosociaal therapeut)

 

Je gevoel in balans
Effectieve vaardigheden om met overweldigende emoties om te gaan
Sheri van Dijk.Hogrefe Uitgevers, 2013. ISBN-nummer: 978 90 797 2976 0

Dit boek is een aanrader voor mensen die moeite hebben met het reguleren van hun emoties. Mensen die het gevoel hebben dat ze heftiger reageren dan de situatie rechtvaardigt, die het meer tijd kost dan gemiddeld om te herstellen. Of voor mensen die het lastig vinden om emoties te verdragen of zich te uiten.

Het boek is gebaseerd op de dialectische gedragstherapie (DGT). Een therapievorm die gebaseerd is op de fundamentele veronderstelling dat gedachten, gedragingen en gevoelens met elkaar verbonden zijn. Door een van deze drie te veranderen kunnen we invloed uitoefenen op de andere twee. Daarnaast spelen mindfulness en acceptatie een belangrijke rol.

Het boek bestaat uit tien hoofdstukken, waarbij ieder hoofdstuk je door middel van theorie, tips en oefeningen bepaalde vaardigheden leert om effectiever met je emoties om te gaan. Je leert hoe je meer in het hier en nu kan leven en hoe je bewust kan kiezen om je op een bepaalde manier te gedragen in plaats van puur vanuit je emoties te reageren.

Op het gebied van gevoelens geeft de auteur je inzicht in welke emoties er zijn en welke functie ze hebben. Door middel van oefeningen leer je zelf je emoties te benoemen, te erkennen, maar bovenal om ze aanwezig te laten zijn, zonder oordeel.

Op het vlak van je gedachten geeft de auteur je handvatten hoe je je emoties kan reguleren door de interpretatie die je aan een gebeurtenis geeft te onderzoeken. Emoties en gedachten zijn geen feiten maar puur jouw ervaring of perceptie. En ook hier leer jeom je gedachten aanwezig te laten zijn, zonder oordeel.

Op het gebied van gedrag ga je onderzoeken hoe het staat met je leefgewoonten (slapen, voeding, ademhaling, lichaamsbeweging) en hoe het staat met je relaties (zijn deze gezond en voedend of niet). Want zowel je leefgewoonten als je relaties hebben invloed op je emoties. Daarnaast ga je onderzoeken welk gedrag op de langere termijn effectief is om het hoofd te bieden aan hevige emoties. Je bent in staat om een lijst samen te stellen van afleidende en zelfkalmerende activiteiten.

Steeds komt mindfulness als basis terug. Leven in het hier en nu, doelbewust aandacht besteden aan het huidige moment. Dit alles met een accepterende en niet oordelende houding. Want dat wat je accepteert mag er zijn en dat maakt je milder voor jezelf en anderen.

Het boek leest vlot en de hoofdstukken zijn op eenzelfde manier opgebouwd. Het is vooral een praktisch boek dat je ook echt kan ondersteunen bij het omgaan met heftige emoties en het verlichten hiervan.

Danielle Huijs, coach en trainer bij Zijzelf

 

Spirit en Spruitjes
Albert Aukes. Uitgeverij Elikser, 2013. ISBN: 978 90 895 4528 2

Spirit en Spruitjes van Albert Aukes is een toegankelijk geschreven boek over levenskunst en spiritualiteit. Een handleiding in heldere taal om de levenslust in jezelf voluit te laten stromen. Aukes haalt het beste uit diverse bronnen en stromingen. Spirituele wijsheid vertalen naar het aardse leven is zijn motto (spirit en spruitjes dus).

Het boek bestaat uit 14 hoofdstukken die allemaal een ander aspect belichten van zaken die de lezer kunnen helpen bij het creëren van meer zingeving en levensvreugde; bij het voluit leven van je eigen verhaal.

