Ik zoek een...

Actueel - Nieuws

Stress heeft grote impact op leren en geheugen

di 13 dec 2011

Stress die ontstaat bij het uitvoeren van taken versterkt het gevoel dat men iets van de taak leert, maar verslechtert de geheugenfunctie. Dit effect neemt toe, naarmate de taken complexer zijn. Zo zal een militair tijdens een hoogrealistische schiettraining, achteraf sterker het gevoel hebben er iets van geleerd te hebben dan in een training op de schietbaan, maar zich minder herinneren van de omstandigheden tijdens de training. Dit concludeert John Taverniers mede aan de hand van veldonderzoek onder militairen en politieagenten. Morgen promoveert hij aan de Open Universiteit op het onderwerp: ‘Leren reduceert stress? Stress verhindert leren? Dat hangt ervan af!’ 

Hoogrealistische trainingen
In de arbeids- en organisatiepsychologie wordt er vaak vanuit gegaan dat men onder hoge werkdruk en met veel autonomie, veel kan leren. In het eerste deel van zijn promotieonderzoek, Leren remt stress, nuanceert Taverniers dit uitgangspunt en stelt vast dat leren het effectiefst is als er sprake is van voldoende diversiteit aan taken die ook relevant zijn voor leren. Deze diversiteit vermindert tegelijkertijd de stress die door hoge werkdruk kan ontstaan. 

Stress remt leern
Ten behoeve van het tweede deel, Stress remt leren, verrichtte Taverniers uitgebreid veldonderzoek naar de waarden, werking en effecten van stresshormonen bij militairen en politieagenten. De metingen hiernaar vonden plaats vlak nadat zij een stressvolle taak uitoefenden als hoogrealistische schiettrainingen en parachutespringen. Daaruit blijkt dat de concentratie van het stresshormoon cortisol een belangrijk effect heeft op het cognitief vermogen: hoe groter de stress, hoe hoger de concentratie cortisol, hoe slechter het geheugen functioneert. Taverniers: "Opvallend hierbij is dat men in deze intensieve en stressvolle situaties juist sterker het gevoel heeft iets te hebben geleerd. Vergelijk het met een automobilist die acuut moet handelen in een slip. Trainen op een hoogrealistische slipcursus bereidt een automobilist daar beter op voor en geeft meer het gevoel er iets van te hebben geleerd dan met behulp van een computercursus." Dit inzicht is niet alleen zeer bruikbaar voor het ontwikkelen van hoogrealistische trainingen voor het leger en de politie, maar ook voor on the job trainingen in het bedrijfsleven, voor piloten en in het kader van life-long learning.

Bron: Managersonline.nlGeef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:

NumoQuest - vrijdag 16 december 2011

Dit onderzoek is niet nieuw. Met name na een 'piekbelasting' van de betreffende zie je dat het lichaam zich eerst weer moet herstellen, voor het weer in ontspannen staat kan bevinden. Bloedonderzoeken hebben dat menigmaal al aangetoond. Tijdens die 'recovery', zag men namelijk al allerhande verschijnselen van gejaagdheid tot tremoren. Het is dus ook niet vreemd dat wanneer iemand onder stressvolle omstandigheden nieuwe taken op zich moet nemen dan wel uitvoeren, dat dit eenvoudig zal zijn. Het is niet voor niets dat vooral beroepen met een zeer hoog stressniveau, gebaat zijn bij 'repeterend' handelen. Hier word handelen dan een automatisme. In andere factoren zie je, wanneer de druk maar constant hoger is dan je eigenlijk zou willen, dat ook dit een verslavend effect heeft met allerlei negatieve gevolgen van dien. Uiteindelijk vaak resulterend in een burn out. Heel interessant is ook te zien dat burn out klaarblijkelijk het vaakst optreed bij mensen die zich begeven op een vakgebied waar ze geen 'natuurlijk' binding mee hebben.

Rinse Zondervan - woensdag 14 december 2011

Alles wat gerelateerd is met stress is op te lossen middels hartcoherentie. Die vorm van coaching geef ik. Voor iedereen goed!

Petra Metz - woensdag 14 december 2011

Het eerste half uur verhoogd cortisol heeft een positief effect op het geheugen. Langer dan een half uur verslechtert het geheugen. Het is dus met name van belang om tussen de intensieve stressvolle leermomenten tijd in te passen om te ontspannen en eventueel gebruik te maken van bepaalde technieken om snel het hormonale evenenwicht weer te herstellen.

Margaret Rekers - woensdag 14 december 2011

Er zijn vele vormen van stress. De voorbeelden hier gaan over stress in situaties die levensbedriegend kunnen zijn. Hoe zit het bij stress veroorzaakt door bijvoorbeeld een sluipende toename van werkdruk of stress veroorzaakt door sociale situaties bijvoorbeeld pesterijen. In hoeverre geven de onderzoeksresultaten daar uitsluitsel over? Dit lijkt me van belang voor jobtrainingen en geestelijke gezondheidszorg.