Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Loopbaancoaching verhoogt werktevredenheid en rendement werknemer

wo 25 apr 2012

Bedrijven waar mensen geen loopbaanadvies krijgen hebben meer kans op 'vastlopers'. Oftewel, mensen die niet tevreden zijn over hun werk en uiteindelijk daar in vast lopen, ziek worden. Vkbanen sprak de beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs Noloc en loopbaanadviseur Lies Pol over de voordelen van loopbaanadvies.

Cijfers geven aan dat gemiddeld 58 procent van alle werknemers van mening is dat loopbaanadvies een belangrijke bijdrage levert aan het potentieel wat hun werkgever uit hen kan halen. Maar wat zegt de praktijk? Lies Pol, loopbaanadviseur bij Pol, de Jong & Partners, heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen in hun werk. Zij ziet bijna dagelijks de verschillen tussen organisaties die gewend zijn te werken met loopbaanadvies en organisaties die dat (nog) niet doen. 'De cultuur is vaak anders, meer gesloten. Organisaties waar werknemers weinig kansen krijgen voor loopbaanontwikkeling kenmerken zich door een vastere cultuur. Daar hoort een manager het pas als iemand al een andere baan heeft en ontslag neemt.'

De beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs Noloc heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren onder 890 werkgevers en werknemers. Daaruit blijkt dat 73 procent van de werknemers die nog geen ervaring met loopbaanadvies hebben, wel verwachten dat dit de werktevredenheid zal verhogen. En 88 procent van de werknemers die de ervaring met loopbaanadvies wel hebben, weten dat het de werktevredenheid vergroot. Kortom: ruim driekwart van alle werknemers zijn meer tevreden met hun werk als er gebruik gemaakt kan worden van loopbaanadvies.

Duurzame inzetbaarheid
Ook het huidige economische klimaat vraagt om mensen die zich bewust zijn van hun eigen kunnen. Mensen die actief bezig zijn met hun loopbaan en de ontwikkeling van hun talenten. Het is als werknemer van belang dat je werkt aan je duurzame inzetbaarheid; om te zorgen dat je werk kunt behouden of nieuw werk kunt veroveren. Dat je telkens weer inzetbaar bent in een veranderende werkomgeving.B

edrijven waar mensen geen loopbaanadvies krijgen hebben meer kans op 'vastlopers'. Mensen die niet tevreden zijn over hun werk en uiteindelijk daar in vast lopen, ziek worden. Als dat stadium bereikt wordt is de enige oplossing meestal outplacement. En dat kost een werkgever veel geld. Een leidinggevende vertaalde dit als volgt: 'Recent heb ik iemand moeten ontslaan, dat zijn hoge kosten. Als ik bij een groep van 30 mensen kan voorkomen dat er één op zo'n manier het bedrijf moet verlaten, dan heb ik de investering voor het loopbaantraject van de hele groep er al uit.'

Inzicht in inzetbaarheid
Toch blijkt uit het onderzoek wat in opdracht van de beroepsvereniging Noloc is gedaan dat slechts 17 procent van de ondervraagde werkgevers begeleiding van een loopbaanadviseur gebruikt voor zijn werknemers. De meeste werkgevers hebben wel een positief beeld van loopbaanadviseurs, maar beseffen vaak nog niet dat het werkelijk een verhoging van het rendement van de werknemers oplevert. 'Natuurlijk zullen er ook wel eens goede mensen vertrekken die loopbaanadvies krijgen, mensen die je liever zou houden. Maar wat heb je er aan als je ze probeert vast te houden terwijl ze langzaam steeds ontevredener worden. Op een dag hoor je dan ineens dat ze een andere baan hebben. Met loopbaanadvies krijg je meer inzicht in de inzetbaarheid van de werknemers. En ben je in staat om de kansen en mogelijkheden van je personeel beter te benutten', aldus Lies Pol.

Noloc streeft ernaar de rol van loopbaanadvies in de ontwikkeling van werknemers zichtbaar te maken. Met ruim 2500 leden vertegenwoordigd deze vereniging een enorme hoeveelheid kennis en ervaring. 'Juist in tijden van economische crisis moeten werkgevers zuinig zijn op hun personeel en zorgen dat zij voldoende rendement halen uit de werknemers die ze hebben. Dat kan eigenlijk alleen met goed loopbaanadvies', aldus Ester Leibbrand, voorzitter van Noloc.

Bron: VKBanen.nlGeef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
Nog geen reacties geplaatst