Het leven biedt de kans om op reis en avontuur te gaan. Als we trouw zijn aan onszelf en de verantwoordelijkheid durven nemen voor onze behoeftes en keuzes dan kan onze levensenergie voluit stromen. Daarbij kunnen we leren optimaal gebruik te maken van onze aangeboren stress-mechanismen: vluchten, vechten of bevriezen. Leren soepeler mee te bewegen met het leven, minder mee te resoneren met anderen en leren onze aandacht bewust te richten, zijn zaken die helpen vol levenslust het leven te leven waarin we volledig tot ons recht komen. Leer gebruik te maken van de intelligentie van je hele systeem, je volledige potentieel en niet alleen van je gedachtes, emoties en impulsen. Zelfacceptatie is een belangrijk middel om de levensenergie te laten stromen. Zo wordt geen energie meer verspild aan het onderdrukken van onze negatieve kanten en krijgen we meer zicht op onze innerlijke schat.

Aukes weet met de juiste anekdotes en verhalen uit het dagelijks leven de lezer tot het einde te boeien en met een verfrissende dosis humor nodigt hij je uit om steeds weer met zelfcompassie in de voorgehouden spiegel te kijken en verder te gaan op de reis van zelfontdekking en ontwikkeling.  Zonder zelf echt vernieuwend te zijn, is het hem gelukt om door het samenbrengen van de wijsheden van anderen en daarnaast te putten uit diverse spirituele stromingen en bronnen, een mooi geheel te vormen wat de lezer aanzet het beste uit zichzelf te halen.

Vera Groeneveld, GZ-psycholoog

 

Vallen, opstaan en weer doorgaan
Over ondernemers in uitdagende tijden
Jacqueline Zuidweg & Josette Dijkhuizen. Ten Have, 2013. ISBN 978 90 259 0275 9

Met als introductie de quote van Robert Kennedy “Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly” belichten Zakenvrouw van het Jaar 2012 Jacqueline Zuidweg en VN-Vrouwenvertegenwoordiger 2013 Josette Dijkhuizen in hun boek ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’ de darkside van ondernemerschap. De positief geformuleerde subtitel ‘over ondernemers in uitdagende tijden’ staat in het verlengde van het beeld dat velen hebben bij ondernemerschap: een lang gekoesterde droom met vrijheid om te doen wat je leuk vindt. Een kenmerk van ondernemerschap is echter ook (financieel) risico nemen en risico lopen: je weet immers niet of de investeringen die je doe ook vruchten gaan afwerpen. In de eerste jaren houdt meer dan de helft van de startende bedrijven zelfs op te bestaan. Anders dan in de Verenigde Staten is het fenomeen ondernemersfalen of faillissement in Nederland nog steeds niet volledig geaccepteerd. De auteurs doen een pleidooi om de taboe hierop te doorbreken om zo de toch al zware, emotionele ervaring waardoor een faillissement een extra lading meekrijgt. Verder geven zij aan dat het totaal aan schulden van beëindigde faillissementen die niet zijn omgezet in een schuldsanering in 2010 maar liefst 4,6 miljard euro bedroeg (aan vorderingen van crediteuren bij de curator), waarvan 90% als verloren dient te worden beschouwd. De schade aan de economie is dan ook enorm.

De auteurs deden uitgebreid onderzoek en interviewden deskundigen en ondernemers die in zwaar weer hebben verkeerd. Ze hebben vanuit hun eigen ervaring een positieve kijk op ondernemerschap en destilleerden tien onmisbare tips om zware tijden door te komen en ervan te leren, zodat het daarna weer bergopwaarts gaat. Sommige hiervan zijn voor de hand liggend, zoals voorkom struisvogelpolitiek. Andere tips “deel je problemen en je bent halverwege de oplossing” en “haal op tijd je geld binnen en geef niet uit wat je niet hebt” lijken van hetzelfde kaliber, maar blijken in de praktijk lastig genoeg voor vele (ex)ondernemers. In ‘maak gebruik van bestaande regelingen’ geven de auteurs inzicht in onder andere schuldsanering, aansprakelijkheid en wegen naar een nieuwe start.

Kortom: inspirerend, onderbouwd en prettig leesbaar. Voorzien van heldere tips interessant voor iedere (potentiële) ondernemer, maar ook bijvoorbeeld voor financiële instellingen, accountantsbureaus, overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en studenten.

Ger Daane, registerfysiotherapeut, gezondheidswetenschapper, coach/adviseur bij Ergo Support

 Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst