Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Geef jezelf een cadeautje in deze hectische tijd: laat je coachen!

ma 23 jan 2012 - Vrenelli Stadelmaier

Jaarlijks geven bedrijven en particulieren veel geld uit aan coaching en training. Erik de Haan, hoogleraar organisatiekunde en coaching, stelt terecht: "De vraag is of de coach de niet onaanzienlijke tarieven wel waarmaakt. Wat zijn nu daadwerkelijk de effecten van coaching en supervisie? Wat levert het de gecoachte en de organisatie concreet op?"

Niet toevallig is de NOBCO, de beroepsvereniging van coaches, samen met de UvA, begonnen met een onderzoek naar de succesfactoren van coaching. Zolang er nog geen concreet wetenschappelijk bewijs is dat coaching werkt, blijft het gissen.

Veel mensen beweren baat te hebben bij coaching. Nu zou je kunnen zeggen: dat beweren homeopaten, acupuncturisten en natuurgenezers ook over hun resultaten. En daar wordt verschillend over gedacht, met name vanuit de wetenschap.

Bij coaching is ligt dat wat anders. Want wat doet een goede coach? Die stelt wel doelen, maar belooft je geen beterschap, geen concreet resultaat. Die maakt tijd voor je, luistert, en stelt vragen. Een goede coach nodigt uit tot zelfreflectie, iets waar we in ons jachtige leven geen tijd meer voor (kunnen) maken. Coaching nodigt uit tot nadenken over je koers, je toekomst, helpt je je geschiedenis en je patronen te begrijpen. En nodigt je uit te oefenen, en later in praktijk te brengen van nieuw, passender gedrag en denkpatronen. De klant is aan zet. Want het resultaat van coaching is uiteindelijk wat de klant er zelf mee doet.

Ik moet in deze discussie vaak denken aan mijn oude leraar wiskunde, meneer Wolfswinkel. Die had een lijfspreuk: "Waar is wat werkt". En zo is het. Ik zie het bewijs dat coaching werkt dagelijks in ons bedrijf. Onze klanten krijgen weer zin in hun werk, hebben een baan gevonden, gaan ander, meer functioneel gedrag vertonen, ondergaan soms zelfs een metamorfose.

Ik heb talloze voorbeelden van klanten die dankzij coaching stappen hebben gezet in hun loopbaan, het gesprek met hun partner zijn aangegaan, of met hun werkgever. Klanten die geleerd hebben met stress om te gaan, of zichzelf beter weten te profileren.

Kan een goede vriend dat ook niet bewerkstelligen, of een wijze zus of buurman? Misschien wel, alleen hebben die niet altijd tijd, zijn niet objectief, missen de noodzakelijke kennis en ervaring of zijn te veel met zichzelf bezig om een goede coach te kunnen zijn. Vroeger bakten we ons eigen brood, en molken onze eigen koeien. Tegenwoordig kopen we dat in bij de supermarkt. Ons geestelijk leven haalden we vroeger bij de kerk of bij opa. Tegenwoordig kopen we dat ook in bij een professional.

Een goede coach moet in elk geval aan een paar basisvoorwaarden voldoen. Ten eerste moet je een goede coachopleiding gedaan hebben waarin je, naast de nodige coach-instrumenten, leert hoe je professionele houding moet zijn. Wat wel en niet tot je expertise behoort. Dat voorkomt brokken. Verder moet een coach over de nodige relevante levenservaring beschikken. Geloofwaardigheid, een gelijkwaardige gesprekspartner zijn, is essentieel voor een goede coachrelatie. Ten slotte moet de coach beschikken over oprechte nieuwsgierigheid naar de klant.

Coaching werkt bij mensen die psychisch gezond zijn, maar in hun leven ergens tegen aanlopen waar ze wat hulp bij kunnen gebruiken. Bij psychische problemen of verwerking van een afschuwelijke gebeurtenis uit het verleden moet je naar een psycholoog of psychiater.

Coaching werkt wel bij bijvoorbeeld overspannenheid, bij moeite hebben met grenzen stellen, om nieuw gedrag aan te leren zoals assertiviteit, bij vergroten van zelfvertrouwen of zichtbaarheid. Met hulp van een coach kun je bepaalde competenties aanleren of verbeteren, voor jezelf zaken eens op een rijtje zetten (om bijvoorbeeld je balans tussen werk en privé te verbeteren), om een nieuw toekomstperspectief of een nieuwe baan te vinden.

Coaching werkt zeker niet voor iedereen. De klant moet in staat zijn echt naar zichzelf te kijken, bereid en in staat zijn, tijd en moeite in een coachingstraject te steken en offers te brengen. En wil deze persoon echt zelf, is de behoefte voldoende groot, of is hij of zij gestuurd? Pas als de klant coachbaar is, en als er een klik is tussen coach en klant, kan coaching werken.

Bovenal zou coaching een cadeautje moeten zijn. Een geschenk aan jezelf om in hectische, veeleisende jaren tijd te nemen voor reflectie.

Bron: Trouw.nl. Drs. Vreneli Stadelmaier studeerde Bedrijfskunde in Groningen en is directeur/founder van SheConsult. SheConsult is gespecialiseerd in Coaching, Re-integratie en Outplacement van hoogopgeleide vrouwen, Diversiteitsmanagement en Executive Search. SheConsult heeft 10 vestigingen in Nederland. Initiatief van SheConsult is de SheTalentbank, een jobboard voor hoogopgeleid vrouwelijk talent. Tevens is ze bijna wekelijks te horen als co-presentator van het radioprogramma  ‘BNR Zaken doen met’.Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:

Ria Pool Meeuwsen, directeur La Scuola - donderdag 26 januari 2012

Deze hectische tijd vraagt een stabiele levenshouding Coachen gaat niet over gedragskunstjes, coachen gaat over bewustwording, het verlangen naar een moreel kompas. Over kwaliteit van leven. Door Ria Pool Meeuwsen directeur werkmetLef Coachland is een oerwoud, een groot bos met slingerpaden, boomhutten, oeverloze riviertjes en dampende bronnen. Zo rijk als een bos is, zo divers is het aanbod van coaches. Een deel daarvan houdt zich bezig met functioneel gedrag. Vrenelli Stadelmaier komt uit deze school (Podium Trouw 14.01.12). Zoals je kinderen gewoontes aanleert, gedrag, zo leren gedragsgeoriënteerde coaches hun klanten nieuw gedrag aan. ‘Zo hoort het.’ Omdat de leidinggevende dit vraagt, omdat het de klant wellicht helpt. Aangeleerd gedrag. Voor mij is coaching anno 2012 meer, veel meer. Coaching anno 2012 gaat ook over het ontwikkelen van een eigen moreel kompas. Voor veel mensen is de kerk niet meer in beeld. Wat daarmee verdwenen is, zijn de gesprekken die daar gevoerd werden (en worden) over waarden en zingeving. Wat is liefde, rechtvaardigheid, vriendschap, mededogen, eerlijkheid, betrouwbaarheid, moed? Vanuit welke waarden leef ik en hoe verhoud ik me tot mijn omgeving, tot de ander? Hoe blijf ik overeind bij tegenslag, in een samenleving waar ‘geluk en maakbaarheid’ leidend lijken te zijn? Wat is voor mij zinvol? Naar aanleiding van het onderzoek binnen ons netwerk van coaches, counselors en filosofisch consulenten (januari 2012) komen we tot de conclusie dat steeds meer klanten behoefte hebben aan ‘een goed gesprek over de kwaliteit van leven’. Het werk verandert onder andere onder invloed van de financiële en economische crisis. Er is een toenemende vraag naar begeleiding op meer algemene levensvragen en zingevingskwesties. De crisis knaagt aan zekerheden en genereert existentiële vragen. Uit het onderzoek blijkt, dat angst en onzekerheid de klantvragen domineren. Waar de begeleiding zich enkele jaren geleden concentreerde op concrete vaardigheden is er behoefte aan gesprekken over bewustwording en zingeving. Mensen willen geen (gedrags)kunstjes meer. Ze zijn op zoek naar verdieping. Ze willen hun ‘zijn en handelen’ betekenis geven: wie ben ik, wat is voor mij goed leven en samenleven? Stadelmaier stelt in haar artikel, dat we “de wijze lessen vroeger van de kerk kregen en tegenwoordig kopen we deze in bij een professional”. Een klant koopt geen wijsheid in. De klant gaat op onderzoek uit en komt zelf tot antwoorden, tot eigen-wijsheid. Hij of zij wordt begeleid door een professional die weet wat zijn plek is. Oordeelloos, vragend en luisterend. Samen zoekend. In het spreken over ethische kwesties zijn er alleen maar gelijken. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Coachen anno 2012 is spreken over dat wat leven en werk wezenlijk maakt. Niet oud aangeleerd gedrag inruilen voor nieuw aangeleerd gedrag. Coachen anno 2012 gaat over bewustwording en zingeving: wat is de bron van waaruit ik leef en werk en waardoor ik mijn gedrag laat leiden? In het oerwoud van coaches is er een steeds groter wordende groep die zich naast psychologie en sociologie laat inspireren door de filosofie van de levenskunst, door ervaringen en inzichten van filosofen, van Socrates tot Joep Dohmen en Dick Kleinlugtenbelt. Levenskunst appelleert aan ons hedendaags zoeken naar een goed leven. Het eeuwenoude, waardevolle en steeds vernieuwende gedachtegoed is een onschatbare bron om uit te putten. Het is ondersteunend bij het verder ontwikkelen van bewustzijn en het vergroten van zelfinzicht, wezenlijke elementen in de ontwikkeling van een stabiele levenshouding. En is het niet dát waar we behoefte aan hebben in deze hectische, veeleisende, onzekermakende tijd? Onszelf tijd en ruimte geven om te werken aan een stabiele levenshouding waarop ons gedrag is gebaseerd? Is dát niet het grootste cadeau dat we ons (zeker in deze onzekere tijd) kunnen geven?