Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Coachen scholier gaat uitval tegen

di 27 nov 2012

Intensieve coaching van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs zorgt voor minder schooluitval. Volgens onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) kan dat de samenleving 27 miljoen euro per jaar opleveren. Het CPB hield een onderzoek onder 450 leerlingen. Een deel van hen werd intensief begeleid door coaches. Ze werden onder meer geholpen bij persoonlijke problemen. De coaches legden huis- en stagebezoeken af en hielpen bij het aanbieden van studiekeuzetrajecten als er uitval dreigde. Die manier van begeleiding is volgens het CPB effectief gebleken. In het eerste jaar loopt de schooluitval terug van 17 naar 10 procent van het totale aantal leerlingen. Na twee jaar coaching is de daling nog iets groter.

Veel geld 
Volgens het CPB levert dat veel geld op. Een jaar intensieve begeleiding van alle mbo-niveau-2-leerlingen kan leiden tot 2000 minder voortijdig schoolverlaters. Dat levert de samenleving naar schatting netto 27 miljoen euro op. De kosten-batenverhouding van twee jaar coaching is volgens de onderzoekers ongunstiger, omdat in het tweede jaar er weinig extra effect wordt bereikt, terwijl de kosten van de coaches gewoon doorlopen. Vorig jaar heeft de overheid naar schatting 400 miljoen euro geïnvesteerd in de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Volgens de CPB-onderzoekers is het onduidelijk of die investeringen effectief zijn geweest.

Bron: NOS.nl
 Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:

Agnes Gerrits - zondag 2 december 2012

Ik coach een kind via het project "coach4you". Dit is ook een project wat voor voor kinderen is waarvan verwacht wordt dat zij niet probleemloos de overgang van de basisschool naar de brugklas kunnen maken. Deze kinderen wordt dan ondersteuning geboden door vrijwillige coaches. Deze coaches krijgen een korte opleiding aangeboden speciaal voor het coachen van deze kinderen. Dit project is ook opgezet om vroegtijdige schooluitval te verminderen. Erg leuk om te doen, vooral omdat je bij het kind thuis komt waardoor je algauw door hebt welke positie zo'n kind in het gezin inneemt en hoe het anticipeert op zijn/haar omgeving. Je krijgt een leuke band met het gezin en wordt erg gastvrij ontvangen. Een aanrader om ervaring op te doen als je met kinderen werkt.